www.hranostaj.cz
Greenpeace
70%10 hodnocení
Potřeby: dvacet archů novin nebo pěnových míčků
Počet hráčů: od 6 do 20
Věk hráčů: Mladší děti
Délka hry: Delší
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Na ven
Charakter hry: Pohybová
Stihneme vyčistit jezero od odpadků???
Kruh z lana či táborových lavic představuje jezero. Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedna jsou členové ekologického hnutí a vstoupí do jezera. Druhá jsou turisté. Dostanou určitý počet „odpadků“ - zmuchlaných novinových listů nebo míčků. Po zahájení hry začnou „turisté“ házet odpadky do jezera. Členové Greenpeace je hned nato naopak vyhazují ven. Hráči obou stran smějí házet jen jedním hodem vždy jen jeden kus. Vedoucí hry boj po dvou minutách zastaví a sečte, kolik odpadků leží v jezeře a na břehu. Skupiny si pak mění role. Vyhrává ta, která měla v jezeře méně odpadků.

Po hře mluvíme o tom, čím a jak se znečišťují řeky, moře a jezera a co by se proti tomu dalo dělat. Hovoříme s dětmi také o pojmu Greenpeace
Komentáře
Daduska: paráda