www.hranostaj.cz
Českoslovenští výsadkáři
0%0 hodnocení
Potřeby: papíry, fixy, obálky, převleky, maskovací barvy
Počet hráčů: od 10 do 50
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováHoničkaBojovkaChodička / strategickáNa inteligenci / paměťTáborový den / hra na pozadí
Hra inspirovaná činností výsadkových skupin Silver A a Silver B.
Autor nebo zdroj: Krtek
Hra je rozdělena do dvou herních polí, ideálně do dvou kruhů. Jeden větší kruh je označen po krajích fáborky (zelené). Uvnitř velkého kruhu je jeden menší, který je označen (červený). Celkově se hra skládá ze tří fází. První fáze je rozluštění tajenky. Druhá Fáze rozluštění Morseovy abecedy a třetí je ukořistění „pokladu“.
V první fázi jsou hráči rozděleni do dvou týmů, kdy si sami stanoví jednoho zapisovatele. Zároveň je hráčům přidělena barva týmu (modrý a oranžový tým). Zapisovatel je umístěn v „úkrytu“ do kterého na něj nemůže „gestapák“. Zapisovatel obdrží papír s prázdnými políčky na doplnění slov křížovky. A následné rozluštění tajenky. Slova jsou náhodně rozmístěna v herním poli na stromech (zelený kruh). Hráči vědí, že se můžou pohybovat jen v zeleném kruhu a nesmí vstoupit do červeného. V tomto herním poli se vyskytuje „gestapák“, který při dotknutí se (jakkoliv) hráče mu vezme jeden život. Pokud se hráče dotkne „gestapák“, musí odevzdat papírek se životem, který mu visí na kolíčku a se zvednutou rukou se vrací k zapisovateli. Následně může vběhnout do hry. Hráči běhají k zapisovateli se zapamatovanými slovy a ten je vyplňuje do tabulky. Po vyluštění tajenky vstupují hráči do druhé fáze. V tajence mají napsáno, že v zeleném poli mají najít danou barvu obálky, která je ukryta. Po získání obálky rozluští vzkaz v Morseově abecedě. Po vyluštění vstupují do třetí fáze. A to je získání dokumentů a vysílačky, které se ukrývají v červeném kruhu. Zde to hlídá taktéž „gestapák“. Ve všech fázích je jeden „gestapák“ v zeleném a druhý v červeném poli. Hráči musí strategicky odlákat pozornost a skrývat se, aby je „gestapák“ nelapil a nesebral jim životy.
Jakmile jeden tým získá dokumenty a vysílačku„gestapáků“ tak je hra ukončena.

V příloze naleznete detailnější programovou kartu. Tam neleznete množství materiálu, motivaci, rozdělení do skupin, herní cíl a pedagogický cíl.