Operace Tetřev

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 20 až moc
Délka: Do 111 minut
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 17. 2. 2012 v 14.38
 
Partyzáni byli obklíčeni, musí najít 9 indícií aby se mohli z uzavřené oblasti dostat ven. Všude ale číhá wehrmacht a gestapo. A co se skrývá v zprávách které jim byli dany před tím něž se oblast uzavřela?

Pravidla

Úkol hry
Úkolem jednotlivých skupin je dostat se z uzavřené oblasti dřív než je nacisté všechny pochytají. Partyzáni musí najít 9 indicií, které jim po uzavřené oblasti ukryl jejich kontakt u wehrmachtu. Jakmile se však skupina partyzánů dostane z uzavřené oblasti, mají další úkol, najít zásoby, které jim poslala česká vláda z exilu v Anglii. Jak budou skupiny partyzánů spolupracovat navzájem je jen na nich.
Motivace
Operace Tetřev je operace německých nacistických jednotek, které se za druhé světové války zúčastnilo asi 13000 nacistických vojáků, a byla mířená proti partyzánským skupinám působících na severní Moravě. Operace probíhala tak, že po obklíčení a uzavření vymezeného území se celá oblast rozdělila na devět sektorů. Každý den pak byly jeden až dva sektory důkladně pročesávány. Nakonec Němci ale nikoho nenašli a po jednom týdnu operaci zastavili.
Pravidla
1. Hřiště hry by mělo být okolo 500x500 metrů, je rozděleno na 9 přibližně stejně velkých částí. V každé z částí je místo se schovanými indiciemi (2), každé takové místo by mělo být označeno napřiklad fáborky.
2. Indicií je celkem 9, v každé z nich je zašifrovaná část plánu jak se v uzavřené oblasti dostat, zavede je do tzv. celnice (12). V každé z devíti částí jsou umístěny 3 indicie (nemusí být stejné). Každá skupina může vzít maximálně 1 indicii z jedné části, čili musí mýt 9 indicií z 9 různých částí.
3. Indicii můžou hráči otevřít ihned, jak ji donesou do stanoviště (6). Pokud skupina má dvě stejné indicie, musí ji vyměnit s jinou skupinou.
4. Hráče rozdělíme do tří skupin (když hraje více lidí klidně i více), ty představují partyzánské skupiny.
5. Většina partyzánských skupin postrádala zdravotní péči o své zraněné, proto si každý člen týmu vylosuje zranění, např. slepota, neschopen běhu, nemluví, bez ruky, bez obou rukou atd. Počet zranění je možné upravit podle počtu lidí ve skupině.
6. Každá skupina je umístěna v jednom z rohů hracího pole. Skupina si stanoviště může upravit, jak chce. Stanoviště slouží, jako místo kde skupiny shromažďují své indicie.
7. Před začátkem hry dostane každý hráč jednu část zašifrované zprávy (14) (něco jiného než indicie), ta je důležitá v pozdější části hry. Zprávu si hráči musí schovat někde na svém těle nebo oblečení tak aby ji nacisté při kontrolách nenašli. Zpráva by neměla být schovaná na intimních místech. Na schování části zprávy mají čas do začátku hry, po začátku hry ji už nesmí přesouvat.
8. Získávání indicií stěžují vedoucí v podobě wehrmachtu (11) a gestapa (12). Proti nim se hráči můžou bránit sněhovými koulemi. Když trefí vedoucího, ten na 1 minutu zamrzne.
9. Každý hráč má 8 životů a 4 falešné doklady. Falešné doklady slouží k propuštění, čili když hráče chytí gestapo nebo wehrmacht musí ho výměnou za doklad pustit.
10. Gestapo je vedoucí, který zastavuje hráče a provádí jejich prohlídku, tj. hledá u něj schovanou zprávu. Má na to 30 sekund. Když u hráče zprávu nalezne, zabavuje ji a hráč přichází o život. Hráč může použít falešný doklad, aby se vyhnul prohlídce. Když gestapák u hráče zprávu nenajde, nechává ho jít.
11. Wehrmacht je vedoucí, který se snaží chytit nebo trefit sněhovou koulí hráče. Když hráče chytí nebo ho trefí, hráčovi se odečítá život. Odečtení životu se může hráč vyhnout předložením falešného dokladu.
12. Celník je vedoucí, který sídlí v celnici. Přes celnici musí projít všichni členové skupiny. Celník má 2 minuty na to, aby našel schovanou zprávu u hráčů.
13. Jakmile se dostanou přes celnici z uzavřené oblasti, mohou již skupiny otevřít schované zprávy. Pokud skupině nějaké části zprávy chybí, celník jim vydá náhradní. Za každou náhradní část se skupině přičítá 15 minut k celkovému času.
14. Ve zprávě naleznou informaci, že nedaleko od uzavřené oblasti shodil anglický pilot zásoby a že mají jít po vyznačené cestě, která je k nim zavede. Jakmile je najdou, mají se zásobami jít do výchozího bodu (chata).
15. V chatě se skupinám stopuje čas. Od celkového času se odečítá za každý nepožitý falešný doklad 3 minuty a za každý zbylý život 5 minut.
Potřeby: Fáborky, Indície, Tajná zpráva, Doklady, Životy
Hru přidal: Patrik Nedoma
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!