www.hranostaj.cz
Velikonoční kvíz o poklad
75%12 hodnocení
Potřeby: Bible (Starý i Nový zákon), Katechismus, hodinky, odměna pro vítěze
Počet hráčů: od 6 do 12
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Hra pro učení či vzděláváníMorální / sociální
Hra vhodná především pro křesťanská společenství, ale jinak jak je libo. Obsahuje prvky soutěže Riskuj. Vědomostní test s podněty k diskuzi.
Autor nebo zdroj: inspirováno Diecézní biblickou olympiádou 2006 (proběhla v Královéhradecké diecézi)
Na úvod pořadatel hry rozdělí soutěžící do tří až čtyř týmů nejlépe po 2-3 hráčích (losováním,...), bude se mu hodit i někdo, kdo bude dělat časomíru a pomocné práce (zapisování bodů např.). Vůbec nejlepší je mít i odborného porotce - tj. někoho, kdo není církevní laik - kvůli hodnocení odpovědí.
Každý tým si určí jméno a určí se pořadí, ve kterém týmy budou vybírat otázky z přiložené tabulky.
Vlastní soutěž je rozdělená do 9-12 kol (viz tabulky). Každé kolo probíhá víceméně stejně. První tým v pořadí si vybere otázku, kterou nějakým způsobem zodpoví či nezodpoví. Za to je náležitě bodově ohodnocen a získané body jsou zapsány do tabulky. V případě správné odpovědi se body za danou otázku přičítají, odpověď špatná se trestá odečtením těchto bodů. Odečítat se může jen do nuly nebo i do mínusu (záleží na dohodě). Takto se v jednom kole vystřídají všechny týmy a jde se na kolo další. Předtím se často dělá mezivýsledek, protože soutěžící jsou značně zvědaví, jak to s nimi vypadá.
Ten tým, který na konci má nejvíc kladných bodů vyhrává a získává poklad (třeba v podobě nějakého pečiva - prakticky cokoli, co není v rozporu s věkem soutěžících), o který by se však měl podělit s ostatními týmy a s organizátory též - tzn., že poklad musí být trochu větší, aby dalo na všecky.
Organizátor bude potřebovat Katechismus katolické církve, Nový zákon s vysvětlivkami. Nechť si připraví i notnou dávku výmluvnosti a trpělivosti.
Každý tým by měl mít alespoň jednu Bibli (Starý i Nový zákon).
Další je v přiložených dokumentech.
Jinak si samozřejmě pořadatel může vytvořit vlastní otázky a poskytnout je pak třeba i k rozvinutí této hry - to už je kapku náročnější na přípravu.
Komentáře
rebeka: ahoj, my jsme ji taky hráli a měla velký úspěch. Jen je potřebná bohatá časová dotace (cca 2 hodiny) a nepostradatelný pro nás byl kněz, který nám zahrál úlohu odborného poradce - některé otázky v testu jsou diskutabilní, tudíž nám dokázal osvětlit postoj církve či různost názorů na danou věc. Zároveň velmi doporučuji si předem testík nastudovat :).
simča: tato hra je dost složitá,ale už jsme si ji v partě zahráli