www.hranostaj.cz
Bludiště
50%1 hodnocení
Potřeby: bludiště
Počet hráčů: od 4
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Nezávislé na prostředíDo místnostiNa venNa hřiště
Charakter hry: PohybováChodička / strategickáNa inteligenci / paměťNa postřeh / šikovnost
Najdete cestu bludištěm, když každý člen týmu může udělat jen jeden tah?
Hráče rozdělíme na početně i schopnostně vyrovnané týmy.

Na zem na tvrdou podložku nebo na zeď připevníme bludiště (pro každý tým jedno, všechna stejná) a v určité vzdálenosti od nich uděláme startovací čáru. Ideálně tak daleko, aby z ní nebylo možné plánovat postup bludištěm. Hráči se po týmech postaví do zástupu za startovací čáru tak, aby měl každý tým před sebou bludiště.

Po odstartování vyběhne první hráč z každého týmu k bludišti a od startu udělá jeden tah. Tah je jedna přímka, která musí navazovat na konec předchozí (první vede od startu) a končí buď u ohybu bludiště nebo na křižovatce, a to i v případě, že se z křižovatky bude dál pokračovat rovně. Poté, co se první hráč vrátí, předá tužku jako štafetu, vybíhá druhý hráč a hraje výše popsaným způsobem. Poté, co odehraje poslední hráč z týmu, na řadě je zase první atd. až do projití celého bludiště.

Pokud se hráči ztratí, musí se zase po jedné přímce vrátit na místo, kde udělali chybu.

V příloze jsou 3 bludiště různých úrovní, první (pro 1. kolo) je jednoduché a třetí už je hodně složité (finálové třetí kolo). Doporučuji v nich tečkou vyznačit start. Bludiště ale samozřejmě můžete použít jakákoli a hrát na jakýkoli počet kol. Pokud budete hrát s mladšími dětmi, najděte spíš více těch jednoduchých.

Vyhrává tým, který se v součtu všech tří kol umístí průměrně nejlépe. Pokud budete mít bludiště pro všechna kola srovnatelné úrovně, můžete pořadí určit i na základě součtu časů jednotlivých kol.