Na pustém ostrově II

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 12 až 60
Délka: Delší
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 9. 6. 2014 v 00.22
Podobné hry
 
Vylepšená verze hry Na pustém ostrově. Spojuje taktiku a strategii (inspirace stolní hrou Osadníky) s fyzickým výkonem, bojem, a kreativitou.

Pravidla

Poznámka: Tato hra je vylepšenou hrou Na pustém ostrově (moc díky FieldMouse za původní nápad!). Tato varianta je trochu složitější, poskytuje více prostoru pro kreativitu, a je určená spíše starším účastníkům (starší skauti nebo roveři). Je velmi vhodné vyčlenit si alespoň 30 minut po skončení hry na review – na konci pravidel jsou navržené otázky.

Příprava terénu:
Ke hře zvol zřetelně ohraničenou louku, ideálně ve svahu. U spodní hrany bude „pobřeží“ a vrak lodi. Nahoru umísti čtyři zřetelně označená stanoviště: pramen; les; pastvina; skála. Stanoviště označ barevným papírem připevněným na strom nebo velký kámen. Papír by měl obsahovat název stanoviště a „pracovní požadavek“ dle seznamu níže. Ke každému stanovišti umísti cca 200 lístečků v barvě odpovídající barvě stanoviště. Stanoviště by měla být od sebe zhruba stejně vzdálená (20-30 m), jen vrak lodi by měl být kus z ruky (a ideálně z kopce).
Studna: láhev + 10 dřepů
Les: 20 dřepů
Pastvina: nůž + 5 kliků
Skála: 10 kliků
Vrak lodi: 20 sklapovaček
V prostoru, který představuje ztroskotaný vrak, rozptyl část lístečků s věcmi, které by se v takovém vraku mohly najít (viz příloha; klidně si přidej další lístečky dle vlastní úvahy). Lístečky s věcmi z vraku by měly být malinké, aby nebyly moc zřetelně vidět a bylo třeba je skutečně hledat.
Také si připrav tolik třináctimetrových lan, kolik bude posádek. Je vhodné mít tolik rozhodčích, kolik je posádek (hru to urychlí), ale není to nutné. Se staršími hráči hru utáhne i jeden rozhodčí.

Před zahájením hry:
Účastníky instruuj, ať si každý vezme jeden šátek, klobouk nebo jinou pokrývku hlavy, láhev s vodou, a kdo má, tak skautskou hůl. Doveď je na určené místo, odkud je dobrý přehled o celém herním poli, a rozděl účastníky do posádek po 6-8 lidech (ideální jsou tak tři posádky; je nezbytné, aby posádky měly přesně stejný počet účastníků. Pokud je někde účastníků více, odeber tolik šátků, aby v každé posádce byl stejný počet šátků). Pak posádky motivuj následující výzvou:
“Vaše loď ztroskotala, právě jste se vyplavili na pustém ostrově. Támhle je vrak vaší lodi a máte akorát tři minuty, než ho zalije příliv. Rychle si najděte to nejcennější, co k přežití na ostrově budete potřebovat – každý si najděte jednu láhev, a k ní můžete z lodi vzít ještě jednu věc.”
Vyšli účastníky do vraku a po třech minutách je svolej zpět na určené místo. Teď vysvětlíš pravidla. Při vysvětlení pravidel doporučuji názorně předvést cviky (dřepy jsou jasné, ale kliky nebo sklapovačky by každý mohl dělat trochu jinak). Holkám doporučuji umožnit „dívčí kliky“ (na kolenou).

Pravidla:
Soutěží proti sobě tři posádky z lodí tří armád. Všechny tři lodi ztroskotaly, ale dvě se potopily na hlubokém moři a jejich posádky se dostaly na ostrov v záchranných člunech; pouze jednu loď zanesla bouře až na pobřeží. Proto mají posádky jen jeden vrak. Ovšem z lodí potopených na otevřeném oceánu se mohou občas vyplavit předměty na pobřeží (v prostoru, který představuje pobřeží, v průběhu hry můžeš postupně rozptylovat zbylé lístečky s věcmi z vraku). Posádky mají dva cíle:
1. Přežít na ostrově a čelit nástrahám živlů
2. Vymyslet strategii pro dlouhodobé přežití (v tomto ohledu je dobré být velmi vágní a konkrétní řešení nechat na samotných posádkách)
Ke splnění prvního cíle je třeba sbírat suroviny, díky kterým posádka přežije. Suroviny jsou třeba v následujících počtech:
Dřevo + sirky = oheň
Maso + voda + oheň = oběd
Dřevo + kámen + hřebíky = přístřeší
Suroviny těží výhradně sběrači (korzáři, piráti, ani kapitáni nesmí). Sběrači jsou označeni šátkem za pasem. Suroviny těží tak, že doběhnou na dané stanoviště se surovinou, tam si „odpracují“ (provedou příslušný počet cviků uvedený na ceduli), vezmou si lísteček se surovinou, a se zvednutou rukou ji přinesou do tábořiště.
Korzáři jsou označeni šátkem kolem hlavy a mohou na sběrače útočit a obírat je o suroviny. Pokud se korzárovi podaří vytrhnout sběrači šátek za pasem, musí sběrač odevzdat svoji surovinu a vrátit se do svého tábořiště po jedné noze (je zraněný). Tam zastrčí šátek zpátky za pas a může zpět do hry. Sběrač má dvě možnosti obrany: buď se spojí s jiným sběračem tak, že se postaví zády k sobě a zaklesnou se lokty. Tím skryjí šátky a korzár je nesmí oloupit (ani kdyby šátky byly dostupné, korzár neloupí). Druhá možnost je mít nablízku piráta z vlastní posádky, který může vyřazovat cizí korzáry prostým plácnutím po těle. Pirát sám však může být vyřazen vytržením šátku za pasem (podobně, jako sběrač).
Každá posádka může mít z logiky věci jednoho piráta, neboť kapitán nepotřebuje šátek a může ho tudíž půjčit někomu jinému z posádky. Pokud by posádka chtěla postavit více pirátů, musí se někteří její hráči dobrovolně vzdát svého šátku a zůstat v tábořišti. Rozhodčí může na začátku hry po jednom šátku od každé posádky vybrat, čímž by „zdražil“ rozhodnutí postavit piráta.
V první fázi musí každá posádka zbudovat své tábořiště. Místo tábořiště si určí sami, ovšem nesmí být blíže než na délku lana ke kterémukoliv stanovišti nebo k cizímu tábořišti. Tábořiště si posádky označí kruhem z lana (uvnitř kruhu je chránění území, do kterého nesmějí vstupovat cizí sběrači nebo korzáři, pouze pirát se smí pokusit cizí tábořiště vyloupit). V tábořiště se posádka domluví na rozdělení rolí (zvolí si kapitána, určí si sběrače, korzáry, piráty).
Každá posádka potřebuje k pobytu na ostrově základní výstroj: sud na vodu, hrnec na vaření jídla pro posádku, sekeru s pilou k budování chýše, nůž k porcování masa, sirky k rozdělání ohně. Pokud účastníci rozumně vybírali během motivační chvilky na samotném začátku hry, měla by mít posádka všechny předměty k dispozici již ve chvíli, kdy rozhodčí vydá pokyn ke zbudování tábořiště. Pokud posádce však některé části výstroje scházejí, musí si je donést z vraku – tentokrát již za standardní cenu 20 sklapovaček za přístup do vraku. Posádka prokáže, že má zbudované tábořiště tím, že ukáže rozhodčímu všechny součásti základní výstroje. Při té příležitosti také rozhodčí zkontroluje, zda mají všichni členové posádky láhev (hned na začátku měli za úkol najít ji ve vraku; mohlo se však stát, že někteří láhev nenašli). Ti, kdo nemají láhev, nesmějí chodit pro vodu (lze udělat namátkovou kontrolu u stanoviště Studna a zkontrolovat, zda ti, kdo nabírají vodu, mají u sebe lísteček s nápisem láhev). Pokud mají láhev všichni, nemusejí nosit lísteček u sebe.
Posádka, která prokáže zbudované a plně vybavené tábořiště, se může pustit do shromažďování surovin. Tím nastává hlavní část hry: posádka shromažďuje suroviny, aby se zásobila k přežití na ostrově, chrání se před cizími korzáry a piráty, a olupuje cizí posádky. Je třeba dbát na dostatečný přísun tekutin (zvlášť trvá-li hra déle než 3 hodiny a je-li parno, jedna láhev vody nebude všem stačit).
Během hry rozhodčí vyhlašuje události. Např. zapíská --- (O jako Oběd) a začne počítat do 10ti. Signál značí, že do 10ti vteřin se všichni členové posádek musejí shromáždit ve svých tábořištích (to platí pro všechny události). Kdo nestihne doběhnout, hladoví a sklátí ho únava, a do tábořiště musí dolézt po čtyřech. Posádky pak připraví povinný počet surovin k nakrmení celé posádky: jedny sirky k rozdělání ohně, příslušný počet zelených lístečků (dřeva k vaření), modrých lístečků (vody), a červených lístečků (masa). Barevné lístečky rozhodčí od posádky vybere (posádka se nakrmila a suroviny tedy spotřebovala). Sirky posádce zůstanou (třeba po pátém použití je ale může rozhodčí od všech posádek vybrat s tím, že sirky došly, a posádky si musejí obstarat sirky nové). Pokud posádka nemá dostatečné množství surovin k nakrmení všech svých členů, musejí se ti, kdo zůstali o hladu, z únavy pohybovat po čtyřech až do chvíle, kdy posádka sežene zbývající suroviny a hladovce nakrmí. Ve chvíli, kdy rozhodčí obešli všechny posádky, může hra pokračovat.
Stavba přístřeší: ve chvíli, kdy posádka nasbírá potřebný počet surovin ke stavbě přístřeší, zavolá si rozhodčího (kdykoliv v průběhu hry), suroviny mu odevzdá, a postaví si přístřeší příslušné kvality. Nejprve postaví chýši (1 kámen a 1 dřevo na každého člena posádky, 1 hřebíky dohromady pro celou posádku; i hřebíky rozhodčí vybere, neboť je posádka spotřebuje). Postavenou chýši posádka označí tak, že na skautskou hůl, zabodnutou před tábořištěm, umístí jeden klobouk. Má-li posádka postavenou chýši, smí stavět srub (stejné množství surovin). Ten označí umístěním umístěním dvou klobouků na skautskou hůl, příp. pokud se jedná o pořádný skautský oddíl, kde jsou alespoň 4 hole do posádky, zabodnutím další skautské hole s kloboukem před tábořištěm.

Seznam událostí:
Oběd (---): popsán výše.
Noc (-.): Posádka se musí zahřát. Odevzdá 1 dřevo na každého člena a prokáže, že má sirky. Kdo se nezahřál, musí zůstat v tábořišti, dokud se nezahřeje (tzn. dokud za něj jeho posádka neodevzdá dřevo). Kdo nestihl doběhnout do 10 vteřin do tábořiště, musel zůstat venku, nevyspal se, je unavený, a do další události musí chodit po čtyřech.
Déšť (-..): Všichni členové posádky se musejí schovat do chýše (1 klobouk na holi). Pokud posádka nemá postavenou chýši, všichni promokli, a musejí se usušit, tzn. odevzdat dvě dřeva za každého člena a prokázat, že mají sirky. Stejně tak je třeba usušit každého, kdo se nestihl do 10ti vteřin schovat. Pokud posádka nemá dostatek dřeva k usušení, musejí promoklí členové skákat po jedné noze, dokud se neusuší (jsou nemocní).
Bouře (-…): Celá posádka se musí schovat do srubu (2 klobouky). Pokud posádka má jen chýši, platí stejná penalizace jako u deště bez chýše. Pokud posádka nemá ani chýši, promokla nejen posádka, ale k tomu i věci – posádka odevzdá sirky a musí si opatřit nové.
Vichřice (…-): Celá posádka se musí schovat do domu (3 klobouky). Pokud má pouze srub, platí stejná penalizace, jakoby promokla deštěm bez chýše. Pokud má pouze chýši, platí stejná penalizace, jako by promokla bouří bez srubu. Pokud posádka nemá ani chýši, vichřice jí odnesla polovinu všech zásob a posádka odevzdá rozhodčímu polovinu všech lístečků, včetně předmětů z vraku.
Tajfun (-): Celá posádka se musí schovat do tvrze (4 klobouky). Stupňování stejné logiky jako výše. Pokud posádka nemá ani chýši, přišla úplně o všechno, včetně základního vybavení, a musí začít od začátku.

Dynamika hry:
Rozhodčí musí mít dobrý přehled o tom, jak si jednotlivé posádky vedou, a události vyhlašovat tak, aby udržoval posádky v napětí, ale zároveň je úplně nevyčerpal. Ze zkušenosti lze vyhlásit událost co 10-15 minut. Závažnost událostí by se měla postupně stupňovat, ale pokud jsou posádky hodně dobré a zdá se, že by hra skončila příliš rychle, můžeme vyhlásit tajfun a všechny trochu zbrzdit. Podobně tak pokud např. jedna posádka na stavbu přístřeší zcela rezignuje a nereaguje ani po větší katastrofě (např. vichřici), lze vyhlásit neplánovanou katastrofu – např. v noci uštkl každého, kdo nebyl chráněn přístřeším (tedy alespoň chýší, ale pozor, i toho, kdo nestihl doběhnout do tábořiště), jedovatý had, a bude muset zůstat v tábořišti až do další noci.
Lze také vymýšlet opotřebení nástrojů (např. vyhlásit, že všechny posádky ztupily nůž a nemají čím porcovat maso –> všechny odevzdají jeden nůž rozhodčímu a musejí si doplnit povinnou výstroj. Může se také ztupit sekera, zlomit pila, rozlepit sud na vodu (všechny posádky odevzdají všechnu vodu, kterou mají u sebe), atp.
Další možnosti k ovlivnění dynamiky hry nabízejí stanoviště. V určitý moment lze např. vyhlásit, že posádky vysbíraly všechny volně ležící kameny pod skálou a odteď je nutné kámen lámat. Pro kámen tedy může pouze ten, kdo má kladivo (podobně jako na vodu se chodí s lahví) a zvýší se „práce“ z 10ti na 20 kliků. Pro tento případ je vhodné mít předem připravené tvrdší podmínky na druhé straně cedulí s označením stanovišť – po vyhlášení změny lze ceduli snadno otočit, a všem je změna jasná. Podobně se dá vyhlásit, že např. posádky vysbíraly všechno volně ležící dřevo v džungli, musejí začít kácet, a do lesa se tedy musí jedině s pilou a sekerou. Nebo mohou bizoni na pastvině pochopit, že člověk je pro ně nepřítel, a nadále je k jejich lovu povinná puška s náboji. Může se také stát, že posádky vystřílí všechnu zvěř na ostrově (z tohoto důvodu doporučuji nevracet použité červené lístky zpátky na stanoviště, na rozdíl od zelených, které by mohly docházet). Je třeba to mít propočítané tak, aby vyšlo cca na 8 obědů. Pokud by maso došlo, musely by posádky přejít k zemědělství – ze železa a dřeva si vyrobit nástroje a začít obdělávat půdu, aby si vypěstovaly obilí na chleba, atd. Tato varianta se však hodí spíše pro dlouhou variantu hry (4 a více hodin).

Kreativní část:
Z věcí, které posádky najdou ve vraku, a z dalších surovin mohou posádky „vyrábět“ různé věci. Jedna posádka např. navrhla, zda by ze dřeva, látky, jehel a nití mohli vyrobit nosítka a ve dvojicích pak nosit více dřeva, než pouze jeden lístek na každého (např. 4 lístečky). Stejně tak má-li posádka rezervní sud s víkem, může ji třeba napadnout, že by se dalo chodit pro vodu ve dvou se sudem (opět 4 lístečky). Ve vraku se také dají najít např. léky, posádku by mělo samotnou napadnout, že je mohou použít ve chvíli, kdy mají zraněného (např. pokud piráta zraní korzár, může se místo 60ti dřepů uzdravit odevzdáním léků rozhodčímu). Toto všechno jsou však možnosti, které by rozhodčí rozhodně neměl říkat na začátku hry. Měl by pouze naznačit, že pokud posádka vymyslí vhodné využití věcí, které naleznou ve vraku, může s nápadem přijít za rozhodčím a získat výhodu.
Pokud rozhodčí výhodu uzná, může ji buď vyhlásit oficiálně všem, ale také nemusí (může nechat další posádky, ať si samy všimnou, že jedna posádka má výhodu, a přijít na to, jak toho docílila). Měl by však mít jasně určeno, jaké množství surovin stála výroba oné věci, aby v případě, že se další posádka zeptá, dostala stejné podmínky (např. k nosítkám na dřevo je třeba 2x dřevo, 1 látka, 1 jehla, 1 nit).
Současně pouze v kreativní části může některá posádka přijít na způsob, jak se z ostrova dostat. Může třeba přijít na to, že vyrobí vor, a navrhnout, jaké suroviny k tomu potřebuje. Rozhodčí to může buď schválit, nebo může posádku opravit (např. 1x dřevo na každého člena posádky, 3x látka, 3x jehla, 3x nit, 3x provaz nebo lano, 3x hřebíky). Před vyplutím nezapomenout na zásoby (např. 3x voda a maso na každého člena posádky). Dá se také vyhlásit, že k vyplutí je vhodné pouze určité období v roce, a příliš rychlou posádku tak ještě nějakou chvíli zdržet. Stylu by tomu dodalo, kdyby měl rozhodčí skrytě připravených pár papírových loděk – když posádka vyrobí vor, může před jejich tábořiště umístit loďku. Ovšem pozor – i připravený vor může odnést povodeň ;-)

Hodnocení hry:
Oproti původní verzi hry (vyhrává posádka s největším počtem předmětů z vraku; související předměty jsou hodnoceny více body) nabízí tato verze více možností hodnocení. Vítězem bude pravděpodobně posádka, které se jako první podaří opustit ostrov na voru. Ovšem můžeme současně upozornit, která posádka se na ostrově nejlépe zařídila, která měla největší počet zlepšováků, atd. Hodnocení proto doporučuji provést spíše formou review (viz otázky níže), než strohým vyhlášením výsledků na nástupu.

Otázky k review:
Jak jste určovali role v posádce? Kolik jste měli bojovníků, a proč jste jejich počet zvyšovali (nebo snižovali)? Která posádka byla mírumilovná a která hrála spíše piráty? Zde lze diskutovat o dynamice zbrojení – když jedna země zbrojí, ostatní na to reagují také zbrojením a konflikt eskaluje.
Jak vám fungovalo řízení skupiny? Radil se kapitán někdy s posádkou, nebo všechno rozhodoval sám? Změnila některá posádka kapitána? Proč? Zde lze diskutovat o způsobech vládnutí – diktatura, demokracie, anarchie.
Pozorovali jste, že některé posádky mají „zvláštní“ pravidla (např. že mohou nosit více surovin najednou)? Jak to na vás působilo?
Jak jste se cítili, když první posádka odplula z ostrova (fyzicky odešla z herního prostoru)? Působilo to na vás motivačně a dalo vám to naději, že se z ostrova můžete dostat, nebo jste cítili prohru a rezignovali jste na zbytek hry?
Myslíte si, že hra byla realistická? Byla by podobná dřina přežít na pustém ostrově a bylo by podobně obtížné se z něj dostat? Co by ve skutečném světě bylo náročnější, a co naopak snazší?

Soubor v příloze obsahuje nejen pravidla, ale také list s instrukcemi pro posádky.
Potřeby: barevné lístečky, cedule, vytištěné lístečky s nápisy, lana, připínáky, zápisník s tužkou, píšťala
Hru přidal: Australan
Zdroj nebo autor: FieldMouse plus vlastní invence
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!