Boj o Návarov

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 10 až 40
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 5. 10. 2013 v 00.35
terénní hadráková bitva s historickým librettem kníže - felčar - stráže - zbojníci - vrah - zvěd

Pravidla

Z oddílové kroniky:
Chladného pozdního odpoledne na konci léta 2013, dorazili jsme k zřícenině hradu Návarov. Tajemné siluety zdí, vypínají se nad roklemi, kde hloboko pod námi potok Zlatník kaskádou vodopádů přidává se k bouřícím vodám divoké řeky Kamenice. Kdesi dole zahoukal vlak a jeho tlumený lomoz vzápetí utichl ve chřtánu tunelu. Ze zdí, skal a mohutných prastarých kmenů vystupují siluety postav a dýchají dávno zapomenuté příběhy tohoto liduprázdného místa.


Libretto:
...v 15. století se Návarov stává majetkem českého krále Jiřího z Poděbrad. Ten však nemá zájem investovat do starého hradu v zapomenutém podhůří jizerských hor. V roce 1452 získává od krále celé panství i s hradem jeden z předních českých rodů té doby - hrad kupuje Mikuláš Zajíc z Házemburka. Mikulášův syn Jan Zajíc z Házemburka se však později opět staví proti králi Jiřímu a jako člen jednoty zelenohorské proti němu aktivně vystupuje. Král Jiří z Poděbrad si však podobné jednání vzpupných pánů nenechává líbit a tak v roce 1469 vytáhne s královským vojskem na severovýchod Čech a postupně tak napadá Házemburské državy. Obleženy jsou například hrady Kost, Trosky či Hrubá Skála a samozřejmě i hrad Návarov. Proti královskému vojsku se na podporu zelenohorského aktivisty Jana Zajíce vydává od severu na pochod lužicko-saské vojsko. To se po pochodu přes hory dostává až na okraj Házemburských držav na kopec Kopanina. Zde velitelé zjišťují, že Hrubá Skála již padla a tak se před českým královským vojskem dávají na spěšný ústup. Posádce hradu Návarova se tak rozplývá poslední naděje na záchranu a možný odpor a tak se vzdává svým obléhatelům bez boje...

Nejen velké události však tvoří dějiny. Podle pověstí zde hradní pán Mikuláš Zajíc z Házmburka stranou od rušných měst a stranou velké pozornosti ukrýval velký rodový poklad. Zaručené zprávy o něm se však časem šuškandou přeci jen roznesly a donesly se i k uším loupeživých zbojníků. Jednohoho pozdně letního dne, když se již slunce klonilo k západu a nic netušící posádka hradu se věnovala svým běžným pracem znenadání zaůtočili...

Jak tento souboj dopadne nyní záleží na vás:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potřeby:
- hadráky, v celkovém počtu větším než malém (alespoň 2-3x počet hráčů)
- hradní poklad - stačí třeba lístečky papíru ~2x2 cm, nebo sklíčka, nebo cokoliv, čeho máte hodně (desítky kousků)
- stopky
- píšťalu, nebo silný hlas vedoucího na začátek a konec hry
- něco na vymezení hranic území pokud nejde omezit přirozeně (cesta, hřeben svahu, kraj lesa a podobně)

Herní území:
Nejlépe mírně členité lesní území velikosti odpovídající počtu hráčů - nás bylo cca 12 na území asi 30 x 40 m. Území je nejlépe vymezit pomocí přirozených terénních hranic.

Likvidace protivníků:
K likvidaci protivníků se používají výhradně hadráky a to buďto hodem, nebo dotykem (viz možnosti postav níže). Dotykem se v tomto případě rozumí dotyk hadrákem - tj. že se hráč protivníka dotkne hadrákem, který drží v ruce. Jiný způsob likvidace protivníků není přípustný. Jakýkoliv jiný fyzický kontakt mezi hráči není dovolený. Bránit protivníkům v phybu také není dovoleno.

Postavy ve hře a jejich možnosti:
Je celkem dobré je vytisknout na lístečky a každému hráči dát předem papírek s jeho vlastnostmi.

A - Družina obránců hradu má tyto postavy:
A1 - Kníže
- Počet hráčů: jeden
- Smí chytat: hodem i dotykem
- Kníže nemůže být chycen obyčejným zbojníkem (je proti nim nesmrtelný)
- Knížete může zabít pouze vrah. Je-li kníže chycen vrahem je definitivně "mrtev" a dále nehraje
- Kníže může být někde v území i schovaný (poukd chce).
- smí mít u sebe maximálně dva hadráky

A2 - Felčar (středověký doktor)
- Počet hráčů: jeden
- Felčar nemůže nikoho chytit (nehází ani nestřílí)
- Felčar je nesmrtelný (nelze ho chytit)
- Felčar oživuje chycené hráče své družiny (stráže) tím, že k nim přiběhne a dotkne se jich. Jediné co nedokáže je oživit knížete, kterého zabil vrah.
- sám nikoho chytat nesmí, ale smí nosit u sebe až dva hadráky a může je dávat knížeti, nebo strážcům.

A3 - Stráže
- Počet hráčů: 3 až moc.
- Smí chytat: hodem i dotykem
- Je-li strážce zasažen zbojníkem, musí si dřepnout na místě kde byl zasažen, zvednout ruku a čekat až ho přiběhne oživit Felčar
- smí mít u sebe maximálně jeden hadrák

B - Družina nájezdníků má tyto postavy:
B1 - Zbojníci
- Počet hráčů: 3 až moc.
- Chytá protivníky jen hodem (nemůže chytat dotykem)
- Jeho hlavním úkolem je v časovém limitu nasbírat a nanosit do základny své skupiny co nejvíc pokladu (lístečků).
- V žádnou chvíli u sebe nesmí mít víc lístečků pokladu než jeden (víc neunese).
- Pokud je chycen strážcem, musí navíc vydat poklad pokud nějaký právě nese (strážce ho pak vrátí někam do území).
- smí mít u sebe maximálně jeden hadrák


B2 - Vrah

- Počet hráčů: jeden
- Chytá jen hodem (nemůže chytat dotykem)
- Vrah má stejnou funkci jako obyčejný zbojník, ale pokud se mu podaří zasáhnout knížete, je kníže definitivně mrtev.

B3 - Zvěd
- Počet hráčů: jeden (při malém počtu hráčů tato postava raději není vůbec)
- Nemůže nikoho chytat
- Sám je chycen až po třetím zásahu (ale musí ho zasáhnout tři různí protivníci). Díky tomu je schopen pronikat i do lépe střežených oblastí.
- Nemůže sbírat poklad
- Jeho úkolem je pohybovat se po území a svým spoluhráčům donášet informace o rozmístění lístečků pokladu, pátrat po případné skrýši knížete a navádět na něj vraha
- sám nikoho chytat nesmí, ale smí nosit u sebe až dva hadráky a může je dávat zbojníkům, nebo vrahovi.

Označení hráčů:
- Kníže: má šátek kolem hlavy (jako korunu)
- Felčar: má šátek kolem paže kousek pod ramenem (jako pásku s křížem)
- Vrah: má šátek kolem krku
- Zvěd: má šátek uvázaný nad kotníkem
- Stráže a zbojníci nejsou nijak označeni. Ve velké skupině hráčů je možná dobré je nějak odlišit, my jsme to nepotřebovali.

Další pravidla:
- Družina obránců se pohybuje pouze ve svém vymezeném území a nemá žádnou stálou základnu.
- Před začátkem hry má družina obránců čas cca 5-10 minut (podle počtu lístečků pokladu) na jeho rozmístění v herním území.
- Pro rozmístění pokladu platí, že jednotlivé lístky pokladu nesmí být od sebe blíže než 1 velký krok (~ 1m). Tj. nesmí být na jedné hromadě.
- Poklad musí být volně umístěn na zemi, nebo max. do výše hlavy nejmenšího hráče. Lístečky (poklad) nesmí být schovány (zakryty). Musí být vidět
- Obránci se smí pohybovat pouze ve svém území, ale jejich střela platí i mimo (pokud přitom nepřekročí hranice).

- Družina nájezdníků má svou základnu mimo herní území cca 30 m od hranice (ne úplně blízko).
- Nájezdníci se smí pohybovat všude a podnikat výpady do herního území z kterékoliv strany.
- Na začátku kola startují nájezdníci ze své základny.
- Obránci jsou na začátku kola libovolně rozmístěni ve svém území.
- Je li chycen, nebo zasažen kdokoliv z družiny nájezdníků (tj. zbojník, vrah, nebo zvěd), musí se dotknout své základny a pak se smí vrátit do boje (tím ztrácí drahocený čas).

- v průběhu hry se hadráky doplňují sběrem ze země
- nájezdníci nesmí odnášet hadráky pryč z území s výjimkou těch, které mají právě u sebe a se kterými se pak vrátí (= nesmí je hromadit mimo území tak, aby obránci neměli čím házet).

- Hraje se na dvě kola při kterých se strany vystřídají. Body získává vždy jenom družina nájezdníků. Družina Obránců se s snaží, aby jich nájedzníci v daném časovém limitu získali co nejméně. Vyhrává ta skupina, které se povedlo nasbírat nejvíc bodů.
- Jedno kolo hry trvá cca 20 minut (uprav si podle potřeby).

- V případě sporných situací ("Já tě trefil!"; "Nene, já nic necítil!" a podobně) se řeší způsobem obvyklým jako při většině terénních her kde není všude rozhodčí: buďto jedna strana dobrovolně uzná svůj omyl, nebo se spor vyřeší střiháním mezi hráči. Výsledek střihání rozhodne a spor je tím smazán. Při tom mají hráči zdviženou druhou ruku - po tuto dobu je nemůže napadnout nikdo jiný.

Hodnocení hry:
- za každý sebraný lísteček (poklad) 1 bod.
- za likvidaci knížete vrahem 10 bodů.
- Po dvou kolech vyhrává ta skupina, která má víc bodů.

Reflexe hry:
Jakou obě skupiny volili taktiku jako obránci a jako zbojníci?
Která taktika byla nakonec úspěšnější?
Je-li vhodná situace, můžete si také na konci hry s unavenými hráči lehnout někam do trávy a ponořit se vyprávěním do bohatých českých dějin 15. století - do doby ze které jsme si právě zahráli malý střípek vzpomínek :-)
Máte-li chytré starší členy, může po hře následovat třeba malý historický kvíz např:
- Co byla jednota zelenohorská a co provedla Jiříkovi z Poděbrad?
- Kolik hradů vlastnil rod Zajíců... atd...

Bezpečnost:
- Pokud hrajete v blízkosti zříceniny, umístěte herní území dostatečně daleko od míst, kde lze někam spadnout.
- Zakažte v průběhu hry lézt na vysoké zdi, skalky, stromy a podobná místa, pokud v herním území jsou.

Odkazy pro vedoucí (můžete pak oslňovat svými vědomostmi :-D ):
Historie hradu Návarov: http://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/navarov/navarov.htm
Jak se měl prostý lid: http://www.databazeknih.cz/knihy/velka-kniha-o-klimatu-zemi-koruny-ceske-163290
Historie země: http://www.databazeknih.cz/knihy/dejiny-zemi-koruny-ceske-i-74751
Potřeby: hadráky (3 x n kusů), hradní poklad (desítky kousků), píšťalka, něco na vymezení území
Hru přidal: Ondra
Zdroj nebo autor: Sysel a Ondra (oddíl Pterodactylus, ZO ČSOP 01/30 Troja)
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!