www.hranostaj.cz
Předměty
100%1 hodnocení
Potřeby: lana (7x), hadrovky (nebo jiné koule na házení), krepáky, šátky, předměty (viz. bodový systém - je jedno co to je za předměty), bodový systém do hlavního kruhu
Počet hráčů: od 15
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováHoničkaBojovka
běhačka, kterou můžete hrát do zblbnutí.
nákres hracího pole

Jsou 3 týmy. Děti se rozdělí do týmů libovolným způsobem. Nově vytvořené týmy se rozliší krepáky a odeberou se do svých domečků. Domeček slouží jako úložiště uloupených předmětů. V týmu se rozdělí na nosiče a chytače.

Chytači mají koule a šátek, aby šlo poznat, že můžou vybíjet. Je stanovet maximální počet chytačů v týmu (odvíjí se na počtu dětí 15 dětí = 2 chytači, 30 dětí = 4 chytači). Chytači můžou být vybiti. Chytači nesmí vybíjet v domečcích.

Vybití jdou do nemocnice, kde udělají 5 dřepů. Poté se navrátí do domečku a jsou opět zapojeny do hry. Při cestě z nemocnice do domečku ho nemůžou vybít (má zvedlou ruku).

Nosiči nosí předměty z hlavního kruhu, který je uprostřed. Jsou tři kategorie věcí s body (viz bodový systém). Počet bodů a osob jim řekneme a bude to napsané na papíře v hlavním kruhu. Pokud je nosič vybit s předmětem, na místě ho pokládá a je volný pro všechny. 1 člověk nese 1 předmět. Když nesou předmět, který je pro více osob a jednoho ze skupinky vybijou, předmět nemohou nést dále. Musí najít dalšího nebo se rozutéct a nechat předmět na místě.

Hra končí, jakmile v kruhu uprostřed a na herním poli nebudou žádné předměty. Následně se spočítají body. Vyhrává tým s nejvíce body.

Bodový systém

BONUS
V hracím poli jsou bossové (2 je ideální počet), kteří mají koule a vybíjí děcka, ale nesmí to hrotit, aby si zahrály. Když někoho vybijou, musí jít do nemocnice, kde se vyléčí. Bossové mají 3 životy, když jsou vybiti, na tom místě položí žeton s 3 body (mají je v kapse). Oživí se v jakékoliv nemocnici, tím že udělají 5 kliků.