Piráti a námořníci

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 20 až 100
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 11. 2. 2010 v 14.13
Poklad je třeba nejen ukořistit, ale také důkladně schovat, bránit a nakonec vykopat!

Pravidla

Úvod
Hráče rozdělíme do dvou týmů - na piráty a námořníky a pro atmosféru povyprávíme příběh: "Krátce po objevení Ameriky, v 16. století, objevili španělští dobyvatelé indiánská města, která přímo přetékala zlatem. Poté, co obsadili indiánská území, začali toto zlato nakládat na obrovské lodě a převážet jej zpět do Španělska. Lodě vracející se do rodné země, které byly plné pokladů, však přilákaly pozornost nezvaných hostů - pirátů. Nejedna královská loď padla za oběť jejich krvežíznivosti a do svého království už nikdy nedorazila - a tato hra vypráví o příběhu jedné z nich."
Ještě zvolíme nějaké hezké jméno pro královskou loď, dejme tomu Luisiana.
Celá hra se hraje ve dvou etapách, které náležitě také pojmenujeme - Potopení Luisiany a Impérium vrací úder (ochránci autorských práv prominou a pojmenují si to jinak).

Boj
Jedná se o hru bojovou, takže vymyslíme takový soubojový systém, jaký nám nejvíc vyhovuje - od šátků zastrčených za trenky přes shazování papírových čepic až po uvázání krepáku na ruku a jeho následné strhávání.

Fáze 1: Potopení Luisiany
První fáze hry simuluje přepad královské lodi piráty, její vyvraždění a následné schování získaného pokladu na pustém ostrově. Určíme hrací plochu - královskou loď a pirátský ostrov. Velikosti obou ploch přizpůsobíme počtu hráčů, obecně je lepší hrát na spíše větších venkovních prostorech a hodně záleží na konkrétních možnostech tábora (lodí může být napříkald sportovní hřiště, ostrovem pak zbytek tábora bez budov). Důležité je, aby se loď nenácházela uprostřed ostrova, ale alespoň trochu stranou (ideálně aby z lodi nebylo příliš vidět na ostrov).
Poté umístíme na loď královské námořníky, kterým každému dáme nějaký kus pokladu - buď v papírové podobě, nebo v podobě předmětů (např. míč), nebo je nakombinujeme. Pozor, námořníci v této fázi nesmí v žádném případě opustit loď!
Nakonec odstartujeme samotnou hru tím, že vpustíme piráty na královskou loď a začíná bitva. V této fázi se mrtví piráti mohou chodit oživovat na zvolené lehce vzdálené místo na pirátském ostrově (třeba za pět dřepů). Mrtví námořníci položí svůj poklad na zem a oživují se na trochu vzdálenějším místě (tak, aby měli piráti lehkou výhodu a aby z tohoto místa nebylo moc vidět na pirátský ostrov) a při oživení už nedostanou žádný poklad. Poklady, které po sobě mrtví námořníci zanechávají, jsou samozřejmě velmi užitečné - piráti takové poklady mohou okamžitě sbírat a odnášet je na svůj ostrov, kde je schovávají (úplně kamkoli, jen ne do budov, chatek atd.). Pozor - poklady po mrtvých námořnících smí zvedat jen piráti, námořníci už nikoli a námořníci si nesmí poklady předávat (ani, pokud kolega už žádný poklad nemá). Pokud zemře pirát s pokladem, poklad položí na zem, ale zvednout jej smí už jen pirát.
První fáze končí uplynutím časového limitu - ten ideálně stavoníme podle průběhu hry.

Fáze 2: Impérium vrací úder
Zvěst o zkáze lodi španělské královské koruny se dostala až k panovníkovi, který se rozhodl, že ztracený poklad získá za každou cenu zpět. Vyslal tudíž k pirátskému ostrovu několik lodí se svými nejlepšími vojáky a s jediným cílem - vybít piráty a ukořistit jim zlato, které španělský král předtím ukořistil americkým Indiánům.
Hrací pole zůstávají úplně stejná jako v předchozí fázi - tentokrát se však bojuje na pirátském ostrově. V této fázi mají bojovou výhodu královští námořníci - jejich oživovací místo je blíže, než oživovací místo pirátů.
Cílem námořníků v této fázi je pak v pirátském ostrově najít ukradené části pokladu, které tam v předchozí fázi nanosili a poschovávali piráti, a tyto části pokladu pak odnést zpět na svoji loď. Piráti v této fázi již nesmějí s pokladem jakkoli manipulovat - pokud je zabit námořník, který nese na loď poklad, pak tento poklad prostě odloží na zem, ale zvednout jej zase smí už jen další námořník.
Druhá fáze zase končí uplynutím časového limitu, který znovu stanovíme dle průběhu hry. Po skončení tohoto limitu dáme pirátům ještě chvilku času na to, aby "vykopali" poklady, které námořníci neobjevili - výhodu to má v tom, že se nám tak tábor jednak uklidí a také získáme zpět poklady pro druhou hru.

Konec hry
Po odehrání obou etap hry prostřídáme družstva - z pirátů se stanou námořníci a z námořníků piráti. V této druhé hře použijeme samozřejmě pro jednotlivé fáze časové limity příslušných fází ze hry předchozí tak, aby byla zajištěna maximální férovost. Vyhrává to družstvo, které za obě hry nashromáždí více pokladů.

Závěrem
- je dobré upozornit už v první etapě na to, že schovaný poklad se bude hledat a že ten, který se nenajde, pak budou muset piráti znovu vykopat - ať děcka nehodí poklad do řeky, na dno popelnice nebo do komína :)
- hra, ve které závisí nejen na individuální bojové šikovnosti, ale v první fázi také na taktice bránění námořníků s pokladem námořníky, kteří již o poklad přišli, a také na taktice pirátů při schovávání pokladů a jejich šikovnosti při jejich obraně ve fázi druhé
- místa na oživení by měla svojí vzdáleností od bojiště vždy zvýhodňovat útočící stranu tak, aby se nestalo, že obránci nedovolí útočníkům vůbec žádnou akci. Zejména ve druhé fázi je třeba více zvýhodňovat námořníky - kromě boje totiž musí ještě hledat kdekoli schované poklady, což je celkem náročné
Potřeby: Potřeby pro souboje a poklady
Hru přidal: FieldMouse
Zdroj nebo autor: Field Mouse
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!