www.hranostaj.cz
Kdo jsem Já?
0%0 hodnocení
Potřeby: text - úryvek z knihy Lilith
Počet hráčů: od 1
Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do místnostiNa venK ohni či posezení
Charakter hry: Hra pro učení či vzděláváníMorální / sociální
Hra k hlubšímu zamyšlení se o stvoření a svobodě člověka.
Autor nebo zdroj: Elíša - vlastní hra
PŘÍPRAVA
Nejprve je potřeba vytvořit klidné a příjemné prostředí, ve kterém se hráči budou moci dobře soustředit.
Každý dostane tužku a papír (případně podložku na psaní) a je vyzván k tomu, aby se pohodlně usadil.

PRŮBĚH AKTIVITY
Instruktor položí hráčům otázky: Kdo jsem Já? Co/Kdo mě dělá tím, kým jsem? Hráči mají čas (5-15 minut, dle potřeby) na jejich zodpovězení.

Po uplynutí tohoto času instruktor přečte text (viz příloha).

Následně mají hráči opět odpovědět na otázky: Kdo jsem Já? Co/Kdo mě dělá tím, kým jsem? Jsem svobodný? Na zodpovězení jim je dán potřebný čas (15-30 minut).

Jakmile hráči odpoví na otázky, následuje společná diskuze. V ní mohou jednotlivci říci své odpovědi všem (ve svobodě, nikoho nenuťte). Mohou zaznít otázky: Bylo pro vás těžké odpovědět na otázku "Kdo jsem Já?"? Lišily se vaše odpovědi po přečtení textu? Jak se lišily? Napadlo vás během aktivity něco, o čem byste si chtěli promluvit? Co je to svoboda? Co je to stvoření? aj. Závěrem je dobré položit otázku: Co si z této aktivity odnáším?

Pokud aktivitu hrajete s věřícími účastníky, může vyplynout do povídání o stvoření a o povolání člověka, o tom, kdy je člověk svobodným, jak se lze odevzdávat Boží vůli a tím se stávat svobodným v plnosti.