www.hranostaj.cz
Farmář
25%2 hodnocení
Potřeby: platidlo
Počet hráčů: od 4 do 12
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Chodička / strategickáNa inteligenci / paměť
Dokážete uživit sebe a svojí rodinu? Farmář pěstuje na svých polích a výdělkem se snaží uživit sebe a svojí rodinu.
Autor nebo zdroj: ekocentrum Vlašim
Každý z hráčů představuje jednoho farmáře, který se snaží uživit svoji rodinu (otec, manželka, dítě) v rozvojové zemi. Obživu si zajišťuje pěstováním plodin na 4 polích, každé z nich může osadit jednou za rok plodinou nebo ho nechat ladem. Hra se hraje na kola, přičemž každé představuje jeden rok. Kolo se dělí na dvě fáze vyplácení a nákupy. Ve fázi vyplácení dostanou výdělky ze svých polí z minulého kola. Ve fázi nakupování můžou osázet znovu svoje pole a zaplatit za věci na příští rok. Každý člen musí jíst, jinak zemře hlady. Stavby zůstávají celou hru, ostatní věci jsou pouze na jeden rok.

nákup/výdělek
obilí 1 3
kukuřice 2 5
ovoce 5 10

cena
jídlo pro 1os.
chudé 2
dobré 5

dům chatrč 2
dům 5
vila 10

školné 3

lékař pro 1 osobu 2

Časem je možné začít přidávat různé události např neúroda, nemoc atd.