www.hranostaj.cz
Maják
53%10 hodnocení
Potřeby: žádné
Počet hráčů: od 2
Věk hráčů: Starší dětiDospívající a dospělí
Délka hry: Do 12 minut
Náročnost přípravy: Bez přípravy
Prostředí: Nezávislé na prostředí
Charakter hry: Morální / sociální
- pro uvědomění si osobního prostoru
Účastníci se rozdělí na dvě stejné skupiny. Stoupnou si proti sobě do řady. Jedna strana tvoří majáky, druhá námořníky. Majáky pevně stojí, nesmí se nikam pohnout a mlčí. Námořníci stojí cca dva až tři metry od majáku a mají zavřené oči. Soustředí se v duchu jen na maják stojící naproti nim. Na daný povel námořníci vykročí směrem k majáku. Každý z nich dojde do takové vzdálenosti, jaká je jim příjemná. Nesmí se však dívat, jen v duchu zkoumají svůj pocit.
Poté se role vystřídají.
Nakonec si mohou všichni sdělit své pocity, jaké to bylo, zda hledali ten bod, v kterém se zastavili, jestli couvali, šli rovně…jaké to bylo pro maják, když šel někdo naproti nim a oni museli mlčet a pevně stát….