www.hranostaj.cz
Email
70%10 hodnocení
Počet hráčů: od 6 do 12
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Na inteligenci / paměťNa postřeh / šikovnost
Hráči v kroužku posílají pomocí signálů tajné "emaily" a hráč uprostřed se je snaží zachytit
Tato hra se spíše než pro získání bodů hraje pro zahnání dlouhé chvíle.

Hráči si stoupnou do kolečka a každý si určí znak (např. zatahání za ucho...), který bude tvořit jeho 'adresu' a který se ostatní hráči budou snažit si zapamatovat.
Potom se vybere jeden hráč, který půjde doprostřed.

Hra začne vysláním "emailu" od vybraného hráče a po tomto prvním kroku se hráč uprostřed bude moci začít dívat. Email se vysílá použitím znaku spoluhráče, kterému ho chceme poslat. Každý další hráč musí email nejdříve přijmout, tak, že provede svůj znak a potom ho odešle někomu jinému zase jeho, jiným znakem.

Při odesílání emailu čekáme většinou na okamžik, kdy se bude příjemce dívat, nebot' když email odešleme a spoluhráč ho nepřijme, pořád jakoby zůstal u nás. Hráč uprostřed se naopak dívá a snaží zjistit, u koho by asi právě mohl email být. Zná znaky hráčů, takže musí být obzvláště opatrní. Když hráč uprostřed spozoruje, kdo má u sebe neodeslaný email, řekne jeho jméno. My jsme mu dali asi tři pokusy, ale záleží na bystrosti a soustředěnosti hráčů.
Alternativní pravidla
mallworldacka: :10: my jsme to hráli na táboře, jenže jsme museli mít znak-zvířátko a ten v kruhu neříkal jména, ale nás šlehal ručníkem :) :-)