Dungeon

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 16 až moc
Délka: Delší
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 19. 9. 2010 v 21.16
 
Tajemná zákoutí, špinavé chodby, skupinky degenerovaných lidí se snaží dostat na zemský povrch, boj o přežití, tma... nemáš strach? ...potom vítejte v Dungeon.

Pravidla

Dungeon, pravidla hry pro organizátory

1. Motivace
2. Příběh (jak by měla hra proběhnout)
3. Organizace
3.1. Stručný průběh hry
3.2. Potřeby
3.3. Příprava
3.4. Prostory
4. Časová osa příběhu 5
5. Úvodní scénka
6. Rozdělení do skupin
7. Základní postavení
8. První akt
8.1. Snídaně
8.2. Legendy
8.3. Vysvětlení pravidel
9. Druhý akt
9.1. Proroctví
9.2. Hráč, rituály
9.3. Pohyb v podzemí
9.4. Jídlo
9.5. Rozmnožování
9.6. Boj
9.7. Nalezení starce
9.8. Události
10. Třetí akt
10.1. Suroviny
10.2. Splnění podmínek k cestě ven
10.3. Poslední cesta
10.4. Konec- zvonec a feedback

1. Motivace
V 30. letech 22. století došlo k sérii ničivých válek. Povrch země se stal neobyvatelný. Přeživší lidé se schovali do podzemních úkrytů. Pomalu zde ztratili získané znalosti, přestali užívat technologie, zdegenerovali a oslepli. Nyní se píše rok 3010. Bylo objeveno staré proroctví a s ním nová naděje k návratu na zem.

2. Příběh (jak by měla hra proběhnout)
Po odchodu do podzemí nezbylo mnoho naděje na návrat na zem. Povrch byl pustý a poničený. Přestože lidé byli dobře zásobení, časem zásoby došly. Lidé byli nuceni se rozptýlit v malých skupinách, aby dokázaly v nehostinný útrobách země najít dostatek obživy. Kontakty byly přetrženy, jazyky zmateny, tradice zapomenuty a pomalu se rozvinuly nové kultury.
Jak věda pomalu skomírala, nastupovala na její místo víra a náboženství. V jednotlivých tlupách se často objevovali vůdci, kteří hlásali o znovu dobytí povrchu, ale i o způsobu života a morálních zásadách. Jejich učení bylo sepisováno na odolné destičky ze slitiny vzácných materiálů, které lidé používali v dávných dobách na Zemi. Časté byly pokusy o cestu na povrch, leč neúspěšné.
Přišly temné časy. Životem ve hlubinách světlo očí vyhaslo, napsané bylo zapomenuto a zůstali jen ústní příběhy, zkazky a různé příkazy. Staré písmo bylo uctíváno, přestože nikdo ho nedokázal přečíst.
Situace lidí byla neutěšená. Během života v malých komunitách docházelo nutně k postupnému degenerování potomstva. Některé kmeny ztratily schopnost mít potomky v rámci vlastního rodu, jiné dokonce úplně. Produkované jídlo v podzemí nestačilo zdaleka nestačilo. Proto v podzemí docházelo nutně neustále k bojům o jídlo, suroviny či partnery.
A pak se stalo to, co bylo kdysi předpovězeno. Veliké zemětřesení bylo další ranou zuboženým lidem. Mnoho z nich pomřelo. Někteří však v této události viděli znamení podle tradovaného verše: Až se mocně pohne zem, padne kámen na kámen, stačí přečteš-li písmo jen, splní se tvůj velký sen a dostaneš se ven (pozn. zde Druhý akt ).
Vysvitla jiskřička naděje. Všechny kmeny se znovu vzchopily a začaly znovu usilovat o nalezení způsobu, jak se dostat na zemský povrch. Po velkém zemětřesení bylo třeba zajistit nejprve základní potřeby. Lidé se rozběhli do podzemních chodeb. Někteří sháněli potravu a jiní zaháněli členy jiných tlup a chytali vhodné partnery. Na posvátných místech se začaly rodit nové děti. Nejodvážnější a nejzkušenější prozkoumávali temné chodby a postupovali stále dále. Hledali jakoukoli stopu. Pátrání ztěžovaly časté závaly, krvežíznivé podzemní příšery a i prostý fakt, že do určitých částí podzemí se bylo možné vydat pouze s dětmi.
Po dlouhém hledání se jednomu kmenu podařilo najít trezor, ve kterém žil poslední stařec, který viděl. Ten jim přečetl proroctví o cestě na povrch. Již staří kněží předpovídali, že na povrch proniknou zástupci čtyř hlavních rodů. Navíc lidé zjistili, že je potřeba nasbírat tajemných surovin. (pozn. zde začíná Třetí akt).
Proběhli ještě mnohé boje o prvenství. Nakonec nejsilnější lidé, po dvou z jednotlivých rodů, uzavřeli spojenectví a objevili místo, odkud vedla cesta na povrch. Ze surovin sestavili energetický obrazec, který výbojem začal razit cestu na povrch. Následovali ho. Po mnoha dnech cesty ucítili závan větru a teplo paprsků. Byli na povrchu. Začala nová epocha...

3. Organizace
• Příprava všeho potřebného podle Přípravy
• Na začátku každý organizátor odvede jeden tým do Domovské místnosti a vysvětlí pravidla pro hráče.
• Organizátor v Místnosti života přiděluje děti, vede evidenci, zvoní zvonečkem
• Určování půlhodinových časových úseků.
• Organizátor v trezoru hraje starce.
• Další organizátoři dohlíží na průběh, pomáhají, řídí Události, doplňují jídlo, suroviny, vybavení...

3.1. Stručný průběh hry
1. Po celou dobu hry účastníci mají zavázané oči.
2. Účastníci se snaží ve spleti podzemních chodeb najít potřebné jídlo a suroviny, mít potomky, plní úkoly a posilují svůj tým.
3. Ve chvíli, kdy získají potřebné informace, se vydají na dlouhou cestu zpátky na povrch zemský.

3.2. Potřeby
• Šátky- slouží k zakrytí očí
• provázky (hodně)- vytváří celé podzemí tj. chodby a místnosti
• injekční stříkačky- slouží k boji
• pet láhve- znázorňují děti
• krabice- jsou v nich uloženy suroviny a vybavení
• piškoty- znázorňují jídlo
• kýble na vodu- znázorňují munici do zbraní
• suroviny- kameny? Knoflíky? Jakýkoli herní materiál, jsou potřeba k závěrečné cestě
• snídaně s příslušenstvím- samotný příběh neovlivňuje, pouze zpestření rána
• 4 píšťalky- ke zvukovým signálům a ke komunikaci mezi organizátory
• 4 texty s popisem cesty na povrch
• klacíky- k označení posvátných území
• 4 texty legend pro organizátory
• Čtvrtky- nasadí se na provázek u ústí každé chodby do všech místností, aby byla poznat místnost
• Papíry- označení místností
• Zvoneček- k lokalizaci Místnosti daru života
• Vytištěná pravidla a pravidla pro hráče, nejlépe pro každého orga

3.3. Příprava
• Vytyčení podzemí: chodby a místnosti podle odstavce Prostory a na základě plánku (ten netvoří přesnou mapu podzemí, ale slouží k inspiraci)
• Rozmístit jídlo, suroviny, vybavení rovnoměrně do místností. Promyslet počet těchto předmětů.
• Připravit těsně před zahájením snídani do Domovských místností+ příbory
• Rozdělit lidi do skupin a přidělit jim vybavení ?

3.4. Prostory
• Chodba- natažený provázek mezi dvěma místnostmi nebo spojení dvou chodeb, pohyb není nikterak omezen
• Posvátná chodba- natažený provázek, půl metru od každého napojení na místnost je označena přivázaným klacíkem, do posvátné chodby je možné vkročit pouze s dítětem (dítě znamená životní zkušenosti a požehnání, pouze za těchto okolností lze vkročit)
• Místnost- 2 natažené provázky nad sebou mezi stromy do tvaru kruhu, jsou v nich ukryty suroviny, jídlo a vybavení.
• Místnost daru života- provázek mezi stromy do tvaru kruhu, jediné místo k početí dítěte (ostatní prostory jsou zamořeny), přítomný organizátor poskytuje děti, vede evidenci. Aby místnost života poznali, bylo by dobré, aby organizátor v ní zvonil třeba zvonečkem.
• Trezor- místnost, ve které je vidoucí stařec. ztížený přístup labyrintem a posvátnými chodbami. Stařec pak na ně může začít v blízkosti mluvit, aby znali směr.
• Domovské místnosti- 4*. místnost, kde tým začíná, zvláštní pravidla pro určité herní mechanizmy
• Svatyně- místnost, těžce přístupná, po sestavení energetického obrazce v ní vznikne Cesta ven.
• Cesta ven- velmi dlouhá chodba, na jejímž konci je zemský povrch
• Labyrint- spleť navazujících chodeb, mnoho křižovatek

4. Časová osa příběhu
1. Úvodní scénka- up to you :-)
2. Vstávání- organizační tým vstane o chvíli dřív než ostatní. Jakmile se vzbudí hráči, musí jim být neprodleně zavázány oči (podzemí bych připravil den předem a ráno jenom zkontroloval, aby jste pak nebyli ve spěchu).
3. Rozdělení do skupin- rozdělení probíhá v tichosti bez toho, aby hráči věděli, s kým jsou v družstvu.
4. Cesta do lesa- každý tým je mlčky odveden do domovské místnosti, jakmile jsou všechny týmy na místech, může začít první akt.
5. První akt- během prvního aktu se hráči seznámí s pravidly, poznají svůj tým a proběhne snídaně v domovské místnosti. Jakmile všechny týmy dosnídají (signál), začíná druhý akt.
6. Druhý akt- v průběhu druhého aktu hráči prozkoumávají chodby, získávají potraviny a vybavení, snaží se získat děti a hledají osobu, která by jim přečetla text. Jakmile alespoň jeden tým zná znění textu, začíná třetí akt.
7a. Třetí akt- třetí akt bude náročnější v tom ohledu, že ne všichni budou mít stejné informace. Týmy, které nenavštívily starce, se budou snažit ho stále najít. Tým, který ho navštívil, se bude snažit připravit na cestu na povrch. Jakmile jsou splněny podmínky cesty na povrch, začíná cesta na povrch.
7b. Cesta na povrch- pro ostatní hráče hra končí, rozváží si oči a potichu jdou na konec Cesty ven. Osm hráčů pokračuje Cestou ven až na povrch, kde si mohou sejmout šátky.

5. Úvodní scénka
Je třeba navodit atmosféru. Večer před akcí? Ráno? Co bude obsahovat? Scénkou by šla vysvětlit některá pravidla.

6. Rozdělení do skupin
Účastníci jsou rozděleni do 4 týmů podle prastarých božstev, které vzývají:
• Tinky Winky- fialový
• Dipsy- zelený
• Laa- Laa- žlutý
• Po- červený

7. Základní postavení
Každý tým je ve své domovské místnosti s jedním organizátorem, který má u sebe pravidla a pravidla pro hráče. Byla vysvětlena pravidla (jak funguje hra), hráči se dozvěděli legendy (historické souvislosti) a snědli snídani. Každý tým má u sebe posvátný text. Po ujištění, že jsou všichni připraveni, signálem se zahájí hra. Orgové odchází z místnosti.

8. První akt
Je pouze úvodního a informačního charakteru a taky se hráči najedí.
8.1. Snídaně
Je pouze hříčkou. Nikterak neovlivňuje průběh příběhu a slouží pouze k zpestření.
8.2. Legendy
Bude přečtena motivace + všechny legendy. Viz druhý sešit.
8.3. Vysvětlení pravidel
V pravidlech pro hráče je napsáno, jaká pravidla ze sešitu pro organizátory by měli hráči znát.

9. Druhý akt
Začíná hned po přečtením Nejnovějších událostí ze sešitu pro hráče. V Druhém aktu platí následující pravidla.

9.1. Proroctví
Až se mocně pohne zem, padne kámen na kámen, stačí přečteš-li písmo jen, splní se tvůj velký sen a dostaneš se ven (pozn. zde začíná samotná hra).

9.2. Hráč, rituály
Každý hráč
-unese maximálně 4 piškoty,
-může se starat až o 2 děti,
-unese 4 suroviny,
-může mít jednu zbraň.
Každý hráč je členem jednoho z kmenů, který vzývá určitého boha.

Hráč může pozdravit druhého hráč názvem svého kmene. Ten je mu pak nucen odpovědět názvem kmene vlastního.

9.3. Pohyb v podzemí
Pohyb je možný výhradně v podzemním komplexu. V chodbách se hráči pohybují tak, že jednou rukou se drží provázku a postupují jedním směrem. Do místnosti je možné vstoupit pouze na místech, kde se do nich napojují chodby. V místnosti je volný pohyb ve vnitřní ploše ohraničené provázkem.
Určité prostory omezují pohyb viz. Prostory.


9.4. Jídlo
Pokud není hráč v domovské místnosti, musí sníst po zaznění signálu 1 piškot.
Každé dítě v péči hráče navyšuje počet piškotů, které musí sníst, o 1.
Domluvit četnost signálu.
Za každý scházející piškot zemře jedno dítě. Položí se na zem. Organizátoři ho odnesou.
Nemá-li hráč žádný piškot, musí se vrátit neprodleně do domovské místnosti, pak může teprve svobodně jednat.
9.5. Rozmnožování
Rozmnožování probíhá formou minutového objetí. Dítě mohou mít jen jedinci opačného pohlaví a různého rodu. Dítě může být počato jen v Místnosti daru života. Organizátor odevzdá páru po aktu jedno dítě nebo taky ne :-). Ve hře mohou mít dva jedinci spolu jen jedno dítě. Organizátor vede v Místnosti daru života evidenci, kdo s kým měl dítě a i rody.
9.6. Boj
Boj probíhá výhradně za pomoci injekčních stříkaček.
Střelec, který zasáhne, si vybere jednu ze služeb a zasažený ji musí splnit:
a) odevzdá všechny svoje předměty, suroviny, děti,
b) odpoví zcela podrobně na jeden střelcův dotaz,
c) musí se střelcem jít na střelcem určené místo.
b) pokud je osoba druhého pohlaví, může ji střelec donutit k početí dítěte.
Po splnění je zasažený volný.
Podle tvrdosti hráčů lze stanovit různé následky při prohře v boji. Taky lze stanovit, že zasažený musí vykonat více služeb (nebo všechny) podle výběru střelce.
9.7. Nalezení starce
Po příchodu do staré svatyně stařec ochotně přečte posvátný text. Stařec jako jediný vidí.
9.8. Události
Pro zpestření a regulaci hry je možné vyvolat určité události:
Závaly- změna chodeb a místností
Příšera- jeden organizátor bude pronásledovat hráče
?- cokoli, co vás napadne
10. Třetí akt
Třetí akt začíná ve chvíli, kdy některý z hráčů zjistí text posvátného textu. Hra probíhá podle všech stávajících pravidel, k nimž přibudou nová.
10.1. Suroviny
Z posvátného textu se hráči dozví, že je třeba sbírat suroviny k proražení cesty na povrch. Suroviny jsou rozmístěny v krabičkách v místnostech, ale do této chvíle hráči neznali jejich účel. A když nevidí, patrně je ani zatím nenašli.
10.2. Splnění podmínek k cestě ven
1. Ve Svatyni je 8 lidí,
- po dvou z každého kmenu
- 4 ženy a 4 muži
2. mají s sebou 8 dětí,
3. mají dostatek surovin na složení energetického obrazce,
4. složí energetický obrazec
10.3. Poslední cesta
Po složení obrazce se otevírá Cesta ven tj. naváže chodbu Cestu ven na Svatyni a zároveň ostatní chodby ze Svatyně ven se mohou zrušit. Všech 8 vyvolených pokračují cestou na povrch. Pro ostatní končí hra. S rozvázanýma očima počkají na konci Cesty ven.
10.4. Konec- zvonec a feedback
:-)

Dungeon, pravidla hry pro hráče a legendy

1. Legendy
1.1. Motivace
1.2. Náboženství
1.2.1. Rozdělení do skupin
1.2.2. Hlavní proroctví
1.2.3. Náboženská pravidla
1.2.4 Posvátný text
2. Pravidla
2.1. Pravidla, která musí hráči znát před hrou
2.2. Nejnovější události, kterými se zahájí na konci Prvního aktu Druhý akt tj. samotná hra

U herních pravidel a legend (technické termíny :-) dochází často k prolínání. Některá pravidla budou hráčům přímo sdělena jako herní pravidla a některá si domyslí na základě legend. Proč je to tak rozděleno a kde je rozdíl? Pravidla skrytá za legendami popisují informace, které každý hráč zná na základě socializace tj. díky životu v tlupě (př. ví, že existuje nějaká místnost života) a také představují nápovědu, aby hráči věděli, co mají dělat. Herní pravidla popisují naopak fungování podzemního světa, ve kterém hráči žijí (př. jak jsou značeny chodby).
Klíčové je, aby hra proběhla hladce a všichni se bavili. Proto je možná operativní úprava a pomoc hráčům :-). Pokud by hráči nepochopili nějakou legendu, může jim být vysvětlena jako herní pravidlo.
Pravidla i legendy by si měli mít hráči možnost kdykoli znovu nechat přečíst od organizátorů.
Všechny informace psané v tomto sylabu kurzívou se přečtou hráčům.

1. Legendy
1.1. Motivace
Mohlo by se zakomponovat do scénky společně se čtením :-).
Po odchodu do podzemí nezbylo mnoho naděje na návrat na zem. Povrch byl pustý a poničený. Přestože lidé byli dobře zásobení, časem zásoby došly. Lidé byli nuceni se rozptýlit v malých skupinách, aby dokázaly v nehostinný útrobách země najít dostatek obživy. Kontakty byly přetrženy, jazyky zmateny, tradice zapomenuty a pomalu se rozvinuly nové kultury.
Jak věda pomalu skomírala, nastupovala na její místo víra a náboženství. V jednotlivých tlupách se často objevovali vůdci, kteří hlásali o znovu dobytí povrchu, ale i o způsobu života a morálních zásadách. Jejich učení bylo sepisováno na odolné destičky ze slitiny vzácných materiálů, které lidé používali v dávných dobách na Zemi. Časté byly pokusy o cestu na povrch, leč neúspěšné.
Přišly temné časy. Životem ve hlubinách světlo očí vyhaslo, napsané bylo zapomenuto a zůstali jen ústní příběhy, zkazky a různé příkazy. Staré písmo bylo uctíváno, přestože nikdo ho nedokázal přečíst.
Situace lidí byla neutěšená. Během života v malých komunitách docházelo nutně k postupnému degenerování potomstva. Některé kmeny ztratily schopnost mít potomky v rámci vlastního rodu, jiné dokonce úplně. Produkované jídlo v podzemí nestačilo zdaleka nestačilo. Proto v podzemí docházelo nutně neustále k bojům o jídlo, suroviny či partnery.

1.2. Náboženství
1.2.1. Rozdělení do skupin
Přestože jsme rozděleni, přijde časem vykoupení. Jenom vyvolení však mohou myslet na spasení. I když jiní jiné bohy vzývají, tebe vždy ...... (doplň jméno boha podle týmu) ochrání. Drž se ..... a své rodiny a dožiješ možná i své čtyřicetiny (jasně, v podzemí se rapidně snížil průměrný věk:-).
• Tinky Winky, Dipsy, Laa Laa, Po

1.2.2. Hlavní proroctví
Až se mocně pohne zem, padne kámen na kámen, stačí přečteš-li písmo jen, splní se tvůj velký sen a dostaneš se ven.
1.2.3. Náboženská pravidla
§ 1
Přestože tvoje oči nevidí, dobrý člověk se za svou víru nestydí. Pakliže tě někdo jménem svého boha pozdraví, dobrý člověk mu stejným způsobem odpraví.
§ 2
Kdo málo jídla sesbírá, brzy hladem umírá.
§ 3
Ptáš se nad smyslem života nebo tě tíží samota? Správně, moudře v duchu díš, když potomka si pořídíš.
§ 4
Posvátné chodby střeží bohů oči, ne každý smrtelník snadno do nich vkročí. Dokaž svoje schopnosti, dopřej si i radosti. Vstup pouze se svým dítětem a bůh bude potěšen.
§ 5
Chceš-li dítě narozené, hledej místo zaslíbené. Velké vleklé zamoření, způsobuje postižení. Jen v Místnosti daru života, narodí se ta drobota. Lehce tam zvoní lehounký vánek, přinese úlevu, zdraví a spánek.

1.2.4 Posvátný text
Každý tým ho má na papíru. Nečíst! Vytisknout!
Až se mocně pohne zem, padne kámen na kámen, otevře se lidem cesta ven. Jsem už moc starý, abych šířil tuto pravdu svým slovem, a proto sepisuji svoje poslední poznatky. Vypočetl jsem datum velkého zemětřesení. Až nastane tato apokalypsa, vaše řady budou zdecimovány. Na místě, které nazývám Svatyní, však zemětřesení oslabí skálu tak, že bude moci dosáhnout povrchu.
Jaká síla však prorazí cestu na povrch? Sestrojil jsem za pomoci své víry a umění stroj, který to dokáže. K jeho zpuštění je nutné přinést suroviny, běžně dostupné v podzemních místnostech, a poskládat je do energetického obrazce...
Přestože mezi vyznavači jednotlivých bohů docházelo ke sporům, já sám jsem často hlásal o rovnosti vyznání i rovnoprávnosti mužů a žen. Zato jsem byl vyhnán z mnoha tlup a odsouzen k samotě. Stroj jsem proto nastavil podle své představy. Po sestavení energetického obrazce, začne stroj pracovat výhradně v případě splnění následujících podmínek:
- ve Svatyni budou právě 4 ženy a 4 muži,
- ve Svatyni budou zastoupeni vyznavači všech bohů, dva za každého boha,
- ve Svatyni bude právě 8 dětí, která vezmou vyvolení s sebou na cestu.
Tak učiním spravedlnosti zadost a zajistím podmínky k novému zalidnění Země. Síla energetického obrazce stačí pouze k tomu, aby se dostalo na povrch výhradně právě těchto 8 vyvolených se svými potomky. Ať vaše kroky vedou ven!
Velekněz čtyř božstev

2. Pravidla
2.1. Pravidla, která musí hráči znát před hrou
Hráčům se vysvětlí následující pravidla z pravidel pro organizátory. Nevysvětlí se celé části, ale pouze ty, které jsou označeny kurzívou. Logicky jsem je seřadil (snad :-).
 9.2. Hráč a rituály,
 3.4. Prostory,
 9.3. Pohyb v podzemí,
 9.4. Jídlo,
 9.5. Rozmnožování,
 9.6. Boj.

2.2. Nejnovější události, kterými se zahájí na konci Prvního aktu Druhý akt tj. samotná hra
Včera došlo k velkému zemětřesení, které postihlo i Vás. Většina z Vás pomřela, zavalena kamením. Zůstali jste jen Vy- nejmladší členové kmene. Váš náčelník zahynul také. Když ale umíral, připomněl Vám slova: Až se mocně pohne zem, padne kámen na kámen, stačí přečteš-li posvátné písmo jen, splní se tvůj velký sen a dostaneš se ven. „Najděte někoho, kdo vám přečte posvátný text... ,“ zněla jeho poslední slova...


Hodně štěstí při realizaci! Bude mě pak zajímat, jak to dopadlo :-). Gilgameš
Potřeby: uvedeny v pravidlech
Hru přidal: Gilgameš
Zdroj nebo autor: hlava moje a hlavy kamarádů
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!