Katalog her

Pohybová
Mezi pohybové hry řadíme vše, při čem se hráči musí aktivně pohybovat.
Pro zasmání
Tyto hry hráče pobaví, ať již je humor jejich primárním cílem, nebo jen vedlejším produktem.
Slovní
Jsou založeny na mluvení či psaní a na práci se slovy. Většinou je jedno, kde je hrajete, a nevyžadují žádnou přípravu.
Honička
Běhací hry, u kterých se člověk protáhne. Vůbec není nutné, aby obsahovaly klasický prvek předávání baby.
Sportovní
Hry připomínající známé sporty či odvozené od nich, většinou tříbí pohybový aparát a fyzičku.
Bojovka
Zpravidla velkolepé bitevní či strategické hry, na které bývá často potřeba míčků či jiných zbraní. Oblíbené u kluků. Mohou být ale i bojovky malého rozsahu, na několika metrech čtverečních pro dva hráče, společné ale mají, že dvě či více skupin hráčů jsou proti sobě a jedna se snaží zabránit té druhé ve splnění nějakého úkolu.
S násilnými prvky
Takovéto hry asi nedoporučíme našim nejmladším, zato je u nich možné vybít energii. Většinou u nich hráči fyzicky zápolí jeden s druhým.
Chodička / strategická
Tyto hry zpravidla vyžadují chození po území, hledání zpráv, plnění úkolů, nebo sběr různých prvků (surovin, přísad) a jejich kombinování v rámci týmu.
Na inteligenci / paměť
Hry rozvíjející či vyžadující intelektuální dovednosti. Spíše pro obecnou inteligenci a 'hrubý výpočetní výkon', než nějaké specifické znalosti.
Na postřeh / šikovnost
Oproti předchozí skupině her se tyto nezaměřují přímo na hrubý výpočetní výkon mozku, ale na vedlejší doplňkové kvality jako je vnímání, postřeh, reflexy, přesnost a jemná motorická zručnost.
Hra pro učení či vzdělávání
Škola hrou, aneb jak si zábavně něco zapamatovat. Nebo to mohou být hry, u nichž záleží na specifických znalostech či dovednostech a jedná se tedy o způsob, jak je procvičit.
Morální / sociální
Hry, u kterých je důležitý kolektiv hráčů, jejich osobnost, často bývají o citech, o zážitcích, o hodnotách, o rozhodnutích, a podobně.
Divadelní / dramatická
V těchto hrách lze nalézt prvky divadla či nějakého předvádění.
Zážitková / inscenační
Zpravidla dopředu připravené hry, ve kterých se hráči vžívají do rolí někoho jiného, nebo dělají něco, na co se jen tak nezapomene. Často zážitek umocňuje dobrý kolektiv hráčů-přátel, mnohdy na něj bývá hra přímo zaměřena.
Seznamovací
Hra, jejíž účelem je vtipně či zajímavě seznámit spoluhráče se svojí osobou nebo prolomit ledy mezi hrajícími lidmi.
Rukodělková / tvořivá
Aktivity nebo hry, při kterých se ručně z běžných surovin vyrábí nějaký předmět, vytváří se nějaké pseudoumělecké dílo nebo jen tak ničí materiál.
Stolní / desková / papírová
To jsou hry, které se hrají na stolu, zpravidla na nějaké předem vyrobené desce či na papíře. Tím nemyslím, že by se na ten papír něco moc psalo (to by byla slovní), ale bývá na něm nakreslený nějaký plánek. Sem patří např. piškvorky, nejrůznější domácí deskové hry apod.
Táborový den / hra na pozadí
Široká skupina her, které nějakým způsobem ovlivňují běžný život na táboře či výpravě, nahrazují obvyklou činnost, nebo se hrají 'na pozadí', zatímco se děje něco jiného. Patří sem jednoduché hříčky i důmyslné způsoby, jak zabrat celý den či někomu znechutit něco běžného.
Ano/ne detektivka
Asi to znáte... na počátku hráči vědí malý útržek složitého a zašmodrchaného příběhu, jenž zná jen vypravěč. Hráči kladou zjišťovací otázky (odpovídá se na ně ano/ne/není podstatné) a snaží se přijít na to, jak to vlastně bylo.
Nezávislé na prostředí
Toto je zvláštní příznak - označuje hru, která je hratelná vždy či nevyžaduje specifické podmínky (např. slovní hry). Obvykle se zařazují jako hry do klubovny, avšak to není přesné. Hry 'kamkoliv' by měly mít všechny příznaky prostředí, avšak kvůli přehlednosti jsou pouze 'kamkoliv'.
Do místnosti
Hry do klubovny či do uzavřeného prostoru, kam neprší, kde je teplo a kde si lze sednout. Zpravidla se používá tužka a papír.
Na ven
Všeobecně hry, které potřebují hodně prostoru, hrají se spíše v přehledném terénu a nepotřebují perfektní povrch, jako hry na hřiště.
Do terénu
Podobně jako hry na ven, avšak hodí se nepřehledný a členitý terén, např. les. Rozsah a herní území zpravidla bývá větší.
Na hřiště
Jsou hry, které vyžadují kvalitní povrch a zpravidla také běžné sportovní pomůcky (míč, síť). Patří sem i hry do tělocvičny.
Na cestu
Hry do auta, vlaku či do pochodu. Zpravidla využívají proměnlivost okolního prostředí či běží 'jen tak na pozadí' během putování.
Do vody
Toto jsou hry, které se hrají ve vodě či s vodním prostředím silně souvisí.
Na sníh
Tyto hry ke svému hraní potřebují sníh, jedná se většinou o hry 'ven' s touto specifickou podmínkou. Místo sněhu většinou může být i bahno.
Do tmy
Hry, u kterých by hráči neměli příliš vidět, či u kterých je důležitá snížená viditelnost.
K ohni či posezení
Tyto hry se hrají v kolečku většinou sedících hráčů v omezeném prostoru, kde nejsou pohybové (a zpravidla ani světelné) podmínky nejlepší.
On-line
Hry a aktivity hratelné přes videocall, telefon nebo chat, když se nemůžete sejít přímo tváří v tvář.
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!