Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument popisuje způsoby ochrany a zpracování osobních údajů uživatelů (návštěvníků) webu www.hranostaj.cz (dále jen "Web").

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: GDPR) je fyzická osoba Ing. Ondřej Koupil, Šafaříkova 717, 500 02 Hradec Králové

Správce lze kontaktovat na doručovací adrese Šafaříkova 717, 500 02 Hradec Králové nebo na emailové adrese info@hranostaj.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování osobních údajů uživatele je skutečnost, že uživatel chce používat Web a informace na něm zveřejněné, případně publikovat svůj vlastní obsah na této stránce, a pro technické zajištění toho je nezbytné poskytnout vybrané osobní údaje Správci.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatele budou zpracovávány po dobu jeho používání Webu. V případě, že se uživatel zaregistruje a vytvoří si uživatelský účet, budou osobní údaje uložené do tohoto uživatelského účtu uchovávány po dobu existence tohoto účtu.

5. DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími zpracovateli osobních údajů kupujícího jsou: - společnost CE Online Systems s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 242 15 376, provozující hosting Snackhost, na kterém je Web provozován - společnost Google provozující službu Google Analytics pro anonymní vyhodnocování provozu na Webu - podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícícho do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PASIVNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE

Při pohybu na Webu jsou jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty). Jedná se zejména o cookies sloužící k přenosu stavu uživatele mezi jednotlivými stránkami (zejména přihlášení, uživatelské nastavení), tzv. Session cookie. Dále IP adresa nezbytná pro samotné fungování webu na TCP/IP protokoli a standardní logování HTTP požadavků na straně serveru. Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává Webu některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Web pro svůj provoz vyžaduje ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části Webu nemusí bez cookies správně fungovat.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů. Všechna tato práva je možné uplatnit na e-mailu info@hranostaj.cz nebo na adrese uvedené v čl. 1. Pokud by se uživatel domníval/a, že zpracováním jeho/jejích osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 27. dubna 2016.

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016

Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!