Přechod pro žáby

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 10 až 30
Délka: Do 111 minut
Příprava: Snadná
Zapsáno: 2. 6. 2013 v 20.45
 
Protáhnutí těla, procvičení strategie a komunikace ve skupině na pozadí lehce absurdního ekologického tématu.

Pravidla

Čerstvě vybudovaná dálnice předělila území, které obývá vzácný druh žáby: kuňky žlutobřiché. Narozdíl od skokanů, jejichž nohy jsou velmi dobře vybaveny na skákání a v nebezpečí se jich nebojí použít, kuňky se v případě ohrožení otočí na záda a svým žlutě zbarveným břichem se snaží odpudit nepřítele. Tato strategie není v případě moderních dálnic a na nich rychle projíždějícíh vozidel příliš úspěšná. Proto v období, kdy kuňky migrují, dochází k nesmírným ztrátám na životech při srážkách s automobily.

V místech, kde dochází k nejhustší migraci se projektuje most pro zvířata, který by měl situaci výrazně zlepšit. Ovšem ještě dříve než bude most vystavěn, hrozí vážné nebezpečí, že celá populace kuněk žlutobřichých bude vyhubena díky hustému provozu na dálnici. Z tohoto důvodu ministerstvo dopravy schválilo dočasné řešení této situace s krycím názvem Přechod pro žáby. Základní princip nouzového záchranného systému spočívá ve speciální vrstvě, která pokrývá vozovku a která umožňuje do jednotlivých segmentů selektivně vysílat elektrické impulzy. Vhodným načasováním impulsů je pak možné aktivovat svalové buňky kuňky, a tímto způsobem ji bezpečně přepravit na druhou stranu dálnice.

Správné načasování je při tomto způsobu přepravy žab samozřejmě zcela zásadním faktorem a vyžaduje okamžité a přesné reakce a přizpůsobení se aktuálnímu provozu na dálnici. Proto je systém řízen počítačem, který na základě vyhodnocení snímků z instalovaných kamer volí vhodnou sekvenci kladných a záporných impulsů, které odpovídajícím způsobem a v pravou chvíli posunují žáby vpřed respektive vzad.

Programové vybavení ovládající impulzní vrstvu žel obsahuje několik chyb ve svém komunikačním protokolu, neboť před instalací nebyl dostatek času na řádné testování. Proto úspěšnost systému nedosahuje ideálních 100%, nicméně s jeho pomocí se daří zachránit zhruba 80% žabí populace. Je zde tedy velká naděje, že se podaří zabránit vyhynutí tohoto vzácného druhu.

Časové rozvržení
Čas na přípravu: 15 minut vyznačení prostoru. Čas na hru: 60-120 minut.

Postup
Vyhradíme prostor, ve kterém je možno se pohybovat (nejlépe ve členitém lesním terénu). Ve výše položené části umístíme dispečink, na opačné straně prostoru rozložíme plán dálnice. Kolem dispečinku i plánu dálnice vyznačíme provazem ochranné prostory. Hráče rozdělíme losem na dvě až šest skupin a každé z nich přidělíme blíže neurčený počet žab (záleží na tom, jak dlouho chcete hrát). Snahou každé skupiny je úspěšně přepravit přes dálnici (ve směru velké šipky) maximální počet svých žab, živých.

Je třeba počítat s tím, že vysvětlení a hlavně vyjasnění pravidel může zabrat nějakou chvíli. Před startem vyhradíme alespoň 10 minut přípravě strategie v jednotlivých týmech. Vlastní průběh hry vypadá následovně:

Na dispečinku sedí Dispečer, který dohlíží na správnou činnost počítače a má u sebe dostatečnou zásobu elektrických impulzů (kartičky s plusy na jedné a mínusy na druhé straně). Každý hráč si může od dispečera vyzvednout impulz a zamířit s ním k dálničnímu plánu. (Hráč může mít u sebe v každém okamžiku hry maximálně jeden impulz.)

Po cestě se ovšem vyskytují Poruchy, což jsou zřetelně označení vedoucí nebo někteří z hráčů, kteří byli předem pro tuto roli vyčleněni. (Vybírejte dobře, veselé a hlavně hbité poruchy dodají hře správný šmrnc.) Tito se snaží chytat elektrické impulzy a vybít je tím, že se jich dotknou. Pokud porucha úspěšně dohoní elektrický impulz, chycený hráč odevzdá na znamení vybití svoji impulzní kartičku poruše a může pokračovat dál ve hře (s největší pravděpodobností zamíří zpět směrem k dispečinku).

Kolem dálnice i dispečinku je vyznačen ochranný prostor, kam poruchy nemohou a kde jsou tudíž impulzy v bezpečí. V tomto prostoru ale může v jednom okamžiku pobývat pouze jediný člen z každého týmu.

Dálniční plán tvoří šest jízdních pruhů označených čísly, pro každý směr tři. Svislými čarami jsou všechny jízdní pruhy rozděleny na 16 segmentů označených písmeny A až P. Střední část označená písmeny F až K je vybavena impulzní vrstvou. Pouze v tomto prostoru mohou žáby dálnici přecházet. Koridory F až K si týmy mezi sebou rozdělí losem nebo dohodou a do nejspodnějších (startovacích) políček umístí po jedné své žábě.

Časovač udává pravidelně časové znamení, které symbolizuje uplynutí jednotky času. Délku jedné časové jednotky můžeme volit podle náročnosti terénu nebo počtu hráčů, ideálně je to zhruba 1-3 minuty. Časovač může nahlas odpočítávat. Před zazněním signálu mohou zástupci týmů umístit impulzy přinesené z dispečinku na libovolné segmenty svých koridorů. Zvoleným otočením kartičky udávají, zda vysílají kladný signál (+) pro posunutí žáby vpřed anebo záporný (‒) pro posunutí o krok vzad.

Po zaznění zvukového znamení se na chvíli „zastaví čas“ a na dálničním plánu provede Dálničář následující pohyby:

1. Každá žába, která sedí na kladném impulzu se posune o krok vpřed. Obdobně žáby sedící na záporných impulzech provedou krok zpět. Na každém segmentu se může nacházet v jednom okamžiku pouze jedna žába. Při případné srážce žab „zašlápnutá“ žába umírá. Dorazí-li žába na konec sloupce, je zachráněna! Od té chvíle už pouze čeká na kamarádky.

2. Všechny automobily v jízdních pruzích se posunou ve směru jízdy podle své rychlosti (o počet segmentů naznačených číslem). Posun provádí dálničář po jednotlivých pruzích, a to postupně dle jejich označení, od prvního do šestého. Jednotlivá vozidla posunuje postupně od konce pruhu.

3. Dohoní-li rychlejší vůz pomalejší před ním, předjíždí jej klasicky zleva. Toto je možné pouze v případě, že je v levém pruhu místo. Není-li místo nalevo anebo vůz už jede v nejrychlejším pruhu, zpomalí (kopíruje rychlost před ním jedoucího vozidla).

4. Narazí-li projíždějící automobil do žáby, umírá. Ať je jí země lehká.

5. Jako poslední krok dálničář náhodně vylosuje nový vůz z pytlíku a nasadí jej do jízdního pruhu na číslo, které mu padne na hrací kostce. Pro zvýšení rychlosti / napínavosti hry je možno tento krok zopakovat několikrát.

Použité impulzy dálničář sesbírá (a může poslat po poruše zpět nahoru na dispečink). Teprve poté, co dálničář prohlásí, že všechny posuny jsou hotovy, mohou zástupci týmů umisťovat impulzy pro další časový krok.

Hra končí po stanoveném časovém limitu. Je dobré hrát dvě až tři kola, mezi nimi dát čas na odpočinek a možnost doladění strategie. Při každém dalším kole, když už všichni mají pravidla zažitá, je možné flexibilně upravovat parametry jako jsou délka časové jednotky nebo počet nasazovaných vozidel v jednom kroku tak, aby hra neztratila spád.

Po skončení všech kol, můžeme vyhodnotit celkový počet zachráněných žab a tyto, jsou-li dle našeho úvodního doporučení vyrobeny z vhodného materiálu, slavnostně zkonzumovat. Tuto závěrečnou fázi je dobré od vlastní hry odlišit jasným předělem, abychom mylně nezískali pocit marnosti či nesmyslnosti podobné záchranné akce ;-)

Suma sumárum
Přechod pro žáby je relativně jednoduchá strategie, která vyváženě kombinuje fyzickou aktivitu s nutností efektivní komunikace v týmu, volby vhodné strategie a dobrého načasování. Při správném vyladění časových parametrů může být i příjemně napínavá. Mnohé též potěší a pěknou odlehčenou atmosféru dodá její absurdní příběh, začínající u poněkud nepochopitelného (zato ovšem realitou podloženého) instinktivního chování kuněk s jejich žlutými břichy a končící u jejich šťastného nešťastného konzumního konce v břiších hráčů-zachránců.
Potřeby: Plán dálnice (dostatečně veliký, ideálně na papíru velikosti A0), kartičky automobilů, elektrické impulzy (viz přiložené soubory). Časové znamení (gong, píšťalka), provaz, hrací kostka a samozřejmě také Kuňky Žlutobřiché (velmi doporučujeme realistickou formu provedení, např. v podobě pružných želé cukrovinek).
Hru přidal: psss
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!