www.hranostaj.cz
Komunikace
56%3 hodnocení
Potřeby: rekvizity na miniaturu tábora, kostýmy
Počet hráčů: od 3 do 12
Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: SlovníHra pro učení či vzděláváníDivadelní / dramatickáZážitková / inscenační
Tato aktivita by měla simulovat krizové situace v komunikaci, se kterými se mohou roveři setkat v Junáku i svém osobním životě.
Autor nebo zdroj: vlastní
Účastníci jsou rozděleni do skupinek po 3-4 lidech, tyto skupiny pracují odděleně.

Roveři jsou uvedeni do aktivity scénkou o zahájení stavěčky tábora. Herci staví miniaturu tábora a zapojují účastníky. Scénka končí odchodem vedoucích a vysvětlením, že všichni vedoucí přijedou na stavěčku až zítra ráno, hlavní vedoucí až odpoledne po práci a roveři mají tábořiště přes noc pohlídat (dostanou tel. číslo, kdyby se něco dělo). Roveři dostanou ještě za úkol do zítřka vztyčit stožár a vyrobit vlajku. Herci odejdou.

Situace 1: Po chvíli přichází myslivec. Chová se velmi výbojně, nepříjemně a tvrdí, že okolní les je ve správě jeho spolku myslivců a louka, na které postavili tábořiště, je jeho a nikdo se ho neptal, jestli zde může být tábor. Chce od nich nějaké potvrzení nebo zbourat tábor.
Je pravděpodobné, že se roveři pokusí dovolat hlavnímu vedoucímu. Hlavní vedoucí, buď může po chvíli přijet s dokumenty a situaci před jejich zraky vyřešit nebo vedoucí tábora nebere telefon a účastníci se musí sami pokusit vyřešit situaci.
Situace 2: Na tábor přijíždějí děti. Hrají hry a vedoucí rozhodne, že se půjde v doprovodu roverů na výlet. Děti na výletě otrhají ovoce na cizí zahradě. Účastníci se pokusí domluvit s rozzlobenou majitelkou zahrady.
Situace 3: Na táboře každý den pobíhají psi nějakého pána, který je okolo tábořiště chodí venčit. Roveři dostanou od vedoucích za úkol vysvětlit pánovi, aby své psy nechával na vodítku nebo je chodil venčit někam jinam. Majitel psů je pomalu chápající a spoustu jejich návrhů odmítá triviálními důvody.
Situace 4: Roveři by si během tábora chtěli udělat jeden den volno a sami si vyrazit, zaplavat si, jít na středověký jarmark ve městě,… Na večerní poradě mají přednést svůj návrh, ale ostatním vedoucím se jejich nápad moc nezamlouvá, protože je potřebují na program, mají starost o jejich bezpečí, trochu se dopustí i citového vydírání.
Situace 5: Roveři jdou na jarmark (buď na základě dohody v předchozí situaci, nebo v rámci výletu celého tábora). Potkávají se tam s bývalým spolužákem ze základky a ten když se dozví, že jsou skauti, začne mít posměšné poznámky o skautech, o krojích, ztotožňuje je s pionýry apod. Je neodbytný.
Situace 6: Tábor končí, rodiče si přijíždějí pro své děti. Jedni přátelští rodiče přicházejí za rovery a ptají, jestli Pepíček moc nezlobil. Pepíček byl během tábora nejproblémovější dítě – netoleroval večerku, rušil, otrhal ovoce na cizí zahradě,… Necháme na roverech, aby zhodnotili kolik toho a jak mají rodičům říct.

Zpětná vazba

Po ukončení tábora si s účastníky sedneme a provede review, řekneme si, jaké jsou vhodné postupy pro takové situace, vyzvedneme jejich vhodně nalezené řešení.