www.hranostaj.cz
Skautská historie
100%1 hodnocení
Potřeby: papíry, kartičky surovin, kartičky odboje, tužky, fixy, kostýmy, potřeby na stanoviště
Počet hráčů: od 12 do 50
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: PohybováChodička / strategickáNa inteligenci / paměťHra pro učení či vzděláváníDivadelní / dramatickáZážitková / inscenační
Hra, která vás provede posledními 100 lety skautingu. Připravte se na všechny strasti, kterým vedoucí dob minulých museli čelit.
Autor nebo zdroj: Čekatelský kurz Peregrin
Hra popisující historii skautingu. Hráči jsou vedoucími oddílu. Každý oddíl má 4-7 hráčů. Po hrací ploše jsou rozmístěny stanoviště, kde mohou získávat suroviny (materiál, členové, vůdcové, program, peníze). Cílem je “uspořádat” co nejvíc táborů a výprav.

Ceník
Tábor - (2 body)
2 materiály
2 vůdce
4 členové
2 programy
2 peníze

Výprava
- (1 bod)
1 vůdce
3 členové
1 program
1 peníz

Klubovna - zlevňuje tábory a výpravy o 1 surovinu ( max. 3 postavené klubovny)
3 materiály
3 peníze

Stanoviště
Mají určené suroviny, které vydávají, ale úkoly se mohou trochu měnit, zlehčovat a naopak stávat se obtížnějšími. Úkoly si samozřejmě můžete změnit, toto je pouze návrh.

Ústředí-Za získané suroviny je zde možné získat tábor, klubovny, výpravy.

Vedoucí - Na velký papír musí napsat jedno přídavné jméno, jaký by skaut měl být. (čestný, pravdomluvný, hodný, respektující etc.). Na papíře se nesmí slova opakovat.

Členové - Uvaž jeden uzel.

Peníze - Udělej 10 dřepů, kliků, doskákej někam po jedné noze, oběhni nedaleký strom etc.

Materiál -Tref kýbl koulí.

Program - Vylušti bludiště, křížovku, hádanku.

Fáze
Jsou jednotlivé historické období. Jejich trvání je zhruba 10 - 15 minut. Hráči vybíhají na stanoviště, plní úkoly, získávají suroviny. Všichni mohou vybíhat najednou.

Fáze 1 - 1911-1918
Zakládání oddílů. Hraje se dle výše popsaných pravidel.

Fáze 2 - První republika
Na začátku fáze oddíly musí doručit dopisy na různá stanoviště (skautská pošta). Tam za ně dostanou 1 surovinu.
Pak vše pokračuje normálně.

Fáze 3 - Protektorát
Zabavují se klubovny a všechen materiál. Oddíly se stávají nelegálními, ale snaží se pokračovat v činnosti. Z vedení se stává gestapo, které zatýká podezřelé jedince (např. ty co plní tajný úkol pro odboj, ale i ty, kteří se jim prostě znelíbí) a odvádí je do lágrů, kde je nutí pracovat (štípat dřevo,přenášet kameny etc.)
Na stanovištích občas dostanou kartičky odboje se zprávami, které budou muset předat dál. Mezi gestapáky bude jeden tajný vlastenec (nenápadně označen např. trikolorou na klopě), kterému, ty zprávy budou předávány. Za pomoc odboji, samozřejmě nic nedostávají.

Fáze 4 - Komouši
Hodně podobné 3. fázy. Hráči se stále snaží pořádat tábory či výpravy. Z vedení se stává STB. Náhodně zastavují a kontrolují podezřelé živly, vyptávají se jich a kdo se jim znelíbí, odvadí do lágrů. V lágru nemusí být po celou dobu, po pár minutách by se měli propustit a zaměnit jinými hráčemi, ať všichni zažijí tamější hrůzy. Kdo ve 3. fázi pomáhal odboji, jde do lágrů hned na začátku.

Fáze 5 - Demokracie
Vrací se pouze půlka zabavených kluboven a materiálu. Nastává svoboda. Přichází byrokracie. K uspořádání každého nového tábora či výpravy jsou třeba podpisy všech členu oddílu. Zbytek pokračuje klasicky.


Konec
Po uplynutí 5. fáze hra končí. Vyberou se záznamové archy a spočítají tábory a výpravy.

Scénky
Pokud chcete tuto hru ještě víc vyšperkovat, zařaďte na začátek každé fáze scénku, která bude následující fázi uvádět. Ale jestli scénky do hry zařadíte, je již na vás, na vašem hereckém umění a hlavně na ochotě.

Potřeby
-záznamové archy = papír, na kterém je zaznamenáno kolik táborů, výprav a kluboven oddíl má
-kartičky surovin=materiál, vůdcové, členové, program a peníze (můžete použít cokoliv, my jsme jako materiál používali sirky, jako programy kartičky pexesa…)
-kartičky odboje (popsány akčními hesly typu: Orel přistál, Němci mají muniční sklad na 14.63838 N 45.82779 E, Povstaneme 5.května…)
-velký papír (stačí A3)
-tužky, fixy
-potřeby na jednotlivé stanoviště
-kostýmy ke scénkám


Tato hra pochází z čekatelského kurzu Peregrin. Všechna čest instruktorům, co to pro nás připravili.