www.hranostaj.cz
Politiky
0%0 hodnocení
Potřeby: žetony, misky, šátky, herní karty, roličky papíru (pokladní), fixy, gázy, provázek, nůžky, vyznačení hřiště a domečků
Počet hráčů: od 16 do 35
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Středně dlouhá
Prostředí: Na venDo terénu
Charakter hry: PohybováSportovníChodička / strategická
nikdo nemůže naběhat tolik, kolik my umíme slíbit...
Autor nebo zdroj: Burčák (2023), na herním principu ze hry ROOT.
Politika je hledání vratkého kompromisu mezi tím, co lze slíbit a tím, co je nutné udělat. Slibujte s rozmyslem, neboť přízeň lidu je vrtkavá.


Hra je postavena na herním designu frakce "Orli" deskové hry ROOT (Cole Wehrle, 2018)

⛳Cílem hry je v malém týmu takticky vytvářet balíčky úkolů a vhodně je plnit během opakujícího se konstantního časového časového limitu.

☝️Hra rozvíjí tělesnou zdatnost (pohybové dovednosti), pokročilé strategické myšlení, vytváření a změnu taktiky během úkolu, dovednosti v dělbě a organizaci práce v týmu (mikromanagement), funkční komunikaci, schopnost vyrovnávání se s neúspěchem a podporuje týmovou integritu. Je vhodná k zařazení ve fázích stupňování týmové koheze, případně jako "hojivá" aktivita při disbalanci skupinové dynamiky. Má vysoký faktor fyzické zátěže (jakkoli to nemusí být zřejmé).

⛳ Hřiště / herní prostor tvoří nejlépe přehledný kus lesa s dostatkem běžných lesních "surovin" - kamenů, větviček, šišek. Vyznačí se v něm v kruhu domečky týmů (4 - 5, barevně odlišené viz karty) kterém jsou umístěny v pravidelných rozestupech na obvodu kružnice, která představuje "hlavní cestu" ve hře. Vně domečku je umístěna miska s žetony. Uprostřed kruhu je "stůl starosty" - buď stůl, nebo např. celta, na kterou se vykládají karty politik.


Základní pravidla

Hraje se v kolech. Každé kolo trvá 2,5 minuty (nastavením tohoto času je možné výrazně ovlivnit náročnost a dynamiku hry, záleží na velikosti hřiště - rozměrech kruhu. Pro děti kolem 10 let doporučujeme asi 30 kroků mezi domečky). Po skončení kola si týmy vybírají karty s politikami ze stolu a to v pořadí jak dokončí úkoly svého balíčku (balíček svých politik). Na výběr je n+2 karty, kde n je počet týmů. Jakmile na stole starosty zbydou 2 karty kolo končí, i kdyby zbýval čas limitu.

Během kola musí tým splnit všechny úkoly - politické sliby - které má ve svém balíčku - a které definují karty politik. Navíc je musí splnit na místech (v pomyslných městských čtvrtích) které jsou na kartách určeny barevným šestiúhelníkem (úkol musí splnit na konkrétním sektoru, sektorech). Jakmile úkol dokončí (kdokoli z týmu) otočí kartu na rub. Jakmile otočí všechny karty, mohou si jít (jeden hráč - starosta) vybrat novou kartu do balíčku na středový sud.

Dvě karty jsou povinné a hrají se jako první a poslední.

Obhlídka města - Dva hráči oběhnou praporky všech městských čtvrtí. Každý běží v opačném směru po obvodu kruhu. Další karty můžete plnit až po jejich potkání se (plácnou si a zakřičí "jedem" nebo podobný povel pro svůj tým) tuto kartu je nutné zahrát jako první.

Výběr daní - Jeden hráč oběhne všechny domečky týmů a z každého si vezme tolik žetonů, kolik máte karet v balíčku politik. Tuto kartu je možné splnit jen jako poslední.

Mezi tyto dva úkoly je potřeba "vměstnat" všechny ostatní. Nezáleží přitom na pořadí a úkoly se nemusí plnit postupně - tzn. může být plněno i několik úkolů najednou. Zvlášť v pozdějších fázích hry je dobré naznačovat si splněné - otočením karty na rub nebo třeba jejím otočením "hlavou dolů".

Hraje se předem daný čas (90 minut), je dobré ohlásit počet předpokládaných kol do konce, např. 10 kol (40 minut) před koncem. Na starty kol nespěchat, prostor je dobrý pro oddech i ladění strategie. Hra je náchylná na vypětí hráčů - špatným střídáním se v rolích, opomíjením odpočinku, malým prostorem pro pití.

Starosta, defenestrace a budování politik

Hráč v roli starosty musí být po celou dobu kola v domečku svého týmu. Jakmile má otočeny všechny karty (po splnění Výběru daní), běží do středu hřiště vybírat novou kartu politik. Do úplného středu nesmí vkročit nikdo jiný, ale starostovi mohou spoluhráči radit - zpoza "čáry nebo oplocení" starostenského stolu.

Pokud některý z týmů v časovém limitu nesplní všechny karty svého balíčku politik, dojde k defenestraci neúspěšného politika. Tým musí zvolit nového starostu a odevzdat všechny karty z balíku svých politik, vyjma povinných karet.

Nově zvolený starosta vybere do balíčku jednu nebo obě ze dvou zbylých karet kola. Tým po defenestraci tedy začíná s nejvýše 4 kartami.


Seznam karet politik:

 • Nové cesty Spojte dráhou ze šišek libovolné dva stromy v dané čtvrti. Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Nové domy Postavte v dané čtvrti “pagodku” z větviček, vysokou 7 vrstev. Používej jen dřevo spadlé na zemi. Minimální délka použité větvičky je píď stavitele. Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Metaři odpadu Jeden hráč oběhne všechny čtvrti, z každé přinese jednu jakoukoli přírodninu. Karta má pouze kopie.
 • Almužna pro chudé Jeden hráč odnese [počet týmů ve hře x žeton] do určené čtvrti a předá je libovolnému hráči, který ve čtvrti plní úkol. Nelze dotovat vlastního spoluhráče Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Koňský dostih Jeden hráč odnese druhého (na zádech) kolem všech čtvrtí. V závislosti na výkonových možnostech hráčů uprav pravidlo - např. do vedlejší čtvrti / ob jednu čtvrt. Karta má pouze kopie.
 • Nové sochy Postavte v určené čtvrti pyramidku z 5 na sebe položených kamenů. Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Lázně Jeden člen týmu je v lázních (v určené frakci) a odpočívá dokud nenapočítá do 60. Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Armáda V určené čtvrti tref 7x strom šiškou ze vzdálenosti 7 kroků. Karta má mutace pro každou čtvrť.
 • Stáje Přeneste jednoho hráče z týmu do určené čtvrti. Karta má mutace pro každou čtvrť. Narozdíl od Dostihů může přenášet více lidí.

 • Požárníci Podle počtu karet ve vašem balíku odpočítejte (po směru hodinových ručiček) ve které čtvrti vypukl požár. 4 hráči jej hasí “pumpováním ve dvojici” - každá dvojice 15x dřepne s dlaněmi na ramenou druhého ve dvojici, jeden dolů, druhý nahoru. Karta má pouze kopie.
 • Pošty Napiš vzkaz “obyvatelé čtvrti [barva] srdečně zdraví své sousedy ve čtvrti [barva]. Adresáta odpočítej podle počtu karet vašeho balíku (sebe skoč) proti směru hodin a list doruč. Karta má pouze kopie.

 • Konzulát Jeden člen týmu se podílí na plnění jakéhokoli úkolu v jiné frakci, pokud je úkol určen konkrétnímu počtu lidí, započte se. Karta má pouze kopie.
 • Přímá demokracie Získej podpisy 5 hráčů z jiných frakcí. Karta má pouze kopie.
 • PlesyDva hráči z týmu obtančí ve valčíkovém tanečním postavení okruh kolem středového stolu. Karta má pouze kopie.
 • Starost o chrámJeden hráč musí natrhat a svázat drobnou kytici - obětní dar - a odevzdat ji u středového stolu. Karta má pouze kopie.
 • Gladiátorské hryJeden hráč musí porazit v páce 2 hráče jiných frakcí (nebo jedné jiné frakce). Karta má pouze kopie.

 • Umění z ciziny Dva hráči jiného týmu se dostaví do frakce vašeho týmu a zazpívají sloku “Skákal pes”. Karta má pouze kopie.
 • Školství Dva hráči vypíší na papír jména všech hráčů v týmu. Oba tak vytvoří svůj vlastní seznam. Karta má pouze kopie.
 • Zdravotnictví Obvažte jednomu hráči z týmu libovolnou končetinu gázou. Ošetřený hráč nesmí v tomto kole opustit domácí čtvrť. Karta má pouze kopie.


Politky a hrady (mód hry)

Herní mechanismus ke kartám Hrady je inspirován počítačovou hrou Mravenci, kterou Miroslav Němeček publikoval v roce 2016 jako klon karetní hry Arcomage ze hry Might & Magic 6.

Tento herní mód zjednodušuje některá pravidla, týkající se míst plnění úkolů a rozšiřuje hru o stavění a dobývání hradů. Grafika je připravena ve stylu "SuperMario".

⛳Cílem hry je v malém týmu takticky vytvářet balíčky úkolů a vhodně je plnit během opakujícího se konstantního časového časového limitu. Tak získávat žetony pro použití speciálních karet "Hrady" které umožňují zisk finálových bodů nebo jejich redukci u jiných týmů.

Zjednodušení místa plnění úkolu na kartách je provedeno do tří kategorií - doma (ve svém domečku), venku (jinde než ve svém domečku) a kdekoli. grafika je připravena pro 4 týmy s domečky na rozích čtverce, čemuž odpovídají symboly. Lze ale samozřejmě hrát i ve více týmech.

Karty této verze mají nově ruby - černé první a poslední úkol, červené úkoly a modré karty hradů.

Týmy používají nový herní prvek - počítadlo, kde třemi svorkami monitorují příjem bílých a černých žetonů a velikost vlastního hradu. Černé a bílé žetony (dobrá a špatná karma) nahrazují žetony původních pravidel, získávají se spolu s poslední kartou ale ne oběhem domečků, ale ve středu hry týmy si berou tolik žetonů, kolik jim náleží z červených karet úkolů (informace o odměně je ve spodní části karty). Pro lepší orientaci si informaci o příjmech naznačují svorkami na počítadle.

Ve hře jsou nově speciální karty hradů. Ty se neskládají na starostenský stůl. Mají modré back-y a týmy mají u sebe na začátku každého kola přesně pět takových karet. Na začátku hry se náhodně nalosují, v průběhu hry se pak dobírají z balíčku na starostenském stole uprostřed hřiště. Na konci kola mohou týmy tyto karty "zahrát" (všechny nebo jen vybrané) - odloží je v centru hry do odhazovacího balíku, zaplatí žetony jejich použití a buď zvýší svůj hrad nebo oznámí útok a tím pádem snížení hradu vybraného protitýmu. Zahrání karet je součástí časového limitu.

Útok na cizí hrad oznamuje jeden hráč, fyzicky se musí dostavit do domečku a oznámit jaký útok provádí a jaký má dopad (může s sebou vzít kartu). Samotné posunutí sponky provádí ale tým, který je v domečku "doma".

Před začátkem nového kola si tým dobere tolik karet, aby měl opět k dispozici pět - dobírání tedy nemusí být stihnuto v limitu kola. Kartu, kterou tým nechce použít a ani ji "sušit" může na konci kola odhodit za poplatek 3 žetony (na barvě nezáleží).

Týmy začínají s velikostí hradu 70, vyhrává tým, který má na konci hry nejvyšší hrad. Pro monitoring velikosti hradu použij počítadlo a velkou (spisovou) sponku.