www.hranostaj.cz
Jugger
0%0 hodnocení
Potřeby: měkčené zbraně, buben (nebo podobná zvučná věc, např. kýbl s klackem stačí), branky (já používám plastový bedny), hřiště s čárami a míč
Počet hráčů: od 6 do 16
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováHoničkaSportovníBojovkaS násilnými prvkyChodička / strategická
Rychlý týmový sport o umisťování míčů do branek a strefování protihráčů měkčenými zbraněmi!
Autor nebo zdroj: Kohy (pravidla přepsána z: http://jugger.cz/ )
Týmy mohou mít větší počet hráčů, běžně jich však bývá 5 nebo 6. Jeden z těchto pěti hráčů je qwik, neboli běžec, který je jako jediný oprávněn manipulovat s juggem (míčem), nosit jej po hřišti a umístit jej do branky (díry/hnízda). Další čtyři jsou pompíři, tedy hráči s pompami (bacátky- měkčenými zbraněmi). Ti se juggu dotýkat nesmějí, mohou jej však postrkovat pompami. Zatímco mezi koly je možné libovolně měnit hráče i jejich úlohy (pompíř/qwik) a pompy, v rámci kola jsou hráči i jejich úlohy a pompy pevně dané. Úkolem pompířů je vytvořit qwikovi prostor, aby se zmocnil juggu a skóroval. Tým skóruje bod v momentě, kdy se jugg ocitne v soupeřově díře, zůstane tam a nikdo se jej nedotýká. Dokud se juggu některý z qwiků dotýká může se s ním dále manipulovat, i když už je v hnízdě (např. když se qwikové přetahují o jugg u hnízda). Za tímto účelem hráči svádějí se soupeři souboje pompami a snaží se je pompou zasáhnout. Mezi zásahové plochy patří POUZE paže, nohy a s opatrností trup. Zásahy do hlavy, krku, rozkroku a od zápěstí a kotníků dál se nepočítají. Zásahy platí i na vlastní hráče. Zasažený hráč si musí kleknout jednou nohou na dobu pěti kamenů a nezasahovat do hry. Při tom má pompu položenou na zemi a jednu ruku nad hlavou. Na této ruce viditelně počítá kameny, které už uběhly. Poté se může vrátit do hry, to se stane v chvíli, kdy zvedne kleno ze země. Pompíři mohou kteréhokoliv klečícího hráče blokovat tak, že na něj položí svou pompu. V takovém případě klečící hráč nesmí vstát do té doby, než si odklečí svůj počet kamenů a dokud je blokován. Když blokující hráč pompu odstraní, nesmí blokovaný hráč vstát okamžitě, ale teprve až s dalším kamenem. Qwikové blokovat nemohou, ale mohou být blokováni.

Jeden juggerový zápas se hraje na dva poločasy. Jednotce času, která odměřuje každý poločas, se říká kámen. Jeden kámen trvá asi jeden a půl vteřiny a je signalizován boucháním bubnu nebo podobným hlasitým signálem. Každý poločas má 100 kamenů a v každém poločase se pak hraje různý počet kol. Kolo začíná se zvoláním 3 – 2 – 1 – jugger!, při kterém se týmy od základních čar (qwikové ji mají kousek blíž) rozběhnou do hřiště, v jehož středu leží jugg. Kolo končí, jakmile jeden tým skóruje bod. V takovém případě se zastaví odpočet kamenů, týmy se vrátí ke své základní čáře a jugg se vrátí do středu hřiště. Kolo končí také v momentě, kdy uplynou všechny kameny jednoho poločasu. V případě, že by tak měl skončit zápas, jehož stav je nerozhodně, je možné hrát takzvaný zlatý jugg, což znamená, že kolo pokračuje a kameny jsou signalizovány dále až do té doby, než padne jugg, tedy gól; a jeden tým tak vyhraje. Všichni hráči musí celé kolo zůstat uvnitř hřiště. Pokud se hráč dostane mimo hřiště, tedy do outu, musí si taktéž odklečet 5 kamenů. V outu se ocitá i hráč, který šlápne na lajnu. Qwikové jsou jediní hráči, kteří na sebe mohou navzájem sahat. Qwikové se mohou přetlačovat, držet, povalovat k zemi nebo nosit. Například donést nebo povalit qwika do outu či přidržet ho, aby ho jiný hráč zasáhl, je povoleno. Naopak zakázáno jsou veškeré páky, hody a trhavé a potencionálně nebezpečné pohyby.