www.hranostaj.cz
Kupec benátský
0%0 hodnocení
Potřeby: stopky, tabule, křížovky, fix na tabuli, 2x kalkulačka, 3 lidi - mistr osudu, obchodní, šéf účtárny, žetonky, 3 obyčejné tužky, vytištěné dokumenty, dvě kostky, převlek
Počet hráčů: od 8 do 15
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Chodička / strategickáNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníMorální / sociálníZážitková / inscenační
Hra, která pomůže dětem rozšířit finanční gramotnost Máme ve spojení celotáborové hry Shakespeare, ale lze využít i bez toho
My jsme napasovávali hru na divadelní hru Kupec benátský: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kupec_ben%C3%A1tsk%C3%BD

Lze upravit a vynechat

1. část hry - vysvětlit dětem, jak fungují procenta a úrokové sazby, co je to OSVČ, DPČ, krize, inflace, boom, rozkvět, jak funguje rovnice
příjem + půjčky = konzum + úspory + investice + splátky na dluhy

pomůcky: stopky, tabule, fix na tabuli, 2x kalkulačka, 3 lidi - mistr osudu, obchodní, šéf účtárny, žetonky, 3 obyčejné tužky, vytištěné dokumenty, dvě kostky, převlek na Shylocka

Říci něco z obchodní historie Benátské republiky:
Pro benátskou ekonomiku byl vždy důležitý obchod a námořní doprava. Kromě koření a jiného tradičního orientálního zboží Benátčané v té době do Evropy dováželi otroky, cukr, olej, měď a bavlnu. Sami začali vyrábět hedvábí a tento průmysl se ve 14. století rychle rozvíjel. Od rozšíření benátského území na severu Apeninského poloostrova začala hrát ekonomickou roli i těžba dřeva na stavbu lodí a pěstování obilí na tomto území. Klíčovým odběratelem těchto produktů byl německý svět, pro nějž byly Benátky přirozenou branou do Středomoří. Významný byl rovněž obchod s jinými italskými státy, šlo hlavně o obilí, sůl a tkaniny. Benátské námořní podnikání bylo dobře organizované a centrálně koordinované – stát dohlížel na stavbu lodí, oběh zboží a provoz obchodních skladů.
Benátky se pro svoje obchodní postavení staly rovněž centrem raného finančnictví. Již v první čtvrtině 15. století zde bylo nejméně 14 soukromých bank, které již v té době prováděly bezhotovostní finanční operace. Sídlily na tržišti Rialto, kde pravidelně probíhaly i burzovní obchody. To vše vedlo k rozvoji technik účetnictví (bylo zde poprvé uplatněno podvojné účetnictví), ale i matematiky a vzdělanosti vůbec.


Vysvětlení pravidel

Je nutné pomoci Antoniovi splatit dluh pro Shylocka, který činí 1.000.000 lir a po celou hru zůstává stejný (pro zjednodušení, jinak by se samozřejmě částka úročila). Cílem každé družiny je přežít a splatit dluh pro Shylocka. V okamžiku, kdy je na konci hry splacen dluh pro Shylocka, ale některá z členek družiny je mrtvá, vyhrává ta družina, které má družinu celou, ale třeba kompletně dluh nesplatila.

Shylock chce každý měsíc odvést alespoň 10.000 lir od celé družiny. Není-li tomu tak, uřízne jedné člence kousek masa jako je zmíněno v dramatu (tj. vybraná členka do konce hry, nesmí používat vybranou končetinu, výběr členky a končetiny je ponechán na družině, pakliže má být člence uříznuta pátá končetina, je považována za mrtvou, neboť jí byla useknuta hlava a do konce hry nehraje- toto je jedna z možností, jak ve hře přijít o život).
Splácení dluhu je jediná součást hry, kdy je družina povinna spolupracovat. Jinak každý hraje sám za sebe, ale samozřejmě je silně doporučeno: strategizovat a pomáhat si. Je třeba dbát na to, aby všechny mladší členky družiny věděly, co mají dělat a starší členky pobídnout k organizaci družiny.

Na začátku hry si každá členka vybere profesi, má dvě možnosti:
Práce v účtárně námořní společnosti
o Dohoda o pracovní činnost DPČ
o Maximální počet odpracovaných minut za měsíc 5
o Nástupní plat: 30.000 lir
o Možný kariérní růst, plat se vám během hry může zvýšit


Práce v kovárně
o Osoba samostatně výdělečně činná
o Možnost pracovat podle vlastní vůle a schopností
o Zisk za každý zhotovený výrobek 5.000 lir
Pozn. práce jde změnit, více v dokumentu


Každé kolo představuje jeden měsíc a trvá 10 minut. Na začátku DPČ jdou do práce, kde jsou povinni být 5 minut a luštit křížovky/osmisměrky/nebo dělat, že něco dělají, sem tam by se tam měla mihnout osoba v podobě šéfa účtárny, která pobídne lenochy, pochválí atp. Na konci 5 minut šéf nakoukne, kolik kdo zvládl vyluštit a v případě velké šikovnosti individuálně zvedne plat.

OSVČ mohou pracovat jak a kdy chtějí. Jejich úkolem je nějaká činnost, která je ale spojená s šikovností- zatloukání lepeňáků do desky. Během kola donesou výrobky šéfovi účtárny a ten jim za to zaplatí.

Ve volném čase musí každá:
- si dojít na nákup - tzn. zaplatit povinný nákup

možnosti navíc, co lze dělat ve volném čase:
-nakupovat, investovat (založit novou investici, vybírat z investičních knížky), půjčovat si u obchodníka
- strategizovat se svojí družinou - půjčovat si peníze mezi sebou atp.
- pomáhat na černo v kovářské dílně někoho jiného, zaplaceno dostává stále jenom OSVČ, ale může se o svůj výdělek podělit
- plnit úkol z kostek osudu

Po deseti minutách jsou všichni svoláni k Shylockovi a ukáží mu, že mají všichni nakoupeno (tzn. že mají v ruce žetonek), kdo v ruce žetonek nemá, zemřel hlady.
Bankéř strhává příslušným lidem peníze za splátky/úroky.
Splácí se dluh Shylockovi, alespoň 10.000 lir měsíčně, lze i více, pakliže se splatí méně, je někomu uříznuta končetina, vysvětleno na začátku.

Následně se hází jednou kostkou osudu pro všechny, výsledek se napíše na tabuli např.
Boom, všem se platy a mzdy zvýší tento měsíc o 30%
Pak každý hází jednou svou kostkou a pakliže se jedná o změnu nutného nákupu, snížení/zvýšení mzdy na jedno či více kol, či postižení, poznamená se do příslušné kolonky na tabuli. Jedná-li se o slevu na něco/nárazová možnost přivýdělku, je napsána do poznámek v peněžence i s číslem měsíce pro který platí.


Úkoly jednotlivých lidí:
Mistr osudu/Shylock:
Má za úkol kontrolovat čas, tzn. 5 minut práce v účtárně, vyhlašuje: “Padla” a 10 minut hry

Na konci kola kontroluje, zapisuje na tabuli, do peněženek, řeže končetiny

Obchodník:
Během hry:
zprostředkovává půjčky (speciální papír Půjčky- splácení půjček se děje vždy hromadně na konci kola)
zprostředkovává investice (speciální papír Investice) a vyplácí výdělky z investic, pouze pokud za ním klienti přijdou
zprostředkovává nákupy a zapisuje na tabuli nebo na speciální papír (nájmy)
vyplácí nájmy, pouze pokud pronajímatelé za ním přijdou

Tyto aktivity dělá během hry, během shromáždění vybírá dluhy za půjčky.

Šéf účtárny:
nakupuje produkty od kovářů a vydává jim za to peníze
zprostředkovává nutné nákupy, vydává dle tabule žetony, škrtá příslušnou částku z peněženky
popostrkuje své zaměstnance v účtárně
po deseti minutách rychle kontroluje výkonnost svých zaměstnanců a ty šikovné odměňuje, tzn. povyšuje, tyto šikovnější jedince lze pak pověřit některými úkoly šéfa účtárny či obchodníka za samozřejmě vyšší mzdové ohodnocení

Na konci hry je vhodné udělat reflexi, co byla vhodná strategie, proč. Zkusit trošku nastínit cash flow, proč je vhodné mít ve hře (v životě) kamarády.