www.hranostaj.cz
A ještě o tobě vím...
67%2 hodnocení
Potřeby: Dotazníky
Počet hráčů: od 2
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Nezávislé na prostředíNa cestu
Charakter hry: Pro zasmáníSlovníNa inteligenci / paměťMorální / sociálníSeznamovacíTáborový den / hra na pozadí
Icebreaker mezi jedinci, kteří se v rámci jednoho kolektivu příliš nestýkají.
Autor nebo zdroj: ČCE
Příprava
Vytvořte si seznam hráčů (sudý počet je ideální, s lichým si trocha kreativity jistě poradí) a rozdělte je po párech. Ideálně takových, které se zatím znají co nejméně. Následně vytvořte pro dvojice dotazníky.
V příloze přikládám seznam možných otázek (ne každému ale může být položena stejná otázka a ne všechny otázky se dají použít při každé příležitosti). Seznam je dělaný maximálně pro čtrnáct hráčů a je rozdělen do tématických okruhů (aby se například někdo desetkrát neptal na školu a s ní související témata). Dotazníky vytiskněte. Přikládám možnou podobu jednoho/dvou takového/ých dotazníku/ů.

Hra
Vyhlédněte správný okamžik. Tato aktivita se hodí na cesty. Rozdejte hráčům dotazníky a sdělte jim, že musí o svém partnerovi zjistit odpovědi na všechny napsané otázky, mají na to čas po zbytek dne. (snad je to jasné, ale přeci: je samozřejmostí, že se na to budou ptát právě svého partnera) Ale nesmí je nikam zapisovat. Všechny odpovědi si musí zapamatovat.

Vyhodnocení
Navečer ukončete hru a řekněte hráčům, ať napíšou do dotazníků, které jste jim dali jak by odpověděli oni a jak jim odpověděl partner. Když tak učiní oba, společně spočítají kolikrát nastala shoda mezi očekáváním hráče X a reálnou odpovědí Y (a naopak). Za každou shodu si dvojice počítá bod. Můžete říct, že skupinna s největším počtem bodů zvítězila.

Zajímavost
Tato hra si našla své místo i v literatuře. Příběh ji sice dopodrobna nepopisuje, ale jako autor zaručuji, že v něm hraje velmi důležitou roli. Vizte: http://www.mamtalent.cz/pribeh.phtml?program=1&ma__0__id_b=23166