Pandemic - Kooperatívna hra

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 20 až 40
Délka: Delší
Příprava: Náročná
Zapsáno: 20. 1. 2016 v 20.24
 
Boj sveta so zákernými chorobami, ktoré sa rýchlo šíria

Pravidla

Abstrakt
Každý hráč reprezentuje jedno mesto vo svete, v ktorom sa nebezpečne rozširujú štyri druhy chorôb. Úlohou hráčov je liečiť svoje mestá a objaviť lieky na jednotlivé choroby skôr, ako choroby svet definitívne zničia. Ide o kooperatívnu hru - hráči nesúťažia medzi sebou, ale musia spolupracovať, aby sa im podarilo poraziť hru. Hra je inšpirovaná doskovou hrou Pandemic.

Libretto
Pred začiatkom hry sme nechali účastníkov otvoriť Pandorinu skrinku, z ktorej sa - ako inak - do sveta rozšírili štyri smrteľne nebezpečné choroby - Antrax, Ebola, SARS a MERS. Svet tvoria navzájom poprepájané mestá - teda samotní účastníci.

Popis hry
Uvedenú hru sme hrali v okolí lesnej cesty, ale po miernej úprave drobných úloh je použiteľná aj v miestnosti. Predkladané pravidlná sú pomerne komplikované, avšak vyvážené.

Každý účastník predstavuje jedno mesto, v ktorom sa môžu šíriť štyri choroby
- antrax - modrá,
- ebola - zelená,
- SARS - červená,
- MERS - čierna.
Každá z chorôb môže mať mať stupeň 1 (najľahší), 2 alebo 3 (najzávažnejší). Farba mesta určuje oblasť danej choroby, teda aká choroba sa v meste môže objaviť. Každé mesto je však spojené s ďalšími 1 až 6 mestami (priemerne tromi), prostredníctvom týchto prepojení sa môžu choroby ďalej rozširovať a tak sa do mesta môže dostať aj iná choroba.

Hráči majú na výber dve akcie: buď môžu liečiť svoje mesto, alebo vyvíjať liek na niektorú chorobu (postupné plnenie drobných úloh), vďaka ktorému sa vedia liečiť efektívnejšie a dokonca nechať niektorú chorobu zaniknúť.

Cieľom hry je vynájsť lieky a zabrániť šíreniu všetkých štyroch chorôb skôr, ako tieto definitívne pohltia celý svet.

Herný plán
Základom hry je herný plán - plánik, v ktorom sa nachádza toľko miest (bodiek), koľko máme účastníkov - v našom prípade 33. Každé mesto má určenú farbu (oblasť výskytu konkrétnej choroby). Medzi mestami sú nakreslené spojnice, v priemere tri pre každého (viď priložené súbory).

Herný plán máme nakreslený na papiery a upevnený na korkovej tabuli, takže stupeň choroby sme jednoducho zobrazovali pomocou zapichnutých pripináčikov príslušnej farby (potrebujeme pripináčiky štyroch farieb). Pripináčiky sme mohli mestám ľahko pridať aj odobrať podľa potreby.

Začiatok hry
Najskôr si každý účastník vyžrebuje svoje číslo 1 až 33, čím získa pozíciu na plániku a zároveň región choroby. Mená hráčov dopíšeme do plánika. Pred hrou tiež pripravíme kartičky s číslami 1 až 33, na ktoré dopíšeme meno účastníka, tieto budeme používať na rozširovanie infekcie. Kartičky pomiešame a necháme uložené na kôpke lícom nahor.

Aby to hráči nemali jednoduché, už na začiatku v mestách rozšírime niektoré choroby (podobnej ako v stolnej hre Pandemic): z vrchu kopy postupne vyberieme tri kartičky - tri mestá, ktoré získajú nákazu stupňa 3 príslušnej farby, ďalšie tri mestá s nákazou stupňa 2 a ďalšie tri mestá s nákazou stupňa 1. Vybrané mestá ponecháme na odhadzovacom balíčku.
Všetky získané nákazy vyznačíme na hernom pláne, ktorý musí byť počas hry na viditeľnom mieste.

Koniec hry
VÝHRA: Hráči vyhrajú, keď splnia cieľ - objavia lieky na všeky štyri choroby a zároveň vyliečia všetky mestá (všetkých hráčov). Tým hráči zastavili šírenie chorôb.

PREHRA: Choroby zvíťazia na hráčmi - mestami, ak nastane ľubovoľná z podmienok:
postupne nastane 8 pandémií (resp. určený počet),
uplynie určený čas hry (napríklad 2 hodiny).
Obe tieto podmienky motivujú hráčov snažiť sa čo najskôr sa vyliečiť.


Rozširovanie infekcie
Hra prebieha v kolách. Každých približne 5-10 minút (možno voľne škálovať podľa náročnosti úloh pri vývoji lieku) sme zatrúbili, aby sa všetci účastníci stretli pri plániku, kde prebehne ďalšie kolo šírenia infekcie, ktoré pozostáva z niekoľkých krokov.

EPIDÉMIA. Nastáva raz za čas (vždy po nieľkokých šíreniach - napr. keď hodíme kockou a padne 6, resp. podľa aktuálnej situácie v hre). Vznik epidémie znamená nasledovné akcie:
- zvýši sa ukazovateľ infekčnosti 2-2-2-3-3-4-4 (počet miest nakazených pri infikovaní)
- infikuje sa: vezme sa spodná karta z balíčku a do nej sa dá tretí stupeň príslušnej choroby
- odhadzovací balíček miest sa zamieša a dá navrh kopy (tým pádom najbližšie vyberieme niektoré z miest, ktoré už bolo nakazené)

ŠÍRENIE INFEKCIE. Prebehne na konci každého kola. Z kopy postupne vyberieme niekoľko miest (na začiatku 2, neskôr viac - podľa ukazovateľa infekčnosti), do ktorých pridáme 1 stupeň nákazy príslušnou chorobou. Ak máme šikovných a skúsených hráčov, môžeme rozširovanie infekcie zrýchliť (vyberať väčší počet miest v každom kole).

V prípade, že je vynájdený liek na danú chorobu a táto sa už na plániku nenachádza (vymizla), populácia je imúnna a tak sa vo fáze šírenia infekcie už neobjavuje a pripináčik sa do plániku nepridáva.

PANDÉMIA. Počas šírenia chorôb môže v meste vzniknúť pandémia. Ak je v meste choroba stupňa 3 a chceme tam pridať ďalšiu, namiesto toho pridáme nákazu prvého stupňa do všetkých miest, s ktorými dané mesto susedí (sú prepojené). Zároveň sa zvýši počítadlo pandémii, pričom ôsma pandémia znamená koniec hry a víťazstvo chorôb. Počas pandémie môže vzniknúť reťacová reakcia, pri nej sa však pandémia vyhodnocuje v každom meste iba raz.

Pohyb účastníkov v teréne
Každý účastník predstavuje jedno mesto, ale v teréne sa môže voľne pohybovať. Avšak ak je jeho mesto nakazené niektorou chorobou, v závislosti od jej stupňa (súčet stupňov všetkých rôznych chorôb v danom meste) je jeho pohyb obmedzený nasledovne:
- 0. stupeň - pohybuje sa ľubovoľne, môže nosiť iných hráčov
- 1. stupeň - nemôže behať
- 2. stupeň - môže skákať na jednej nohe
- 3. stupeň a viac - nemôže sa samostatne pohybovať, v prípade potreby ho musia preniesť ostatní hráči

Zbieranie fazuliek
Počas hry sa hráči môžu liečiť pomocou zázračných fazuliek, ktoré sa dajú nájsť v určitom území lesa. Každý hráč môže mať v jednom čase u seba iba jednu zázračnú fazuľku.
Obvykle používame suchú fazuľu, šošovicu, hrach - tieto môžeme voľne rozhádzať na určitom území lesa. Keď hráč zázračnú fazuľku prinesie k medikovi do nemocnice, tento ho môže vyliečiť z jedného stupňa choroby.

Medik
Lieči hráčov. V každom kole môže vyliečiť max. 4 pacientov (keďže má maximálne 4 lôžka), každého najviac raz. Na vyliečenie si hráč=mesto musí priniesť liek z lekárne. Liečenie prebieha tak, že hráč musí štyri minúty ležať na lôžku pri medikovi.
Keď sa vynájde liek na danú chorobu, medik lieči efektívne a môže vyliečiť celé mesto naraz za 1 fazuľku.

Pred koncom kola medik odoberie z herného plánu mestá a ich choroby, ktoré boli vyliečené (resp. nahlási vysielačkou).

Počas hry sme zvýšili maximálny počet pacientov za kolo postupne zo štyroch na 6, 8 a 10, aby sme zlepšili hrateľnosť (zvýšili šance hráčov na výhru).

Vývoj lieku
Vývoj lieku musí byť zdĺhavý, preto pozostáva z niekoľkých krokov - drobných úloh, ktoré postupne gradujú. Kým prvé úlohy poľahky zvládne aj jeden človek, prípadne skupinka 5-6 ľudí, na dosiahnutie neskorších stupňov je nevyhnutná spolupráca väčšieho počtu účastníkov. Jedným z cieľov hry je aby účastníci zistili, že musia spolupracovať.

Úlohy je vhodné prispôsobiť štruktúre účastníkov a miestnym podmienkam (či sa hra hrá vnútri alebo v teréne). Jednotlivé lieky nemusia mať presne rovnaký postup vývoja, čo zvyšuje dynamiku hry.

Najskôr treba vybudovať výskumnú stanicu - jednu pre každý druh lieku. Túto potom môžu použiť všetci účastníci nezávisle od toho, kto ju vybudoval. Úlohou je priniesť 5 fazuliek, ktoré sú rozhádzané v určenej časti lesa - platí pravidlo, že každý účastník môže niesť len jednu fazuľku. Pätica účastníkov príde s fazuľkami k hernému plánu a oznámi, pre ktorý liek chce vybudovať stanicu - získa tak “výskumnú stanicu” - teda vedúceho, ktorý sa s nimi presunie do inej časti lesa, napr. do vzdialenosti 50 metrov.

Vo výskumnej stanici môže ten istý liek vyvíjať aj niekoľko skupiniek účastníkov nezávisle na sebe. Každý skupinka získa papier, na ktorý sa zaznamenáva postup vývoja lieku podľa nasledujúceho plánu.

Všeobecná poznámka: Pokiaľ sa účastníkom nepodarí splniť úlohu jedného stupňa počas kola pred fázou rozširovania infekcie, čiastočne splnená úloha sa anuluje a musia začať od začiatku (napríklad ak majú spraviť 1000 drepov a stihnú len 500, tak po zvuku sirény musia začať znovu od 0).

1. stupeň: Objavenie účinnej látky
Úloha: Vedúci si vyberie číslo, ktoré majú 10x hodiť na hracej kocke
2. stupeň: Hľadanie additív (prímesí)
Úloha: Doniesť 5 kusov fazuliek rôzneho druhu (napríklad rôzne farby fazule, hrach, šošovica, cícer...) - všetky možno nájsť v lese, každý účastník môže niesť len jednu.
3. stupeň: Testovanie na bakteriálnych kultúrach
Úloha: Nájsť v lese a priniesť 15 rôznych farieb otlačených na papieri A4
Etická komisia.
Pred každým z nasledujúcich stupňov vývoja lieku musia účastníci priniesť súhlas etickej komisie. Etická komisia si vypočuje ich požiadavku, dá im doplňujúce otázky (napríklad koľko potkanov chcú použiť) a následne vydá súhlas (alebo občas aj nevydá - náhodne).
4. stupeň: Testovanie na myšiach
Úloha: Vedúceho musia rôzni účastníci 7x poraziť vo vybranej hre, napríklad súboj medveďov, kohúti zápas, a pod. Prípadne je každý zápas na tri víťazstvá.
5. stupeň: Test na králikoch
Úloha: urobte 20 štvorklikov (4 hráči tvoria steny štvorca tak, že nohy maju vyložené na remenách dalšieho hráča a v tejto polohe kordinovane naraz robia klik. )
6. stupeň: Test na prasatách
Úloha: spravte 1000 drepov
Alternatíva: Testovanie na opiciach. Úlohou 20 ľudí je naraz udržať sa na strome aspoň 1 meter nad zemou po dobu 30s.
7. stupeň: Klinická štúdia na ľuďoch
Úloha: 10 ľudí sa musí postaviť na 2 ruky a 4 nohy (prípadne variácie)
8. stupeň: Uvedenie lieku na trh, distribúcia
Úloha: Skupinka aspoň 6 ľudí pripraví song a reklamu na svoj nový liek, musí obsahovať názov lieku, túto reklamu odprezentujú vo všetkých výskumných staniciach a v nemocnici (samozrejme to musia stihnúť do sirény)

Dĺžku hry a jej dynamiku, môže organizátor aj počas hry regulovať naročnostou úloh a jej počtom.


Záverečné poznámky
Trvanie hry - hra aj s vysveľovaním pravidiel trvala približne dve hodiny, pričom sme ju hrali v lese na území asi 30 x 200 metrov. Zmenou veľkosti herného územia môžeme preškálovať aj trvanie hry, rovnako zmenou postupu vývoja liekov.

Čo pri hre zažijeme? Najmä spoluprácu medzi všetkými hráčmi pri dosahovaní cieľa a vzájomné pomáhanie si. Tým je táto hra iná - hráči nesúťažia, ale spolupracujú. Aj keď pravidlá hry sú trochu komplikovanejšie, celkovo sa hra našim účastníkom veľmi páčila a tak podobnú hru určite zorganizujeme aj v budúcnosti.
Potřeby: herný plán, korková tabuľa, farebné pripináčiky, lístočky s menami hráčov, trúbka, rôzne druhy fazuliek, hracie kocky, papiere
Hru přidal: Logik
Zdroj nebo autor: Dosková hra Pandemic
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!