www.hranostaj.cz
Potichu a bez očí
50%1 hodnocení
Potřeby: šátky na oči, papírky-životy
Počet hráčů: od 10 do 30
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí:
Charakter hry:
celý tým je slepý a jen jeden všechny naviguje, kudy ne a kudy ano...
Autor nebo zdroj: z hlavy :)
Děti se rozdělí na několik týmu cca po pěti. všem, kromě jednoho z každého týmu se zavážou oči. dětem se totiž řekne: musí projít jeskyní, ale jen jeden z týmu má brýle na noční vidění a tak je bude vést, protože on jediný vidí, kde se v jeskyni zlobři nachází. nesmí je táhnout fyzicky, ale jen jim říkat: teď jděte doprava apod. navíc musí mluvit potichu, aby ho zlobři neslyšeli a nešli k němu. každému týmu se dá pár papírků, jako životy (uvažte sami, kolik bude dobrý počet). když je zlobr- vedoucí chytí (uslyší), dá mu tým papírek. vyhrává ten, co se první dostane na konec jeskyně. Když nemají žádné body, dávají se buď trestné body, nebo tým vypadává ze hry.