Kolik stojí život?

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 5 až 20
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 4. 10. 2017 v 13.04
Hra má vést účastníky k uvědomění si, jakými pohledy se lze dívat na život a zároveň si uvědomit, jakou cenu má život pro ně samotné.

Pravidla

Účastníci jsou vyzváni, aby během asi 20 min na papír každý sám napsali svůj životopis. Potom jsou vyzváni, aby se se svým životopisem vydali cestou po svíčkách. Po cestě jsou stanoviště, na nich stojí organizátoři a čtou úryvky o ceně života.

Noviny 14. dubna 2014: Soud vyčíslil hodnotu lidského života!
Základní částka pro výpočet náhrady za snížení společenského uplatnění, na kterou si nejvyšší soud cení lidského života, je 10 051 200 korun. Konkrétní částku v případě zranění soudy následně stanoví v procentech ze základu podle složitého výpočtového mechanismu, který zohledňuje míru, v jaké zranění ovlivnilo schopnosti člověka a jak ovlivnilo možnosti jeho zapojení do nejrůznějších aktivit.V určitých případech se může náhrada snížení společenského uplatnění navýšit až na 20 milionů, třeba pro mladé lidi, jimž poškození naruší celý další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky.


Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC – primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce
„Při záchraně lidského života není přípustné rozlišovat „cenu“ dotyčného člověka podle toho, jak je ekonomicky aktivní či jaký má pro společnost přínos. Každý život je cenný a naším úkolem je životy zachraňovat. Člověk, který dokáže být plně produktivní, netrpí většinou pocitem méněcennosti a také si dokáže více svou vlastní hodnotu uvědomit, je pak spokojenější a přínosnější pro celou společnost.“


Vláda ČR:
V roce 2013 byly v Pákistánu uneseny islámskými teroristy dvě české dívky. Před cestou varovalo jak Ministerstvo zahraničí, tak i mnoho cestovatelů s osobní zkušeností s tamější provincií. Islámští teroristé nejprve požadovali 20 mil. USD (480 mil. Kč), ale nakonec se za vlády Bohuslava Sobotky podařila dojednat konečná cena 6 mil. USD (cca 144 mil. Kč). Zatímco první z unesených možná chtěla chvályhodně svůj dluh společnosti vrátit a začala pracovat v tuzemské neziskovce Pět P (pomoc znevýhodněným dětem), druhá z unesených přijala Islám a pod možnou tíhou stesku po svých únoscích zamířila zpět na Blízký východ.


Testování nových léků na dobrovolnících:
Neschválené léky a preparáty se doposud testovaly spíše v zahraničí, především v USA. České nemocnice ale projevují o klinické studie čím dál větší zájem, v konkurenčním prostředí jim mohou zvednout prestiž. Lidé často váhají, zda určité riziko podstoupit, motivuje je hlavně finanční odměna. Finanční ohodnocení nebývá malé, zdraví na rozdíl od nemocných účastníků dostávají za určité riziko zaplaceno, protože nemají žádné potíže a testují na sobě neschválenou látku. Částky se pohybují mezi 10 a 20 tisíci na osobu, ale nedá se to paušalizovat. Záleží na velikosti konkrétní studie, štědrosti sponzora a množství času, který musí dobrovolník kvůli testům a kontrolám obětovat.


Studentka Marie, 25 let:
Letos jsem poprvé vyrazila s partou přátel do rumunských hor. Počasí nám nepřálo - byly bouřky a terén hor nebyla žádná značená stezka, na jakou jsme zvyklí z ČR. Cestičky široké 30cm vedly podél prudkého srázu bez jištění, místy se muselo šplhat po holých skalách nebo přeskakovat průrvy. V některých nebezpečných místech byly řetězy, ale i ty v jiných místech byly vytrhané. Většinu cesty šlo o život a už se nedivím, že se občas v novinách člověk dozví, že nějaký turista zemřel v horách. I nám stačil někdy jeden chybný krok a dopadlo by to špatně. Ono se o tom hezky vypráví, ale v těch horách jsem si uvědomila, že můj život je mnohem cennější než nějaké dobrodružství.


Kniha Eutanazie – pro a proti
Nemocný je pro stát a pro rodinu po ekonomické stránce neproduktivní a navíc nákladovou položkou. Udržování života a ošetřovatelská péče u nevyléčitelně nemocných jsou z ekonomického hlediska nevratné investice, které nepřinášejí zisk. Jakkoli zní tato úvaha nelidsky, nelze si myslet, že se takové myšlenky politikům i jednotlivcům v rodinách, ba dokonce i samotným nemocným vyhnou. Jistě by nikdo neříkal, že chce zabíjet. Jen by byla snaha péči „optimalizovat“ náklady po ekonomické stránce snižovat. To by vytvářelo nepřímý tlak k aplikaci eutanázie.

Internetový příspěvek o pojištění v případě smrti, 26.2.2010:
Příklad uzavření pojistky: 32 letý muž, pracovník ve státní správě, plat 35 000 Kč měsíčně uzavře životní pojištění s pojistnou částkou na smrt 1 200 000 Kč. Oprávněnou osobou je manželka. Celkové měsíční pojistné činí 1 000 Kč. Po 6 letech trvání pojištění zemře následkem autohavárie. Manželce, která je v tu dobu na mateřské dovolenéspolu se dvěma dětmi, vznikl nárok na vyplacení částky 1 200 000 Kč, která jí pomůže nenadálou situaci řešit.


Sv. Maxmilián Kolbe
Maxmilián Kolbe byl polský kněz, který byl během druhé světové války deportován do koncentračního tábora. Jedné noci z tábora uprchl vězeň. Ráno, jako odplatu a pro výstrahu mělo být vybráno 10 dalších vězňů z bloku, odkud uprchl, kteří budou odsouzeni k smrti vyhladověním. Maxmilián Kolbe se přihlásil na smrt dobrovolně výměnou za jednoho z vybraných vězňů a o několik dní později skutečně zemřel v tzv. bunkru hladu.
Na konci přicházejí účastníci k vahám a jsou vyzvání, aby na jednu misku vah položili svůj životopis. Na druhé misce jsou různá závaží. Účastníci jsou vyzváni, aby se zamysleli nad tím, jestli je něco, nějaké závaží, které by dokázalo převážit cenu jejich života a naopak, co všechno nestojí za to, aby pro to obětovali život.


Zpětná vazba
Zpětnou vazbu vedeme po hře v kruhu v příjemném prostředí. Otázkami se snažíme účastníky dovést k zamyšlení, jestli se může pohled na cenu života lišit u různých lidí a různých oborů a jestli jsou všechna tato hodnocení v pořádku.

Potřeby: svíčky na vyznačení cesty, papíry, tužky, váhy se závažím, vytištěné úryvky
Hru přidala: jaja
Zdroj nebo autor: vlastní
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!