Zrnka moudrosti

Hru přidal: AluskaS
Zdroj nebo autor: Velká encyklopedie her - Hry v přírodě - Miloš Zapletal
Zapsáno: 8. 6. 2009 v 03.41
Zhléhnuto: 9249 krát (4 denně)
Parametry: Na ven, Do terénu, Na hřiště, Na inteligenci / paměť, Morální / sociální
Potřeby: čtvrtky, známkovací kartičky, propiska
Paměťová hra s cílem morálního růstu

Pravidla

Rozvěste po stromech, rozestavte k pařezům a balvanům malé čtvrtky, na kterých jsou tiskacími písmeny napsány tyto moudré věty:
1. Neodkládej na zítřek, co můžeš konat dnes.
2. Nenuť druhého k práci, kterou sám nechceš vykonat.
3. Rozhněváš-li se, počítej do deseti, než něco řekneš nebo uděláš.
4. Čím je člověk rozumnější a lepší, tím více dobra nachází u jiných.
5. Hněv je vždycky škodlivější než urážka, která jej vyvolala.
6. Dělej dobré skutky tajně.
7. Nejskvělejší talenty ničí se zahálkou.
8. Jednou z nepochybných a čistých radostí je odpočinek po práci.
9. Když mluvíš, tvoje slova by měla být lepší než mlčet.
10. Člověk nachází své štěstí jen tehdy, když pracuje pro jiné lidi.
11. Člověk, který má tělo malé a slabé, může mít ducha velkého a silného.
12. Překonávej hněv mírností, zlo dobrem, skoupého dary, lháře pravdou.


Na každé čtvrtce je jeden citát, označený pořadovým číslem. Herní území je přibližně 50 metrový okruh kolme vašeho tábořiště. Vedoucí sedí na pařezu někde uprostřed a v ruce má list s přesným zněním citátů. Hráči hledají na vlastní pěst tabulky se zrnky moudrosti. Kdo některou objeví, vtiskne si do paměti přesné znění věty a utíká k vedoucímu. Tam mu řekne tichým hlasem pořadové číslo a větu, kterou si zapamatoval. Jestliže ji reprodukuje naprosto přesně, vedoucí mu zakroužkuje v osobní kartičce příslušné pořadové číslo. Pokud hráč některé slovo vynechá, zkomolí nebo přehodí jeho pořadí ve větě, vedoucí mu kartičku vrátí.

Hra končí, jestliže má někdo zakroužkovaných dvanáct čísel.

Tip: Starším hráčům se předtím položí otázka, na kterou musí odpovědět. Nezáleží na odpovědi. Má jen hráče vyvést ze soustředění.
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!