www.hranostaj.cz
Ochrana nákladu / Útok na náklad
75%2 hodnocení
Potřeby: Jízdní řád, papírové nebo hadrové míčky (BEZ KAMENÍ!!!, optimální jsou staré ponožky)
Počet hráčů:
Věk hráčů: Starší děti
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Do terénuDo tmy
Charakter hry: PohybováBojovkaChodička / strategickáNa inteligenci / paměťTáborový den / hra na pozadí
Hrajeme si s jízdním řádem
Hra je pro starší děti (10+)

Hra se dělí na dvě části: takzvanou šifrovací a běhací.
Při šifrovací části je úkolem každé družiny z jízdního řádu vyčíst, kdy má vlak (autobus) příjezd do stanice (zastávky).
V běhací části je důležité znát okolní terén, protože děti budou mít za úkol doběhnout do stanice maximálně deset (v těžší verzi pět) minut před příjezdem vlaku a do příjezdu vlaku se musí schovat, aby je vedoucí, který vystoupí z vlaku, neviděl a zároveň, aby děti viděly na vedoucího. Čas odchodu si děti hlídají samy (nejlépe rádce, vedoucí družiny nebo někdo schopný). Vedoucí se má dostat do tábora. Zde jsou dvě varianty hry:
a) Děti musí ochránit vedoucího, aniž by dostal zásah od jiných vedoucích. Úkolem dětí je, aby zasáhly míčkem všechny vedoucí vyjma toho, kterého mají ochránit. Po dobu chůze nesmí být děti viděny, kdo byl viděn, bude v tu chvíli řečeno jeho jméno (hozeno po něm míčkem) a po "zásahu" se nesmí již zapojit
b) Děti mají za úkol přepadnout vedoucího a "zabít" ho například 3 zásahy míčkem. Znovu nesmí být viděny.

TECHNICKÁ!!
Je dobré načasovat příjezd vlaku tak, aby děti musely vstávat rychle od oběda, nebo jiné "povinné" aktivity.