www.hranostaj.cz
Protektorát
50%3 hodnocení
Potřeby: provazy
Počet hráčů: od 4 do 15
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnostiNa venNa hřiště
Charakter hry: PohybováHoničkaHra pro učení či vzdělávání
rychlá zahřívačka s historickou tematikou
Autor nebo zdroj: inspirace od Zapletala
Z provazů vytvoříme na zemi tvar Československa.
Hráče rozdělíme na dvě skupiny- Češi (těch musí být méně) a Němci.

Tým Němců se snaží území republiky zmenšovat. To dělají tak, že přiběhnou k okraji provazu, vezmou jej do ruky a položí více do středu území. !!POZOR!! Zdůrazněte hráčům, že provaz musí zase POLOŽIT, ne POHODIT.
Tím se postupně zmenšuje území Čechů.

Češi se pohybují jen uvnitř vytyčeného území, snaží se bránit tím, že chytají Němce v blízkosti okraje provazu. Nesmí z území ven a nesmí posouvat s provazem. Chycení Němci se utíkají oživit na nějaké místo a vrací se do hry.

Hra končí po vypršení času, nebo pokud je území natolik malé, že už ho nikdo není schopen zmenšit.

Hru jsme zařadili jako zahřívačku na schůzce, kde jsme se věnovali historii skauta.
Alternativní pravidla
Ferdinand: My jsme ji hráli tak, že jsme hráli něco jiného, co lidi baví...
Komentáře
Ferdinand: Vyloženě kokotina...
GMS: Sám seš to.