www.hranostaj.cz
Tanki Online
83%1 hodnocení
Potřeby: velké poklice, malé poklice, ešusy,
Počet hráčů: od 8 do 45
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Do terénu
Charakter hry: PohybováHoničkaBojovkaChodička / strategická
vylepšené vlajky
Autor nebo zdroj: zažité, Jandy, Světluška
prostředí: les, členitý terén, oblast podle počtu hráčů zhruba 200x200m

varianta hry Team Death Match (TDM): Cílem hráčů je zneškodnit všechny hráče nepřátelského týmu. Hra končí pokud ve hře zůstali pouze hráči jednoho týmu.

varianta hry Capture The Flag (CTF): Cílem hráčů je ukořistit ešus nepřátelského týmu a donést jej do vlastní základny. Hra končí ve chvíli, kdy má jeden z týmů v základně dva ešusy (vlastní a cizí ukořistěný)

základní princip hry platný ve všech případech: Pokud hráč přijde o všechny životy, je zneškodněn a sedne si na zem. Zásah hadrovou koulí ubírá zasaženému hráči jeden život. Zásahem se rozumí jakýkoliv kontakt s letící koulí (i chycení) ať ji hodil kdokoliv (i hráč ze stejného týmu).

před hrou: Hráči se rozdělí do 2 - 3 týmů (měly by být na první pohled rozlišitelné, např různě barevný krepák kolem ruky) a dohodnou se, kterou variantu hry budou hrát. Každý tým si najde místo, které určí jako svoji základnu. odtud budou všichni členové týmu na začátku hry vyrážet. Měla by být přibližně stejně daleko od ostatních. Hráči si v týmech určí, kdo bude mít jakou roli a vezmou si podle toho dodatečné vybavení.
Při hře CTF se toto místo označí kruhem v zemi o poloměru zhruba 1,5 m.

během hry: Každý hráč začíná se svým maximálním počtem životů a hadrovek. Hráči se volně pohybují po herní oblasti a vybíjejí další hráče.
při hře CTF platí pravidla základny:
Uprostřed základny se nachází ešus. Do základny smí vstoupit pouze hráč cizího týmu, nebo hráč vlastního týmu, pokud vrací ešák na jeho místo. V základně neplatí pravidlo o zásahu koulí = pokud je hráč zasažen v základně, nepřichází o život. Hráč může v základně strávit maximálně 30 sekund, které nahlas odpočítává.
Pokud je vyřazen hráč nesoucí ešus, okamžitě ho odkládá na zem. Ešus mimo základnu může ze země zvednout kdokoli, tzn. i hráč vlastního týmu.

role v týmu: k udává maximální počet hadrovek, který může nést. ž udává maximální počet životů. Role je možné vynechávat nebo zdvojovat (kromě medika) podle dostupných potřeb a počtu hráčů.
- pěšák: 2k/1ž

- sniper: 3k/1ž

- těžkooděnec: 2k/1ž/malá poklice
- Zásahem do poklice hráč nepřichází o život, tzn. může se za ni krýt.

- tank: 0k/3ž/velká poklice

- medic: 1k/1ž/ Je viditelně odlišen od ostatních hráčů (čepice, krepák kolem hlavy...)
- Jediná postava, která přidává životy. Když se dotkne vyřazeného hráče, navrátí mu životy do maximálního
počtu. Toto neplatí u hráčů, kteří nejsou vyřazení, tzn. nemůže doplňovat životy oslabenému tanku apod. V
každém týmu je pouze jeden medik, aby se nemohli léčit mezi sebou.

- pojízdné dělo: 5k/1ž/ Dva hráči za sebou, ten vzadu drží toho vpředu za ramena.
- Zadní hráč je řidič, přední hráč je dělo. Přední hráč je nezranitelný, může jako jediný z dvojice házet koulemi.
Zadní hráč má jediný život. Pokud je zasažen, oba hráči jsou vyřazeni. Tato postava nemůže být oživena
medikem.

panzerfaust = protitanková střela (velký míč)
- na začátku hry se nachází na okraji základny každého týmu. Pokud zasáhne tank do jakékoliv části těla nebo štítu, tank přichází o všechny životy a je vyřazen. Jakmile je panzerfaust jednou odhozen, již není možné jej sebrat a znovu použít. Hráč nesoucí panzerfaust se pohybuje skoky snožmo a nesmí nést žádné hadrovky.