www.hranostaj.cz
Game book - Perseus
0%0 hodnocení
Potřeby: vytištěné materiály z přílohy
Počet hráčů: od 1 do 30
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Do místnostiNa ven
Charakter hry: Chodička / strategickáMorální / sociálníZážitková / inscenační
Staré řecké báje a pověsti, souhvězdí
Tato hra vtahuje účastníky do děje legendy o Perseovi.
Hráči se tak dozví něco o hlavních představitelích.

Text z přílohy je nutné rozstříhat a vytisknou. Na zadní stranu lístečku napíšeme jejich číslo. Lístečky rozmístíme po klubovně/ venkovním prostoru...

Hráči obchází tato stanoviště a vybírají si možnosti svého jednání. Nevhodné či unáhlené jednání je povětšinou potrestáno, odvaha a obezřetnost odměněna.