www.hranostaj.cz
Partyzáni a průzkumníci
93%5 hodnocení
Potřeby: fáborky, paperbally, rozlišováky, (barvy na tělo)
Počet hráčů: od 15 do 40
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venDo terénuDo tmy
Charakter hry:
dramatická stopovačka
Hra má 2 stejně početné skupiny (partyzáni a průzkumníci), v případě lichého počtu je více
partyzánů.
První odchází do lesa první skupina partyzánů s vedoucím a od smluveného místa značí cestu
(krepáky nebo jinak). Celková trasa má minimálně 30 minut obyčejné chůze, klidně i více a vede z
větší části složitějším terénem. V průběhu trasy se po jednom či po dvou (dle taktiky) rozmístí
partyzáni do úkrytu tak, aby ze značené cesty nebyli vidět. Mají povoleno se jakýmkoliv způsobem
maskovat. U sebe má každý partyzán 3 paperbally. Každý partyzán se snaží zajmout jednoho
průzkumníka. Průzkumníci vyráží 20-25 minut po partyzánech na pokyn vedoucího a následují
vyznačenou cestu. S průzkumníky jde jako poslední praktikant, který má za úkol sbírat krepáky označení cesty,
aby byl les čistý. Průzkumníci musí jít tak pohromadě, aby byli navzájem na dohled a jsou označeni
rozlišovákem (aby bylo zjevné, že je to průzkumník). Průzkumníci mají za úkol dojít do cíle v co
největším počtu. Cestou je může zajmout partyzán, což provede buď trefou paperballem (počítá se
první úspěšný zásah) nebo dotekem rukou. Jakmile průzkumník partyzána spatří, ukáže na místo,
kde je, zakřičí, že partyzána vidí a partyzán musí okamžitě začít střílet. Partyzán, který byl takto
odhalen, musí zůstat stát při střelbě na místě. Pokud se netrefí nebo uběhne více než 10 vteřin, byl
neúspěšný, sebere své paperbally a již nehraje. Pokračuje v cestě do cíle s praktikantem. Pokud
partyzán není spatřen a povede se mu dotykem nebo paperballem zajmout průzkumníka, odvede si
ho do cíle s sebou (pokračují s praktikantem). Pokud máte po ruce bahno, barvy na tělo nebo třeba uhlí, ať si svou kořist označí něčím pěkným na obličeji. Zajmout může jeden partyzán maximálně jednoho
průzkumníka. Zajatý průzkumník si sundá rozlišovák, aby partyzáni v úkrytech poznali, že je již
zajatý. Praktikant s partyzány, kteří si vedou svou kořist nebo partyzány, kteří nebyli úspěšní, jde na
konci skupiny průzkumníků (opět aby partyzáni v úkrytech viděli, kde skupina končí). Nezaútočí-li
partyzán ze svého místa a celá skupina prošla, selhal, nahlásí se u praktikanta a bez kořisti
pokračuje do cíle. Vedoucí ani praktikant nehrají. Praktikant odstraňuje značení cesty a dohlíží na
pravidla. Vedoucí kontroluje úkryty partyzánů a dohlíží na správné označení cesty.
Hra bude hrána na začátku a ke konci tábora, aby si děti prohodily role (msta je sladká).

Se staršími a odpovědnějšími dětmi/dospělými lze hrát v přítmí, což nabere ještě efekt bojovky. Pozor, nehrajte s malými dětmi (pod 10), pozor taky na zdravotní stav dětí, od doby, kdy se ukryjí jsou cca 20-30 min. bez dozoru, než dorazí skupina průzkumníků s praktikantem.
Komentáře
JurdaJurda: Pro mladší děti jsem nedávno namyslel podobnou jednodušší aktivitu, trasu však tvoří jen vybraná skupinka dětí a k značení je využito pochodových značek (aby se při hře něčemu naučili). Na konci děti hledají poklad. Úplně stejná hra to není, tak jsem ji vytvořil zvlášť: https://www.hranostaj.cz/hra5269 (nebo viz propojení s podobnými hrami).