www.hranostaj.cz
Kolik vody spotřebuji za den?
0%0 hodnocení
Potřeby: psací potřeby, lepidlo, vytištěný materiál (příloha), 1 PET lahev na 3 osoby, lepící papírky
Počet hráčů: od 15 do 30
Věk hráčů: Starší děti
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Hra pro učení či vzdělávání
Žáci prožijí den fiktivního teenagera a zjistí, kolik vody (včetně té virtuální) spotřebuje za jeden den. Žáci rozumí vybranému globálním problémům spojenému se spotřebou vody a pojmenují si konkrétní způsoby, kterými mohou jako jednotlivci přispívat k řešení globálních problémů spojených se spotřebou vody v potravinářském, hospodářském a textilním průmyslu.
1. Evokace

• Žákům položíme otázku, zda si myslí, že je na světě dostatek vody. Vyzveme je, aby svou odpověď znázornili tím, jak vysoko zvedou ruku (ruka u země = „myslím si, že na světě je velký nedostatek vody; ruka nad hlavou = „myslím si, že je na světě zcela dostatečné množství vody).
• Žáky rozdělíme do skupin po třech. Každá skupina dostane 1 PET lahev plnou vody a 1 skleničku/kelímek.
• Před aktivitou žákům vysvětlíme, že obsah 1 PET lahve znázorňuje množství veškeré vody na naší planetě.

• Úkoly pro skupiny:
 Zajistit, aby v 1 nádobě byl poměr vody, který odpovídá poměru slané vody na planetě, a ve druhé nádobě poměr vody, který odpovídá množství sladké vody na planetě.
 Z nádoby, do které skupina přelila poměrné množství vody zastupující vodu sladkou, odlít do víčka od PET lahve poměrné množství vody, které bude znázorňovat množství pitné vody na planetě.
 Ihned po splnění úkolu názorně předvedeme správné řešení úkolu. (97% vody slané, 3% vody sladké – z toho 10% vody pitné) [9]
 Společně se domluvit a určit jednu věc v okolí, k jejímuž vzniku nebylo zapotřebí žádné vody.
 Vyhodnotíme, zda k výrobě vybraných předmětů skutečně nebyla využita žádná voda. Pokud byla, vyzveme žáky, aby se zamysleli nad tím, jak asi samotná výroba probíhá. Vneseme do aktivity pojem „virtuální voda“, s nímž budeme pracovat v následující fázi aktivity.

2. Uvědomění
• Žáci nyní pracují ve dvojicích (vhodné pro 6. – 7. třídu) nebo jednotlivě (vhodné pro 8. – 9. třídu).
• Jednotlivci/dvojice obdrží záznamový arch (příloha 1), který je svým příběhem provede skrz jeden den 14. letého vrstevníka*ce.
• Budeme žákům rozdávat připravené barevné lístečky (příloha 2), které si vlepují do svého záznamového archu. Jejich snahou je vybrat si lístečky s takovými aktivitami/produkty, které zajistí co nejnižší spotřebu vody během jednoho dne.
 Místo rozdávání můžeme jen přečíst možný výběr a každý/každá dvojice si zapíše na volné místo, kterou variantu si vybírá.
• Po vyplnění celého archu jednotlivec/dvojice zkusí odhadnout, kolik vody jejich fiktivní postava z příběhu za den spotřebuje. Je vhodné žáky předem upozornit, že je potřeba započítat i spotřebu virtuální vody (tedy vody, kterou nevidí, ale byla spotřebována např. na pěstování krmiva pro drůbež, ze které byl později vyroben kuřecí řízek, či na zavlažování bavlny, ze které byly ušity kalhoty). Svůj tip si žáci zapíší na vyhrazené místo v záznamovém archu.
• Vyšleme žáky, aby si svůj odhad ověřili. V místnosti jsou předem rozmístěny lepící papírky, na kterých je vždy název produktu a spotřeba vody na jeho získání (např. rýže = 2500 l/kg) (příloha 3).
• Žáci obchází rozmístěné papírky a informace si zapisují. Upozorníme je, aby nezapomněli položky přepočítat na hmotnost či objem, který je uveden v záznamovém archu. Po sečtení litrů spotřebované vody na všechny položky ve svém záznamovém archu zapíšou skutečnou spotřebu vody během jednoho dne v životě svých fiktivní postavy z příběhu.

3. Reflexe
• Nejprve položíme čtyři otázky pro všechny žáky:
 Jaký byl odhad spotřeby vody?
 Jaká byla konečná spotřeba vody?
 Jakou nejpřekvapivější informaci jste ohledně spotřeby vody zjistili?
 Je nějaká položka, u které nerozumíte, proč spotřebovává tak velký objem vody?
• Uvedeme, že průměrná spotřeba vody osoby žijící v ČR je 4 500 litrů na den. Jde však o běžný den, během kterého si nekupujeme nic nového, jako např. nový mobil či nové oblečení.
• Před žáky vyložíme obrázky či názvy všech dílčích položek, se kterými se setkali během předchozí fáze. Vyzveme žáky, aby společně seřadili jednotlivé položky podle toho, kolik vody je k jejich výrobě potřeba.
• Postupně každého žáka vyzveme, aby prezentoval jeden vlastní nápad, kterým by mohl přispět k šetření s vodou ve svém běžném životě (např. nakupovat oblečení z druhé ruky). Ostatní naslouchají a pokud přednesený nápad již někdy vyzkoušeli, zvednou ruku.
• Na závěr žáky požádáme, aby znázornili, jak moc pro ně právě proběhlá aktivita byla přínosná. Žáci odpovídají opět zvednutím ruky jako na začátku evokace.

4. Tipy a doporučení:
• Obrázky dílčích produktů z přílohy lze nahradit skutečnými předměty (bavlněné triko, 1kg rýže, pomerančový džus, …