www.hranostaj.cz
Univerzita
58%4 hodnocení
Potřeby: Encyklopedie, slovníky, matematickofyzykální tabulky, hromady papírů
Počet hráčů: od 10
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Sebevražedná
Prostředí: Do místnostiNa ven
Charakter hry: SportovníChodička / strategickáNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníRukodělková / tvořivá
Velká (především) vědomostní hra pro hodně hráčů s potřebou mnoha vedoucích.
Autor nebo zdroj: ČCE (byly použity úlohy z 58. ročníku matematické olympiády)
Úvodní fáze
Na začátku hry se hráči rozdělí na skupinky a budou postupně chodit za vedoucími, kteří jim představí projekty, na nichž se můžou podílet. Hráči se samostatně rozhodnou, jakých projektů se budou chtít účastnit. U každého projektu bude informace o tom, jaké vzdělání je na něj potřeba a kolik bodů dostanou, když se projekt uskuteční. Projekt se uskuteční pouze v případě, že pracovníci získají dohromady potřebné vzdělání. O své volbě se však nebudou moct předem domlouvat. Je vhodné omezit počet projektů, které si můžou hráči vybrat (za vhodné číslo považuji 3).
Dále hráči nafasují lísteček, na kterém bude kolonka na jméno a kolonka pro každou fakultu, kam budou její správci psát dosažené vzdělání. Například pod políčkem MAT bude načmárané Bc, až se hráč dostane dál změní se to na Mgr. a nakonec na Dr.
Mezitím vedoucí připraví svá stanoviště (fakulty) a hra může začít.

Hra
Hráči se snaží dosáhnout takového vzdělání, aby mohli uskutečnit projekty, k nimž se zapsali. Vzdělání budou získávat na fakultách.
Na každé fakultě je možné složit tři zkoušky (splnit tři různě obtížné úkoly), bakalářské, magisterské a disertační. Za složení bakalářských zkoušek získá hráč titul bakaláře (Bc), za složení magisterských magistra (Mgr) a za disertační doktora (Dr). Musí se jít postupně, není možné dělat rovnou doktorát, či dělat doktorát už po bakalářských zkouškách. Před každým titulem bude ještě zkratka fakulty (např. matematická fakulta: MAT).
Jestli bude mít někdo připomínky, že je to ve skutečnosti jinak, má pravdu, ale tohle je jenom hra.
Hráči by měli mít k dispozici knihy. Například slovníky, tabulky a encyklopedie. Připojení k internetu je dnes skoro všude, ale knihy mají větší kouzlo. Nenudili by se, kdyby měli pocit, že nic nezvládnou.
Hra by měla trvat okolo dvou hodin. Jakmile čas vyprší, hráči odevzdají své kartičky vedoucím, kteří hru vyhodnotí.

Vyhodnocení
Hráči vedoucím odevzdají své lístky, kde budou mít napsané tituly. Vedoucí následně zjistí, které z projektů se podařilo dokončit a které nikoliv. U projektů je napsáno například, že je třeba 12PEA. Bakalář se počítá jako jeden PEA, magistr jako dva a doktor jako tři. 12PEA dá tedy dohromady jak dvanáct bakalářů, tak 4 doktoři.

Fakulty
Zde jsou fakulty, které tvoří univerzitu. Úkoly, které jsem k nim napsal jsou samozřejmě čistě orientační.

Matematická (MAT):
Bakalářské zkoušky:
Z5–I–2
František Nudílek se zabýval tím, že psal po sobě jdoucí přirozená čísla. Začal takto:
1234567891011... Po čase ho to přestalo bavit, dokončil právě rozepsané číslo a kriticky
se podíval na svůj výtvor. Zjistil, že v posloupnosti číslic, které napsal, se vyskytuje pět
jedniček bezprostředně za sebou.
1. Kolik nejméně po sobě jdoucích přirozených čísel musel František napsat?
2. Kolik nejméně číslic musel František napsat?
(Řešení: 1.112, 2.228)

Magisterské zkoušky:
Z7–I–3
Turisté plánovali dlouhou túru na tři dny s tím, že každý den ujdou třetinu celé trasy.
To dodrželi jen první den. Druhý den ušli pouze třetinu zbylé cesty a třetí den, unaveni,
jen čtvrtinu zbytku. Posledních 24 km do cíle je dovezlo terénní auto.
Jak dlouhá měla být celá túra a kolik kilometrů turisté ušli první, druhý a třetí den?
(Řešení: 24,16,8)

Disertační zkoušky:
Vymyslete vzorec, který zvládne spočítat, z kolika zápalek se bude skládat ntý útvar v řadě. Útvar je v příloze.

Fyzikální fakulta (FYZ):
Bakalářské zkoušky:
Otázka typu: vytlačí víc vody z kádě tenhle kus polistirenu, nebo tahle poloprázdná lahev?
Magisterské zkoušky:
Spočítat nějaký náročnější příklad, pro žáka 7. třídy například, kolik se ohřeje hrnek, nalijem-li d o něj vroucí vodu (veškeré číselné údaje, potřebné k výpočtu zkoušení mohou znát)

Disertační zkoušky:
Vymyslet pokus, kterým by se dal demonstrovat určitý fyzikální jev, např rozdíl tepla a teploty.

Právnická fakulta (JUD):
Bakalářské zkoušky:
Zapamatovat si a po několika minutách odříkat znění některého zákona.
Magisterské zkoušky:
Vysvětlit pojmy jako jsou právní norma, právnická a fyzická osoba či znát legislativní proces ČR.
Disertační zkoušky:
Sestavit návrh zákona se vším všudy (včetně důvodové zprávy atd.), který by zefektivňoval českou justici

Lékařská fakulta (MUD):
Bakalářské zkoušky:
Popsat různé kosti a valy na lidském těle.
Magisterské zkoušky:
Popsat příznaky, nebezpečí a způsob léčení u tří různých nemocí.
Disertační zkoušky:
Zasvěceně se vyjádřit k určitému problému dnešního lékařství, například eutanázii.

Sportovní fakulta (STV):
Bakalářské zkoušky:
Udělat deset kliků a třicet dřepů.
Magisterské zkoušky:
Složitější gymnastický cvik, například hvězda nebo deset přítahů.
Disertační zkoušky:
Vymyslet a popsat pravidla vlastní hry, hratelné v hrajícím kolektivu.

Pedagogická fakulta (PEA):
Bakalářské zkoušky:
Vyjmenovat všechny předměty, které se musí učit děti na prvním stupni. A říct, kolik má jaká třída povinných hodin týdně.
Magisterské zkoušky:
Znát vyjmenovaná slova, být schopný kotoulu a jakés takés hře na hudební nástroj. Umět čitelně psát.
Disertační zkoušky:
Navrhnout a zdůvodnit jak vylepšit české školství.

Strojní fakulta (MCHN):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen postavit model jeřábu z nějaké složitější stavebnice. Např. Merkuru.
Magisterské zkoušky:
Vedoucí dá zkoušenému nefunkční model, zkoušený ho musí opravit.
Disertační zkoušky:
Udělat vlastní nákres nějakého mechanizmu, který by usnadňoval lidem práci. Se vším všudy.

Architektonická fakulta (ARCH):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen poznat budovy a určit autory i staveb: Lossova Vila, Katedrála sv. Víta, Katedrála Sagrada Familia, Turning Torso a Bratislavský hrad
Magisterské zkoušky:
Charakterizovat antický, románský, gotický, renesančí, barokní, rokokový a klasicistní sloh.
Disertační zkoušky:
Udělat vlastní návrh budovy, která by zkrášlila místo, kde se hra hraje.

Ekonomická fakulta (ECN):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen popsat vývoj kurzu měn a významných firem v posledních měsících.
Magisterské zkoušky:
Jmenovat vývoj nadnárodních společností a používaných peněz v posledních deseti letech.
Disertační zkoušky:
Navrhnout způsob, jak zlepšit ekonomickou situaci České republiky a patřičně ho zdůvodnit.


Lingvistická fakulta (LING):
Bakalářské zkoušky:
Určit jazyky u věty: "Není mi dobře" v Angličtině, Němčině, Francouzštině, Španělštině, Polštině a Italštině.Magisterské zkoušky:
Přeložit souvětí: Říkalo, že kdybys byl nejel do toho Chorvatska s jeho matkou, bylo by tě zítra navštívilo. do libovolného cizího jazyka.
Disertační zkoušky:
Vymyslet, jak obohatit český jazyk o nějaký nový a krásný prvek.
Alternativní pravidla
MorisMoris: Myšlenka hry nás v oddíle velice zaujala a tak jsme se rozhodli hru zrealizovat na výletě. Vymezili jsme si dvě hodiny času a hráli jsme to s rovery a skauty. Hra měla úspěch, líbila se. A nám vedoucím se líbila taky, protože její přípravou jsme zabili 2 noci :-) Z originálních pravidel jsme toho moc nezměnili, snad jsme se jen domluvili na nějakých drobnostech mezi námi pořadateli (bylo nás 5 pořadatelů hry). Ostatní vytvořili 3 členné týmy. Když to stihli, mohli splnit všechny projekty. Na každou zkoušku měli jen 3 pokusy. Ohodnocení zkoušek bylo následující: - Bakalářská zkouška měla hodnotu 0,5 studiiních bodů - Magisterská 1b - Disertační (doktorandská) 3b Za splnění zkoušky měli studiiní body, po jejich sečtení s ostatními členy týmu splnili potřebný počet bodů na projekt a tím jej získali projekt. Tým s nejvíce splněnými projekty vyhrává hru. Studiiní body jsou přenositelné i do dalších projektů, nijak nemizí. Tak jsme to hráli a tak se nám to osvědčilo. Jediná nevýhoda byla, že jsme si museli vypracovat vlastní zadání zkoušek a pak studiiní materiály do knihovny. Naši snahu nahrávám jako přílohu k tomuto komentáři, ať se můžete vy ostatní inspirovat. Otázky jsou vskutku těžké -> hra je určena k tomu, aby člověk dal z fleku jednu, dvě fakulty a na ostatní se musel naučit v knihovně, kde jsou veškeré zpracované materiály k naučení se (jde o to prohledat obsah knížek a naleznout klíčové slovo ze zadání zkoušky). Stejně jako studenti vysoké školy - milion materiálů k naučení, málo času na to a vy se tím musíte prokousat :-). Což mi připomíná, ve hře jsme nijak neomezovali použití google vyhledávače, či odnesení zkoušky do studovny k učebním materiálům. Na internetu se nijak jednoduše nedopátráte odpovědí na zkoušku, zato v knihovně je všechno a jen s minimálním nutným balastem okolo :-) Tak já už nebudu kecat. Vyzkoušejte to, hra stojí za to.