Ekosystémy

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 15 až moc
Délka: Do 111 minut
Příprava: Náročná
Zapsáno: 27. 1. 2010 v 19.44
 
Strategická, psychicky i fyzicky náročná hra týmů simulující skutečný koloběh života v přírodě.

Pravidla

Jedná se o psychicky i fyzicky poměrně náročnou hru, proto je vhodná především pro starší, případně družstva věkově různorodá.

Hra představuje skutečný koloběh života v přírodě. Střídají se roční období, v každém z nich rostou různé rostliny a žijí rozdílní živočichové. Cílem družstva je nasbírat dostatečný počet rostlin a živočichů a vychovat (uživit) co nejvíce ‚nejvyšších‘ živočichů (predátorů).

Příprava hry:
Poměrně složitá. Potřebujeme vyrobit kartičky, které představují jednotlivé organismy (viz níže). Jejich počet záleží na tom, kolik hraje lidí a také na tom, jak se nachází daleko od společné základny.

Orientačně: producentů/rostlin by mělo být alespoň 200, konzumentů 1. řádu 100 a nejvyšších živočichů stačí 50.

Slyšela jsem, že někde místo kartiček používají různé jiné předměty, např. knoflíky místo veverek, nastříhané zelené bavlnky místo řas, skutečné lískové ořechy, fazole místo bělic a tak podobně, ale myslím, že kartičky jsou přinejmenším přehlednější.

Místa výskytu jednotlivých zvířat (obálka na stromě nebo člověk, který je vydává) předem vymyslíme a zakreslíme do plánku, který pak rozdáme i jednotlivým týmům (na plánku musí být i údaj, o jaký konkrétní druh se jedná, ne že je tam jen tečka a „tady něco je“)

Před začátkem:
Účastníky rozdělíme do stejně početných (a pokud možno i fyzicky a psychicky zdatných) družstev-nejlépe tří, každé si pak zvolí jednoho ze svého středu jako šéfa – zpravidla to bývá ten, kdo umí logicky uvažovat, plánovat atd. a nemá sklony k podvodům. Může se také volit pro každý rok jiný šéf.

Funkce šéfa: Sedí na základně s papírem a tužkou (potřebná tabulka je v přiložených souborech), zapisuje, co kdo přinesl a posílá své svěřence pro kartičky tak, jak se právě hodí. Má u sebe plánek výskytu zvířat i další tabulky (viz níže).

Ekosystémy:
Zvířata a rostliny tvoří 3 potravní řetězce (které se navzájem nijak neovlivňují)
1. řasa – perloočko – bělice – štika
2. komár – žába – čáp
3. oříšek – veverka – kuna

A teď pozor: každý tvor musí něco jíst (v naší hře se bez toho obejdou jen ti nejmenší živočichové) a koho jíst jiného, než živočicha/rostlinu o řád níže?
Jí se na konci každého roku. Každý živočich, potřebuje pro své přežití dva o stupeň nižší. (podívej se na obrázky řetězců)

V praxi: pro vychování štiky potřebujeme přinést tyto kartičky (v tuto chvíli pomíjím indexy jednotlivých ročních období): štika 1×, bělice 2×, perloočko 4×, řasa 8×. Na čápa: čáp 1×, žába 2×, komár 4×. U kuny je to stejné jako u čápa.

Střídání ročních období:
Stejně jako v přírodě se i v této hře střídají roční období.
Každé období trvá pět minut. Někde na viditelném místě u základen je vyvěšeno, co je právě za období a jeden z organizátorů to hlídá a mění.
Na ročním období závisí výskyt daného organismu a to podle tabulky, kterou najdete v přiložených souborech. Přineseme-li tedy na jaře jednu kartičku s bělicí, započítává se na konci roku tak, jako bychom přinesli tři. Ovšem když na jaře přineseme oříšek, propadá – jako bychom nepřinesli nic. (tohle všechno také musí sledovat šéf a posílat lidi tam, kam se to vyplatí).

Omezení pro nošení kartiček:
Lístečky se smí nosit pouze po jednom. Co se týče ročních období, počítá se zkrátka ta chvíle, kdy osoba kartičku donesla: žádné věci typu „je jaro, tak já si tu udělám hromádku oříšků a započítáš mi je až v létě“.

Pokud máme dostatek organizátorů, je vhodné dát ke každé družince jednoho, kterému nosiči po ohlášení svému šéfovi kartičky odevzdají. Ten si ji taky zapíše (stejně jako šéf) do tabulky, aby nedocházelo k „omylům“.

Konec roku:
Nastává konec roku. Teď mají všichni zhruba deset minut pauzu v běhání a počítá se (tedy hlavně šéf), kolik se jim podařilo uživit zvířat, nebo spíše kolik vychovali těch nejvyšších. Pouze za ty jsou body. Čáp a kuna jsou po dvou, za štiku jsou body tři. Pokud mi zbude řekněme bělice, která je nakrmená, ale už nemám štiku, můžu si nechat bělici do dalšího roku (tam ji ale musím opět nakrmit).
Pozor: aby skupinka nevychovávala stále táž zvířata, musí za rok vychovat od každého predátora alespoň jednoho!

Celková délka hry:
3×20 minut (roky) + zhruba 3×10 minut (přestávky na počítání), tedy celkem 90 minut

Další doporučení:
Řasy, oříšky a komáři by se měli nacházet nejblíže základen, naopak predátory je dobré dát někam dál.
Základna je nejlepší na nějakém pohodlném místě, kde mají šéfové a organizátoři k dispozici stolky apod.
Chtělo by to mít pro jistotu připraveného jednoho organizátora-běhače, který v případě, že na nějakém nalezišti organismy dojdou, doplní nové.
Další vedoucí je potřeba na hlídání času a výměnu ročních období.

Stručné shrnutí:
Lidi nosí z nalezišť různé organismy.
Šéf sedí na základně, počítá a vysílá lidi, kam je právě potřeba.
Na konci roku se sečtou získaní živočichové/rostliny.
Sečtou se body za vychované predátory.
Zapíšou se zvířata/rosliny, které zůstávají do dalšího roku.
A to všechno třikrát (hraje se na tři roky).

To by snad bylo vše. Prohlédněte si přiložené tabulky, je to pak lépe pochopitelné.
Jestliže se prokoušete složitými pravidly a hru si zahrajete, určitě nebudete litovat.
Potřeby: tabulky, plánky, kartičky (viz pravidla), stopky
Hru přidala: Pampeliška
Zdroj nebo autor: Zubří, původně: Zlatý fond her PŠL, Světlana Horáková
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!