www.hranostaj.cz
Dáma
72%6 hodnocení
Potřeby: křída
Počet hráčů: od 20 do 32
Věk hráčů: Mladší dětiStarší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Snadná
Prostředí: Na venNa hřiště
Charakter hry: Na inteligenci / paměť
Klasická dáma, ale trochu jinak
Na zem se nakreslí šachovnice (např. 8*8). Hráči se rozdělí do dvou družstev a obsadí hrací pole jako při začátku hry „dáma“. Hrát se může v několika variacích:
a) Jeden hráč z každého družstva představuje "utajený" poklad, který musí protihráč získat, aby vyhrál.
b) Cílem je "vyhození" všech protihráčů ze hry.

Hrát se může úplně klasická dáma – na přeskakování protihráče, a nebo si hráči při kontaktu se soupeřem mohou stříhat.
Alternativní pravidla
OndraOndra: Použili jsme originální pravidla "České dámy" převzaté z webu http://hrejsi.cz/dama/pravidla.htm (kopie níže) s následujícími úpravami:
1) proti sobě hrají dvě stejně početné skupiny hráčů, ale každá má mezi sebou vybraného velitele, který diriguje, kdo má kam jít. Sám přitom hraje také;

2) Kdo je vyřazen, jde mimo pole, dívá se a může moudře radit. Pokud je vyřazen velitel, diriguje své spoluhráče dál, jenom už stojí mimo pole;

3) velikost šachovnice je podle počtu hráčů. Nás bylo 12 a měli jsme šachovnici 7x7 polí. Na začátku byly hráči na každé straně ve dvou řadách a jedno místo zůstalo prázdné.


------------------------------------
Česká dáma - pravidla

Dáma je společenská hra pro dva hráče imitující boj dvou armád. Cílem hry je zničit nebo zajmout všechny figury soupeře, to znamená, že hráč, který nemůže hrát žádnou svou figurou, protože žádnou nemá nebo ji má zablokovanou (zajatou), prohrává.

Dáma se hraje na desce o 64 polích, střídavě tmavých a světlých, přičemž hrací pole jsou jenom tmavá.

Orientace desky - každý hráč má tmavé krajní pole desky po levé straně.

Notace - v dámě se používá tzv. šachová notace, to jest řádky jsou označeny čísly od 1 do 8 a sloupce písmeny od a do h.

Jednotlivé linie tmavých polí dotýkajících se rohem v jedné přímce se nazývají diagonály.

Figury - v dámě jsou dva druhy figur: kameny a dámy. Dámou se kámen stane, jestliže se dostane na poslední řadu, to znamená bílý na pole b8, d8, f8 nebo h8 a černý na pole a1, c1, e1 nebo g1.

Základní postavení-Česká dáma Základní postavení - každý hráč má na začátku hry 12 kamenů v postavení na obrázku.

Hru začíná hráč hrající bílými kameny a dále hráči táhnou střídavě.

Chod figur: kameny chodí pouze vpřed po diagonále na volné sousední pole. Dáma může chodit na libovolné pole na diagonále libovolným směrem.

Braní neboli skákání: kámen bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází před ním ve směru pohybu na sousedním poli diagonály a za ní na stejné diagonále se nachází další volné pole. Jestliže je za volným polem další nepřátelská figura a za ní znova volné pole, hráč musí pokračovat v braní a je to jeden tah. V případě, že kámen ukončí braní na poslední řadě, mění se v dámu, zůstane stát na daném poli a od příštího tahu se pohybuje jako dáma.

Dáma bere nepřátelskou figuru, jestliže se nachází na stejné diagonále a za ní je alespoň jedno volné pole. Jestliže je možnost brát další figuru, dáma musí pokračovat v braní a je to jeden tah.

Všechny brané figury se odstraňují z desky až po ukončení tahu.

Každou figuru je možné brát jenom jednou.

V případě, že hráč může brát figury kamenem a současně taky dámou, je povinen provést braní dámou (dáma má vždy přednost v braní).

Jestliže má hráč možnost vybrat si z více možností skoku, záleží jen na něm, který si vybere. Nezapomínejte však na předchozí pravidlo!

Braní figur je povinné! Když soupeř nebere figuru ani po upozornění, prohrává kontumačně partii.
Komentáře
OndraOndra: Hru jsme hráli dnes (24.3.15) na oddílové schůzce v počtu 12 hráčů. Je to naprosto skvělá taktická hra. Nepoužili jsme poklad, ale klasická pravidla pro "Českou dámu". Oproti originálním pravidlům jsme si upravili jenom počet polí šachovnice podle počtu hráčů. Kdyby to šlo, přidal bych sem nákres...