www.hranostaj.cz
Třetí koncil vatikánský
67%3 hodnocení
Potřeby: Papíry v příloze; tabule nebo velký papír
Počet hráčů: od 4 do 13
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnostiK ohni či posezení
Charakter hry: Pro zasmáníSlovníNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníMorální / sociálníDivadelní / dramatickáZážitková / inscenační
Proč je křesťanská církev roztříštěná na tolik menších institucí? Tato debatní hra odpoví a krom toho hráče přiměje spolu komunikovat a snažit se o nalezení kompromisu.
Autor nebo zdroj: ČCE
Legenda
Jak je možné, že i přes slova apoštola Pavla: Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus rozdělen?(1K:1;12), je v křesťanství pomalu tolik směrů jako věřících. Není čas usednout ke kulatému stolu a usmířit se?

Příprava
Rozdělte hráče podle konfesí na čtyři skupiny:
a) Zástupce katolické církve
b) Zástupce ortodoxních církví
c) Zástupce evangelických církví
d) Zástupce evangelikálních církví

Každé skupině dejte příslušný papír z přílohy: Církve (z toho plyne, že je rozumné přílohu tisknout jednostranně) a seznamte ji s pravidly bodování (viz Vyhodnocení).

Hra
Cíl zástupců je prostý, čím víc církví přijme jejich požadavky, tím lépe pro ně. Ale teď obšírněji a podrobněji:

1) Delegace se nejprve představí a lehce nastíní své priority.
2) Navrhování podoby Církve obecné: Delegace sdělují své návrhy na to, jak by měla vypadat a moderátor je zapisuje na tabuli/papír.
3) Po krátkém čase na poradu se delegace vyjadřují k návrhům a sdělují, zda je jsou, či nejsou ochotny přijmout.
4) Čas na lobování, delegace se mezi sebou můžou dohadovat ve stylu "něco za něco".
5) Prostor pro nové návrhy, nebo stažení návrhů starých (tuto pravomoc, má jen delegace, která návrh vznesla).
6) Každá delegace dostává prostor na závěrečnou řeč.
7) Přijímání návrhů: Delegace postupně oznamují, které návrhy přijímají. Přijímat mohou i své návrhy, čímž potvrzují svůj dosavadní kurz.

Vyhodnocení
1) Každá delegace dostane příslušný počet bodů za každý její požadavek ze sekce "Cíle", který přijmou všechny ostatní církve.
2) Každá delegace ztratí příslušný počet bodů, pokud bude dvěma a více církvemi přijat požadavek, který je uveden v její sekci "Mantinely".
3) Každá církev dostane příslušný počet bodů za každou jinou církev, která přijme požadavek ze sekce "Příjemnosti".