Stavba kláštera

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 25 až 60
Délka: Neurčitelná
Příprava: Náročná
Zapsáno: 14. 8. 2018 v 18.09
 
strategická hra v terénu, principem podobná deskové hře Agricola nebo Osadníkům

Pravidla

- cíl: postavit co největší klášter s co největším počtem mnichů a získat co nejvíce BODŮ – v časovém limitu

- na začátku se zdá komlikovaná, proto je dobré, aby v každé skupině byl někdo, kdo pravidla dobře zná, ostatní kouzlu hry propadnou během hry :)

- na začátku hry dostane každý hráč – 1 dům s 3 mnichy, 1 sad, 1 ohradu s 1 ovcí a 1 pole s 1 obilím
- během hry se střídají 2 období
období
- 1. roční období (kola) – trvá cca 5 minut, během něhož můžete těžit suroviny, obchodovat, …
- na konci KAŽDÉHO kola/ročního období se sklidí úroda a dobytku se narodí mláďata ...
- 2. konec roku (po 4 ročních obdobích, časem se interval dá zkrátit a poslední rok může mít jen 2 roční období)
- se ještě navíc musí zaplatit daně - za každého poutníka nebo mnicha - 1 jídlo
- každá vesnice má přiděleného rychtáře (vedoucího), který jim pomůže spočítat úrodu na polích, rozmnoží dobytek, vyplatí peníze za poutníky a na konci roku vybere daně

- na konci každého kola se vždy dá všem skupinám jasný signál (zvonek, píšťala), že kolo skončilo a je potřeba provést vyúčtování
- v těchto mezičasech je možno prodiskutovávat i další strategii pro nadcházející kolo
- až všichni rychtáři provedou vyúčtování, začíná nové kolo
- strategii je proto nutno vymyslet tak, abyste uživili všechny lidi v klášteře i vesnici a ještě na tom něco vydělali

Suroviny: prakticky skoro vše můžete vyhadrkovat s obchodníky :) – záleží na jejich libovůli
- kámen a dřevo – natěžíte na předem určených místech (doběhnete tam a vezmete si jen 1 surovinu)
- jídlo – vám získá sad (nelze koupit) za jedno roční období 1 jídlo, pomocí pekaře přeměníte 1 obilí na 1 jídlo, pomocí řezníka přeměníte ovci nebo krávu na jídlo – 1 ovce se změní na 1 jídlo, 1 kráva na 2 jídla
- doběhnete si pro rybu = 1 hotové jídlo (pozor, je jich omezený počet!!!) – ryby se těží jako suroviny – po 1
- pokud na konci roku všechny neuživíte, nadbytečný počet lidí vám umře – je na vás – jestli mniši nebo poutníci
- obilí – vyroste na poli tak, že ho na něj položíte – na konci každého kola vám takto zaseté obilí vyprodukuje 1 další – tzn. budete mít celkově 2
- na 1 pole lze zasít pouze 1 obilí – produkci zvyšujete přikoupením dalšího pole nebo mlýna
- groše – získáte od poutníků jako dar vašemu klášteru, když k vám přijdou (vyplácí se na konci každého ročního období)
- další peníze vám vydělají některé stavby
- dobytek – ovce, kráva – lze ji koupit; pokud máte 2 stejné kusy v 1 ohradě – na konci každého ročního období se narodí 1 nová

Postavy: mnich, opat, řezník, pekař, poutník
- jejich cena a zvláštní požadavky k této postavě - viz. tabulka ve Wordu
- poutník možno pozvat tolik poutníků, kolik je mnichů v kapli, kostele
- aby mohli dorazit poutníci (jediný zdroj grošů) musí se modlit stejný počet mnichů v kapli
- ubytování: samostatný dům musí mít opat, řezník, pekař – potřebují klid na práci :)
- poutníci musí mít také vlastní dům - nemohou spát ve stejném jako mniši
- jediné nestandartní ubytování, které jim je možné nabídnout je špitál (2 osoby v něm ubytované se nemusí živit, nelze tam ubytovat opata a nelze smíchat pod jednou střechou mnichy a poutníky)

Budovy a zvěř dům, pole, ohrada, pivovar, mlýn, kaple, kostel, výzdoba kostela, knihovna, skriptorium, špitáů, ovce, kráva
- bodové hodnoty, výhody a podmínky - viz. Word

Kapacita: domů, kaple, špitálu,.. - se dá poznat podle počtu oken, případně postelí – kostel má 6 oken = vejde se sem 6 mnichů
Ohrada – do 1 ohrady se vejdou max. 3 ks stejného druhu dobytka (nelze míchat) – pokud pro dobytek nemáte dost místa, můžete jej sníst … 3 kravám, a ovcím v ohradě se nenarodí mládě pokud jej nemáte kam dát– nemělo by dostatek potravy

Živí hráči v poli (vedoucí):
- obchodník – má téměř vše (suroviny, peníze, dobytek), pokud jste ochotní zaplatit nebo smlouvat
- lokátor – u něj lze získat lidi – mniši, poutníci řemeslníci
- stavitel – prodej stavby
- zahraniční obchodník – výjimečné zboží s výjimečnými účinky –
- glejt k prodeji odpustků – v daném ročním období vám poutníci zaplatí 2x tolik grošů
- relikvie světců – na konci roku nemusíte živit 2 poutníky – modlí se ve zbožném vytržení a na jídlo nemají pomyšlení
- byliny pro porodnost krav – v jednom ročním období se narodí 2x více telat
- lupiči – kradou groše, suroviny, dobytek - nelze ukrást stavbu nebo osobu (počet závsí na terénu a počtu hráčů)
- rychtář – dohlíží na chod přiděleného kláštera – množí dobytek, obilí na polích a vybírá daně

Příprava: - náročné na ní je příprava kartiček - ty je nutno nastříhat a rozdělit, tak aby každý rychtář měl dostatek k vyplácení, obchodníci potřebné zboží a kámen a dřevo rozmístit po okolí
- kartičky jsou 2 druhu - 1. budovy, sad, pole, ... - je nutno nalepit na papír, aby se nepoztrácely
- 2. naopak postavy, dobytek, groše, obilí - je lepší vytisknout na tvrdý papír, protože s těmito kartičkami se manipuluje, tak aby aspoň něco vydržely - je možné je nahradit barevnými žetony
- karty jsou nakreslené ve zvlášntní příloze, stačily nám na cca 40 hráčů po 6 skupinách, hra trvala cca 9 ročních období v rámci 3 let - 4,3 a 2 roční období

- stavit můžete co chcete, my využili jako kulisu zříceninu starého kartuziánského kláštera
Hru přidala: veru
Zdroj nebo autor: inspirace Agricolou a Osadníky
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!