www.hranostaj.cz
Poklad koktavého mudrce
81%8 hodnocení
Potřeby: Lístečky obsahující zprávu a pořadová čísla, šátky
Počet hráčů: od 10 do 100
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováHoničkaBojovkaNa inteligenci / paměťTáborový den / hra na pozadí
Oddílová hra, která je založena na pověsti koktavého mudrce, který má poklad nacházející se v blízkém okolí.
Autor nebo zdroj: https://www.tabormash.cz/vylet_hry.htm
Hráči se doslechli, že se někde v blízkém okolí tábořiště nachází poklad koktavého mudrce. Tuto novinu rozhlásil sedlák, který v lese našel kousek ze starodávného textu (návodu). Návod se skrývá v lese, v určitém okruhu a je rozdělen na 100 slovních spojení označenými čísly 1–100 (slovní spojení jsou napsána na lístečky, max. 3 slova - důvodem je, že mudrc koktal). Počet je možno upravit podle délky zprávy – návodu a podle počtu hráčů. Návod může, ale nemusí být označen jinou barvou pro každý oddíl.

Vedoucí zavedou všechny oddíly do lesa na předem určená místa, která představují základny pro jednotlivé oddíly. Jeden člen oddílu sedí na místě základny a zapisuje slovní spojení, která ostatní členové hledají. Nalezených slovních spojení se však nikdo nesmí dotýkat ani je zahrabávat či jinak zakrývat. Hráči si je mohou pouze zapamatovat i s pořadovým číslem a běžet je sdělit svému zapisovači. Zapisovači se mohou v průběhu hry měnit v závislosti na vyčerpání ostatních spoluhráčů.

Na začátku hry je vhodné sdělit hráčům jak velká je hrací plocha. Nejlépe vymezit "přirozenou" hranicí (např. cesta, mýtina...)

Cílem hry je sestavit co nejvíce z návodu a najít poklad.

Hodnotí se souvisle uspořádaný návod a nalezení pokladu.

Limit na sestavení návodu se doporučuje 60 min.

Pro prodloužení hry mohou mít účastníci za pasem šátky, které si vzájemně vytrhávají. Když dítě přijde o šátek, musí se vrátit do své základny pro oživení. Cestou se již nesmí snažit hledat slovní spojení. Dále mohou být do hry zapojeny lístečky navíc, obsahující nějaký bonus nebo takové, které slouží pouze ke zmatení.
Také se mohou zapojit vedoucí, kteří mohou představovat např. "lovce lidí" a připravovat hráče o jejich životy.