www.hranostaj.cz
Na dabéry
81%17 hodnocení
Počet hráčů: od 8 do 20
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Neurčitelná
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Pro zasmáníDivadelní / dramatickáZážitková / inscenační
Komentované scénky.
Hráči se rozdělí do několika skupin, ve všech by měl být stejný počet hráčů. Vedoucí jim pak zadá jednoduché náměty na scénku (na plovárně, v lese, na návštěvě ve statku, ve škole...). Každá skupinka si rychle něco připraví, ale ostatní by to neměli vidět.
Jedna skupinka začne předvádět scénku a jiná skupinka je dabuje. U mladších hráčů se nejprve scénka předvede na nečisto a potom se přistoupí k samotnému dabingu.
Nakonec hráči hádají o čem scénka byla.