www.hranostaj.cz
Kdo jsem?
80%5 hodnocení
Potřeby: 10-12 papírových kartiček na hráče
Počet hráčů: od 1 do 10
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Morální / sociálníZážitková / inscenačníSeznamovací
Vážná sebepoznávací hra vhodná pro seriózně naladěné hráče.
Autor nebo zdroj: ČCE
Každý hráč dostane kartičky. Následně vezme první kartičku a položí si (aby nerušil ostatní tak v duchu) otázku: Kdo jsem? Na kartičku napíše odpověď (například: skaut). Totéž uskuteční se všemi dalšími kartičkami.
Když je hotov seřadí kartičky podle důležitosti, kterou pro něj mají role na kartičce napsané. Hráči si mohou kartičky ukázat a vzájemně prodiskutovat případné rozdíly.
Nakonec hráč vezme nejméně důležitou kartičku a odstraní ji, přitom si (dle pokynů kurátora) představuje, jaké by to bylo žít bez této role.