Boj o Návarov

Počet hráčů1040
Do 111 minutDélka přípravy
Náročnost přípravySnadná
Věk hráčůstarší děti
dospívající a dospělí

Nemůžeš hodnotit
Tvůj prohlížeč má zakázané ukládání cookies. Abys mohl hodnotit hru, musíš si je povolit.
Pokud jsi cookies nezakazoval, zkus tuto hru znovu vyhledat, popř. znovu kliknout na odkaz, který tě na tuto stránku dovedl.
Hra dostala 28 hodnocení79
%

Autor:
Zdroj: Sysel a Ondra (oddíl Pterodactylus, ZO ČSOP 01/30 Troja)
Zapsáno:
Zhléhnuto: 10271 krát (9 denně)
Parametry: Do terénu, Na sníh, Pohybová, Honička, Bojovka, Hra pro učení či vzdělávání
Potřeby: hadráky (3 x n kusů), hradní poklad (desítky kousků), píšťalka, něco na vymezení území
terénní hadráková bitva s historickým librettem kníže - felčar - stráže - zbojníci - vrah - zvěd

Pravidla

Z oddílové kroniky:
Chladného pozdního odpoledne na konci léta 2013, dorazili jsme k zřícenině hradu Návarov. Tajemné siluety zdí, vypínají se nad roklemi, kde hloboko pod námi potok Zlatník kaskádou vodopádů přidává se k bouřícím vodám divoké řeky Kamenice. Kdesi dole zahoukal vlak a jeho tlumený lomoz vzápetí utichl ve chřtánu tunelu. Ze zdí, skal a mohutných prastarých kmenů vystupují siluety postav a dýchají dávno zapomenuté příběhy tohoto liduprázdného místa.


Libretto:
...v 15. století se Návarov stává majetkem českého krále Jiřího z Poděbrad. Ten však nemá zájem investovat do starého hradu v zapomenutém podhůří jizerských hor. V roce 1452 získává od krále celé panství i s hradem jeden z předních českých rodů té doby - hrad kupuje Mikuláš Zajíc z Házemburka. Mikulášův syn Jan Zajíc z Házemburka se však později opět staví proti králi Jiřímu a jako člen jednoty zelenohorské proti němu aktivně vystupuje. Král Jiří z Poděbrad si však podobné jednání vzpupných pánů nenechává líbit a tak v roce 1469 vytáhne s královským vojskem na severovýchod Čech a postupně tak napadá Házemburské državy. Obleženy jsou například hrady Kost, Trosky či Hrubá Skála a samozřejmě i hrad Návarov. Proti královskému vojsku se na podporu zelenohorského aktivisty Jana Zajíce vydává od severu na pochod lužicko-saské vojsko. To se po pochodu přes hory dostává až na okraj Házemburských držav na kopec Kopanina. Zde velitelé zjišťují, že Hrubá Skála již padla a tak se před českým královským vojskem dávají na spěšný ústup. Posádce hradu Návarova se tak rozplývá poslední naděje na záchranu a možný odpor a tak se vzdává svým obléhatelům bez boje...

Nejen velké události však tvoří dějiny. Podle pověstí zde hradní pán Mikuláš Zajíc z Házmburka stranou od rušných měst a stranou velké pozornosti ukrýval velký rodový poklad. Zaručené zprávy o něm se však časem šuškandou přeci jen roznesly a donesly se i k uším loupeživých zbojníků. Jednohoho pozdně letního dne, když se již slunce klonilo k západu a nic netušící posádka hradu se věnovala svým běžným pracem znenadání zaůtočili...

Jak tento souboj dopadne nyní záleží na vás:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potřeby:
- hadráky, v celkovém počtu větším než malém (alespoň 2-3x počet hráčů)
- hradní poklad - stačí třeba lístečky papíru ~2x2 cm, nebo sklíčka, nebo cokoliv, čeho máte hodně (desítky kousků)
- stopky
- píšťalu, nebo silný hlas vedoucího na začátek a konec hry
- něco na vymezení hranic území pokud nejde omezit přirozeně (cesta, hřeben svahu, kraj lesa a podobně)

Herní území:
Nejlépe mírně členité lesní území velikosti odpovídající počtu hráčů - nás bylo cca 12 na území asi 30 x 40 m. Území je nejlépe vymezit pomocí přirozených terénních hranic.

Likvidace protivníků:
K likvidaci protivníků se používají výhradně hadráky a to buďto hodem, nebo dotykem (viz možnosti postav níže). Dotykem se v tomto případě rozumí dotyk hadrákem - tj. že se hráč protivníka dotkne hadrákem, který drží v ruce. Jiný způsob likvidace protivníků není přípustný. Jakýkoliv jiný fyzický kontakt mezi hráči není dovolený. Bránit protivníkům v phybu také není dovoleno.

Postavy ve hře a jejich možnosti:
Je celkem dobré je vytisknout na lístečky a každému hráči dát předem papírek s jeho vlastnostmi.

A - Družina obránců hradu má tyto postavy:
A1 - Kníže
- Počet hráčů: jeden
- Smí chytat: hodem i dotykem
- Kníže nemůže být chycen obyčejným zbojníkem (je proti nim nesmrtelný)
- Knížete může zabít pouze vrah. Je-li kníže chycen vrahem je definitivně "mrtev" a dále nehraje
- Kníže může být někde v území i schovaný (poukd chce).
- smí mít u sebe maximálně dva hadráky

A2 - Felčar (středověký doktor)
- Počet hráčů: jeden
- Felčar nemůže nikoho chytit (nehází ani nestřílí)
- Felčar je nesmrtelný (nelze ho chytit)
- Felčar oživuje chycené hráče své družiny (stráže) tím, že k nim přiběhne a dotkne se jich. Jediné co nedokáže je oživit knížete, kterého zabil vrah.
- sám nikoho chytat nesmí, ale smí nosit u sebe až dva hadráky a může je dávat knížeti, nebo strážcům.

A3 - Stráže
- Počet hráčů: 3 až moc.
- Smí chytat: hodem i dotykem
- Je-li strážce zasažen zbojníkem, musí si dřepnout na místě kde byl zasažen, zvednout ruku a čekat až ho přiběhne oživit Felčar
- smí mít u sebe maximálně jeden hadrák

B - Družina nájezdníků má tyto postavy:
B1 - Zbojníci
- Počet hráčů: 3 až moc.
- Chytá protivníky jen hodem (nemůže chytat dotykem)
- Jeho hlavním úkolem je v časovém limitu nasbírat a nanosit do základny své skupiny co nejvíc pokladu (lístečků).
- V žádnou chvíli u sebe nesmí mít víc lístečků pokladu než jeden (víc neunese).
- Pokud je chycen strážcem, musí navíc vydat poklad pokud nějaký právě nese (strážce ho pak vrátí někam do území).
- smí mít u sebe maximálně jeden hadrák


B2 - Vrah

- Počet hráčů: jeden
- Chytá jen hodem (nemůže chytat dotykem)
- Vrah má stejnou funkci jako obyčejný zbojník, ale pokud se mu podaří zasáhnout knížete, je kníže definitivně mrtev.

B3 - Zvěd
- Počet hráčů: jeden (při malém počtu hráčů tato postava raději není vůbec)
- Nemůže nikoho chytat
- Sám je chycen až po třetím zásahu (ale musí ho zasáhnout tři různí protivníci). Díky tomu je schopen pronikat i do lépe střežených oblastí.
- Nemůže sbírat poklad
- Jeho úkolem je pohybovat se po území a svým spoluhráčům donášet informace o rozmístění lístečků pokladu, pátrat po případné skrýši knížete a navádět na něj vraha
- sám nikoho chytat nesmí, ale smí nosit u sebe až dva hadráky a může je dávat zbojníkům, nebo vrahovi.

Označení hráčů:
- Kníže: má šátek kolem hlavy (jako korunu)
- Felčar: má šátek kolem paže kousek pod ramenem (jako pásku s křížem)
- Vrah: má šátek kolem krku
- Zvěd: má šátek uvázaný nad kotníkem
- Stráže a zbojníci nejsou nijak označeni. Ve velké skupině hráčů je možná dobré je nějak odlišit, my jsme to nepotřebovali.

Další pravidla:
- Družina obránců se pohybuje pouze ve svém vymezeném území a nemá žádnou stálou základnu.
- Před začátkem hry má družina obránců čas cca 5-10 minut (podle počtu lístečků pokladu) na jeho rozmístění v herním území.
- Pro rozmístění pokladu platí, že jednotlivé lístky pokladu nesmí být od sebe blíže než 1 velký krok (~ 1m). Tj. nesmí být na jedné hromadě.
- Poklad musí být volně umístěn na zemi, nebo max. do výše hlavy nejmenšího hráče. Lístečky (poklad) nesmí být schovány (zakryty). Musí být vidět
- Obránci se smí pohybovat pouze ve svém území, ale jejich střela platí i mimo (pokud přitom nepřekročí hranice).

- Družina nájezdníků má svou základnu mimo herní území cca 30 m od hranice (ne úplně blízko).
- Nájezdníci se smí pohybovat všude a podnikat výpady do herního území z kterékoliv strany.
- Na začátku kola startují nájezdníci ze své základny.
- Obránci jsou na začátku kola libovolně rozmístěni ve svém území.
- Je li chycen, nebo zasažen kdokoliv z družiny nájezdníků (tj. zbojník, vrah, nebo zvěd), musí se dotknout své základny a pak se smí vrátit do boje (tím ztrácí drahocený čas).

- v průběhu hry se hadráky doplňují sběrem ze země
- nájezdníci nesmí odnášet hadráky pryč z území s výjimkou těch, které mají právě u sebe a se kterými se pak vrátí (= nesmí je hromadit mimo území tak, aby obránci neměli čím házet).

- Hraje se na dvě kola při kterých se strany vystřídají. Body získává vždy jenom družina nájezdníků. Družina Obránců se s snaží, aby jich nájedzníci v daném časovém limitu získali co nejméně. Vyhrává ta skupina, které se povedlo nasbírat nejvíc bodů.
- Jedno kolo hry trvá cca 20 minut (uprav si podle potřeby).

- V případě sporných situací ("Já tě trefil!"; "Nene, já nic necítil!" a podobně) se řeší způsobem obvyklým jako při většině terénních her kde není všude rozhodčí: buďto jedna strana dobrovolně uzná svůj omyl, nebo se spor vyřeší střiháním mezi hráči. Výsledek střihání rozhodne a spor je tím smazán. Při tom mají hráči zdviženou druhou ruku - po tuto dobu je nemůže napadnout nikdo jiný.

Hodnocení hry:
- za každý sebraný lísteček (poklad) 1 bod.
- za likvidaci knížete vrahem 10 bodů.
- Po dvou kolech vyhrává ta skupina, která má víc bodů.

Reflexe hry:
Jakou obě skupiny volili taktiku jako obránci a jako zbojníci?
Která taktika byla nakonec úspěšnější?
Je-li vhodná situace, můžete si také na konci hry s unavenými hráči lehnout někam do trávy a ponořit se vyprávěním do bohatých českých dějin 15. století - do doby ze které jsme si právě zahráli malý střípek vzpomínek :-)
Máte-li chytré starší členy, může po hře následovat třeba malý historický kvíz např:
- Co byla jednota zelenohorská a co provedla Jiříkovi z Poděbrad?
- Kolik hradů vlastnil rod Zajíců... atd...

Bezpečnost:
- Pokud hrajete v blízkosti zříceniny, umístěte herní území dostatečně daleko od míst, kde lze někam spadnout.
- Zakažte v průběhu hry lézt na vysoké zdi, skalky, stromy a podobná místa, pokud v herním území jsou.

Odkazy pro vedoucí (můžete pak oslňovat svými vědomostmi :-D ):
Historie hradu Návarov: http://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/navarov/navarov.htm
Jak se měl prostý lid: http://www.databazeknih.cz/knihy/velka-kniha-o-klimatu-zemi-koruny-ceske-163290
Historie země: http://www.databazeknih.cz/knihy/dejiny-zemi-koruny-ceske-i-74751
 

Alternativní pravidla

: 1) Celý tým útočníků je bez značení.
2) Vrah může knížete zabít jen nablízko.

Hru to trochu změní: Obránci nebudou vědět kdo je zvěd a vrah, a proto budou v nejistotě a kníže je ve větším nebezpečí. Stráže i kníže si budou držet zbojníky od těla aby vrah nemohl snadno zaútočit na knížete. Vrah musí ke knížeti nejdřív doběhnout, jakmile se jednou na knížete rozeběhne prozradí svojí identitu a sníží svojí šanci na úspěch v budoucnu. Hra se tak stane zajímavější a dynamičtější. Když je zvěd zasažen poprvé nebo podruhé prostě obránci řekne: "zvěd", aby obránce věděl, proč neběží na základnu.

Komentáře

: Fakt luxusní hra, díky rolím jako kníže, vrah a zvěd se stává opravdu zajímavou. 7/7
Tvoje jméno
E-mailová adresa
Typ příspěvku Komentář
Alternativní pravidlo
:) :-) :-( :( %-) :-D :-? :-P :-p B-) 8-) ;-) ;) :grr: :schizo: :srdce: :cert: :idea: :mnam: :wow: :ziv: :cz: :cool: :haha: :iq: :vanoce: :papa: :hudba: :tabacek: :pivko: :alien: :nene: :pirat: :pozor: :megafon: :jojo: :amen: :pc: :slunicko: :hophop: :break: :jupi: :pis: :cosi: :hura: :10: :tralala: :motorovka: :bomba: :kladivko: :kulomet: :box: :rpg: :sniper: :neo: :asmd: :plamenomet: :jedi:
Za grafické smajlíky se automaticky překládají příslušné sekvence, pro urychlení psaní je můžeš psát přímo.
Hodné HTML tagy jsou povoleny, ty škodlivé nebudou mít efekt.
Nový řádek se za <br /> překládá automaticky.
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!