www.hranostaj.cz
V cizí kůži
67%2 hodnocení
Potřeby: velmi žádoucí je znalost MBTI typologie
Počet hráčů: od 5 do 30
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Morální / sociálníDivadelní / dramatickáSeznamovacíTáborový den / hra na pozadí
Specifická hra na seznámení lidí, kteří se domnívají, že se již znají dost.
Autor nebo zdroj: ČCE
Na začátku hry se hráči sejdou. Každý si vezme papír, podepíše ho a zkusí popsat svoji povahu. Co je to povaha? Ideální je, když budou hráči znát MBTI (například odtud: www.casslouzit.cz/Typologie.pdf) a napíší svůj typ, který podrobněji rozeberou, například: jsem INTJ, I je slabší, N silnější, i přes T používám často hodnotové soudy, ale přesto jim dávám objektivní hodnotu, o svém J pochybuji asi nejčastěji. Bohužel je typologie mezi lidmi málo známá, takže v lidovém jazyce by to znělo: Jsem člověk spíše uzavřený, je pro mě důležitý můj vnitřní svět, atd... Do povahy ovšem například nepatří, že se mi líbí kralická čeština nebo, že nemám rád plísňové sýry.
Následně se papírky s papírky slosují a každý si jeden vezme. Nikdo by neměl dostat papírek, který sám napsal. Hráči nahlásí vedoucímu, koho si vylosovali, ale tak, aby to nikdo jiný neslyšel.
Příštích dvacet čtyři hodin budou mít hráči za úkol "mít povahu člověka, jehož lístek si vylosovali". Pro mnohé to bude zajisté těžké. Například otevřený extravert se bude muset vcítit do role člověka tichého a plaše působícího. Nesmí ovšem nikomu prozradit, koho mají.
Druhým úkolem bude, zjistit kdo koho hraje. Před uzavřením hry hráči přijdou za vedoucím a sdělí mu své typy jaký hráč má čí povahu. Za každou správnou odpověď dostanou bod. Je žádoucí, aby hráli fair play a schválně nehráli špatně a "nicneříkajícně".
Hra úplně skončí vyhodnocením bodů a popovídáním si o tom, kdo se jak cítil v cizí kůži.

Hra by měla pomoci lidem, aby více pochopili jim méně sympatické vlastnosti jiných. Není snad třeba psát, že ačkoliv je tato hra seznamovací, není vhodná pro seznámení lidí, kteří se vidí poprvé.