www.hranostaj.cz
Procházka dějinami krásy
60%7 hodnocení
Potřeby: Umberto Eco: Dějiny krásy, Umberto Eco: Dějiny ošklivosti
Počet hráčů: od 5 do 15
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 111 minut
Náročnost přípravy: Náročná
Prostředí: Do místnosti
Charakter hry: Hra pro učení či vzděláváníMorální / sociální
Hra seznamující s dějinami krásy, užitečná v mnoha ohledech
Autor nebo zdroj: vlastní výmysl
Hra z bloku "Estetika", do nějž spadá i "Galerie kýčů", "Lov na krásno" a "Definice krásy"

Hru zařazujeme do bloku v rámci schůzky, výpravy či tábora, v němž se zabýváme estetikou, krásou, kýčem.
Z níže uvedených knih (nebo z jiných materiálů) nakopírujeme obrazy ideálů mužské a ženské krásy z různých období. Jednotlivé obrázky rozstříháme, zbavíme datace, nalepíme na papír a opatříme číslem či písmenem. Tyto listy pak rozvěsíme po místnosti. Úkolem účastníků je seřadit obrázky chronologicky. Nejlepšího znalce dějin krásy můžeme po zásluze odměnit.

Hře by měla předcházet diskuze o vývoji ideálu krásy, o tom, jak jej ovlivňují dané společenské podmínky, média... Hra je vhodná zvláště pro skautky a rangers ohrožené poruchami příjmu potravy - zjištění, že exitoval barokní ideál kypré krásy a věstonická venuše je sice nevyléčí, ale alespoň jim mohou poskytnout nadhled nad současným kultem vychrtlosti. Pánům skautům a roverům rovněž neuškodí.
Komentáře
Franta: Aby to nebylo tak jednostraně zaměřené, je následně vhodná diskuse nad zlatou střední cestou, ti s nadváhou a podváhou se mohou chytit za nos ;)