www.hranostaj.cz
Vysílačkovaná
100%1 hodnocení
Potřeby: vysílačky (jediná vysílací + jedna přijímací pro každou družinku), lístečky se slovy (>100)
Počet hráčů: od 20
Věk hráčů: PředškoláciMladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováSlovníNa inteligenci / paměť
Zašifrované přenosy zpráv přes jedinou vysílací vysílačku.
Družinky se rozdělí do tří skupin – hledači, vysílači a přijímači. Vysílači a přijímači si předem domluví šifry, podle kterých budou své zprávy šifrovat. Přijímači poté odchází do svého hnízda, kde se rozmístí, každá družinka se svou vysílačkou. Vysílači se také rozmístí ve svých hnízdech. Přijímací a vysílací tábor musí být daleko od sebe (až co vysílačky dosáhnou a nejlépe, aby cesta mezi nimi byla hodně do kopce).

Hledači začnou po lese hledat papírky se slovy, která nechávají na stromech, jen předají vysílačům zapamatované slovo. Vysílači pak zprávu zašifrují a mohou vyslat jednoho člena z družinky do vysílací fronty. Vysílací vysílačka je jen jedna, a proto je limit pro jedno vysílání 1 minuta, pak vysílání končí a je na řadě další družinka (po odvysílání své minuty může jít vysílač rovnou zpět do fronty). Všechny vysílačky jsou na stejné frekvenci, takže všichni přijímači slyší všechno vysílání (proto se zprávy šifrují). Je tedy možné odposlouchávat soupeřovy šifry a snažit se je rozšifrovat a získat tak body navíc. Přijímači by se měli omezit pouze na potvrzující zprávy nebo na žádost o zopakování vysílání.

Existuje ale i bezpečná alternativní cesta. Z každé družinky mohou mezi vysílači a přijímači běhat dva poslové (nesmí ale slova mít napsaná na papíře, musí si je pamatovat). Tato cesta je ale vzhledem k umístění vysílačů a přijímačů (do kopce, z kopce) běžecky náročná.

Vyhrává ta družinka, která v přijímacím táboře úspěšně rozšifruje nejvíce vlastních slov + dostane bonusové body za rozšifrované zprávy soupeřů.