www.hranostaj.cz
O vás beze mě
28%3 hodnocení
Počet hráčů: od 1
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředíDo místnostiK ohni či posezení
Charakter hry: Morální / sociálníSeznamovací
"Jaký je vztah mezi Klokánkem a Míšou, Karlíku?" a Karlík se musí zamyslet. Tímto Karlíkem bude právě hráč "O vás beze mě".
Autor nebo zdroj: Dario Nardi: Neuroscience of Personality
Podstata
Možná píši jen za sebe, ale je velmi snadné podlehnout sebeklamu, že nějakou skupinu dobře známe, a přitom mít akorát, snad i nepravdivou, představu o tom, na čem jsme jen my sami. Tato aktivita hráčům otevírá oči, aby vnímali více i ty vztahy, jejichž součástí nejsou.

1 otázka
Obvykle své bližní hodnotíme egocentricky podle jejich vztahu k nám a předpokládáme, že naši kamarádi budou rozumět, sobě navzájem a nenávidět naše nepřátele. My sami máme určitý vztah ke každému člověku, kterého, byť jen trošku, potkáváme a i tyto nepatrné vztahy nás ovlivňují.
Vztahů mezi bližními si však všimneme často až když se vyhrotí do nenávisti, zamilovanosti, či něčeho podobného. Když tedy v této hře položíte prostou otázku "Jaký je vztah mezi těmito dvěma osobami?" máte šanci dotazovaného posunout.
Samotný dotaz pak můžete strukturovat... Necháte účastníky na stupnici od 1 do 10 ohodnotit vztah osoby A k osobě B a naopak a to v oblasti respektu a sympatií.