www.hranostaj.cz
Zvukoví žraloci
96%4 hodnocení
Potřeby: Barevná lepící páska (na vyznačení herních prostředí), místnost o přibližné velikosti školní třídy, židle (tolik, kolik hraje hráčů).
Počet hráčů: od 10 do 30
Věk hráčů: Mladší dětiStarší děti
Délka hry: Do 34 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: PohybováNa inteligenci / paměťNa postřeh / šikovnostMorální / sociální
Hra pro větší skupinku dětí, která otestuje schopnost spolupracovat.
Autor nebo zdroj: Bohužel si nevzpomenu, s kým jsem tuto hru hrál. Otevřeně ale říkám, že jsem ji přebral, sám jsem ji nevymyslel.
Skupinka cestujících nešťastnou náhodou ztroskotala na malém, bažinatém ostrově. Po tomto ostrově se nejde jen tak pohybovat - každý by se hned propadnul do hlubin bažin a už se nikdy nevrátil. Pokud se chce skupinka dostat z ostrova, musí využít zbylých trosek letadla (židlí), na kterých se může pohybovat jak přes bažinatý ostrov, tak i přes hluboké moře. Je tu ale ještě jeden problém, který skupinku dělí od hladkého návratu na pevninu - zvukoví žraloci, potulující se v hlubokých vodách širého moře.

Tato hra procvičí u dětí schopnost spolupráce, a to na maximální úrovni.

Příprava:
Pro tuto hru budeme potřebovat místnost obdélníkového tvaru, zhruba ve velikosti školní třídy (ideálně přímo školní třídu). Tu musíme celou vyklidit tak, aby bylo k dispozici co nejvíce prostoru (odstraníme stoly a židle, další nízký nábytek,...). Pokud nemáme další prostor na odložení předmětů z místnosti, dáme je alespoň na stranu ke zdi, aby nepřekážely. Následně pomocí barevné lepící pásky vyznačíme na zem všechno důležité, čímž se myslí všechno, co je nakresleno a popsáno v přiloženém souboru (jde o čáry dělící jednotlivá prostředí, jako je moře, bažinatý ostrov apod.). Následně na vyznačený bažinatý ostrov položíme tolik židlí, kolik bude hrát hráčů. Ty poté vyzveme, aby si každý na jednu židli sednul. Po tomto procesu hra může začít.

Průběh hry:
Úkolem hráčů je přesunout se na cílovou pevninu (to je další vyznačené prostředí). Jenže to má několik háčků, hráči se například nesmí dotknout bažinatého ostrova ani moře. Obecně platí, že hráči musí být neustále na svých židlích a pouze pomocí nich se přesouvat blíže k cíli (nemají k dispozici nic jiného). Podrobnější pravidla o jednotlivých prostředích a dalších součástech hry jsou však popsána níže.

Prostředí hry:
BAŽINATÝ OSTROV
Na tomto ostrově hráči začínají, každý s jednou židlí. Ostrova se smí dotýkat pouze židle, cokoli jiného je zakázáno. Pokud se jakýkoli hráč dotkne bažinatého ostrova, celá skupinka automaticky prohrává.
MOŘE
Pro toto prostředí platí stejná pravidla jako pro bažinatý ostrov - moře se smí dotýkat pouze židle, nic jiného. Pokud se moře dotkne hráč, opět to znamená automatickou prohru pro celou skupinu. Hráči se musí přes toto moře dostat až k cílové pevnině.
CÍLOVÁ PEVNINA
Pokud se sem dostanou všichni hráči, aniž by se někdo omylem dotknul bažinatého ostrova nebo moře, celá skupinka vyhrává. V opačném případě prohrává. Na této pevnině mohou hráči normálně stát, již není nutností používat židli. I když mají hráči již splněnou celou cestu, stále mohou podávat pomocnou ruku těm, kteři jsou stále na cestě (například jim podat ruku, pomoct s přesunem židlí apod.).
ÚTES
Toto je poslední typ prostředí. Tohoto prostředí se nesmí dotýkat nic, ani hráči, ani židle. Také je zakázáno ho jakkoli přeskakovat nebo přecházet. Nachází se v malém množství rozprostřeném po moři.

Zvukoví žraloci:
Toto je hlavní háček hry, díky kterému má smysl ji hrát. Zvukoví žraloci představují vedoucí hry, kteří se mohou volně pohybovat, ovšem pouze po prostředí moře, nikde jinde (doporučuji jednoho až tři vedoucí na jednu hru). Jsou ovšem trochu zvláštní. Neútočí vždycky, ovšem pouze, pokud zaslechnou nějaký zvuk (rachot židle, komunikace mezi hráči,...). Pokud zaslechnou zvuk židle (nebo hráče, který na ní sedí/stojí), mohou ji okamžitě sebrat (odloží ji ke zdi nebo do jiné místnosti). Hráč se buď přesune na židli v okolí, nebo prohraje i s celou skupinou. Z toho vyplývá, že hráči nesmí mluvit a s židlemi musí zacházet velmi opatrně (školní židle často vržou :D). Každá chyba může být rozhodující. Pokud se hráči shodnou, že už nemají dostatek židlí, mohou se vzdát a začít hrát znovu (pokud na to ještě je čas).

Konec hry:
Hra končí ve chvíli, kdy se všichni hráči dostanou na cílovou pevninu (výhra), nebo ve chvíli, kdy se někdo z hráčů dotkne moře/bažinatého ostrova (prohra). Také se můžou hráči dobrovolně vzdát, pokud si myslí, že jim nezbývá dostatek židlí na přesun.

Přeji všem při hraní této hry mnoho zábavy!
Alternativní pravidla
Kája: Hra se místo se židlemi dá hrát s papíry, je tam menší riziko úrazu při případném pádu.