Vikingské války

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 24 až 50
Délka: Neurčitelná
Příprava: Náročná
Zapsáno: 2. 9. 2021 v 10.22
 
Zbabělec zemře mnohokrát, válečník pouze jednou

Pravidla

Hlavním cílem je dosáhnout co největšího věhlasu, prosperity a pokroku klanu ve hře. Na závěr pak změří jednotlivé klany svou sílu ve finální hře o nadvládu a nejsilnější klan se stane společným vůdcem sjednocených severských klanů. Konečná pointa není vítězství jednoho klanu, ale sjednocení všech klanů do jednoho.

Každý hráč bude patřit právě do jednoho klanu, kde počet klanu je ideálně tři. V každém klanu by mělo být minimálně sedm lidí. Jde o hru, která byla navržena na hraní v průběhu celého víkendu (pátek - neděle).

Průběh hry


Celá hra bude probíhat v cyklech. V každém cyklu budou dvě etapy:

- Léto (plenění a lov)
- Zima (nákupy, obnovení postav a případně souboje jednotlivců)

Počet cyklů není předem pevně stanoven, ale bylo by fajn to otočit alespoň tak šestkrát až sedmkrát. V posledním cyklu bude probíhat pouze finální hra o nadvládu. Každé léto bývá trochu jiné (mění se herní plocha, viz popis u etapy plenění a lovu), nicméně léto je především ~15 minutová běhavá hra ve které se hráči klanu snaží nasbírat co nejvíce surovin a pokladů a zároveň zabít co nejvíce protihráčů s pomocí papírových koulí. Zima bývá většinou delší, jelikož je potřeba vyhodnotit předchozí léto a klany musí nakoupit životy pro hráče a pokrok klanu. Při troše přípravy je možné v průběhu dne hru otočit tak pětkát, možná šestkrát.

Postavy


Každý hráč může mít v jednu chvíli u sebe jen jednu postavu. Pokud postava zemře, tak si v rámci zimy bere postavu novou. Nová postava má vždy tolik životů kolik byl level mrtvé postavy ale minimálně dva. Na úplném začátku mají všechny postavy tři životy. Životy jsou malé kartičky z pevného papíru v barvě klanu, které jsou pověšeny okolo krku na šňůrce v barvě klanu.
Mezi hlavní vlastnosti každé postavy patří: Její typ (viz dále), Věhlas, Životy

Pokud přijde o všechny své životy, pak jeho postava umírá a musí si v zimě vzít novou. V letní etapě budou postavy běhat v poli a plnit různé úkoly (více popsáno dále u etapy plenění a lovu) při kterých mohou přijít o životy. Na konci každého cyklu všechny postavy přicházejí o život automaticky. Pokud tedy má postava přežít musí mít klan dostatek surovin za které postavy nakrmí, aby život neztratily.

Typy postav


Existují tři typy postav:

 • Lovec - primární role je sběr zdrojů (zásob a nebo pokladu). Mladší hráči pak mohou mít ve hře vyznačené stromy jako domečky: pokud obejme vyznačený strom je nezranitelný.
 • Štítonoš - při hrách nosí štít, kterým může krýt koule a může sbírat koule a podávat je bojovníkovi (nemůže s nimi házet, musí kouli podat z ruky do ruky).
 • Bojovník - Může ve hrách útočit papírovou koulí. Papírové koule nesmí v poli sbírat (pouze na vyhrazených místech, tzn. v basecampu). Bojovník musí chodit s papírovou koulí v ruce (pokud ji má), aby bylo jasné, že je bojovník.


Každý kdo se hry účastní musí mít dva štíty: kulatý 50cm, obdelník 60x90cm. Štíty se využijí i na souboje mimo etapu plenění a lovu, takže se hodí všem, nejen těm co budou štítonoši.

Růst postav


Každá má určité vlastnosti, které jsou daný jeho věhlasem, pokrokem klanu a případně speciálními schopnostmi. Z počátku jsou všechny postavy na levelu jedna. Na postup na další level potřebuje postava tolik věhlasu kolik je jeho aktuální level.LevelMin. věhlasLovecŠtítonošBojovník
10Může sbírat zdroje
Unese 1 zdroj
Sebere kouli,
Unese 1 kouli,
Má malý štít
Může házet kouli,
Unese 1 kouli
21Unese 2 zdrojeUnese 2 kouleUnese 2 koule
33Unese 3 zdrojeMá velký štítUnese 3 koule
46Unese 4 zdroje, Může sbírat koule, Unese 1 kouliUnese 4 kouleMůže sbírat koule
510Unese 5 zdrojů, Unese 2 kouleMůže házet kouliUnese 4 koule
615Unese 6 zdrojů, Unese 3 kouleUnese 1 zdroj, Může sbírat zdrojeUnese 5 koulí


Věhlas postav


Věhlas postavy bude růst u každého typu postavy jinak:

 • Lovec - růst věhlasu se bude odvíjet od počtu nasbíraných surovin nebo zlata v etapě
 • Štítonoš - štítonoš bude svůj věhlas sbírat v poli (zelené kartičky)
 • Bojovník - počet životů sebraných nepřátelům


Věhlas se bude přidělovat na základě úspěšnosti postavy v létě při srovnání se stejným typem postav. Tzn. po létě se pro každý typ postavy vyhodnotí nejúspěšnější postavy (nejvíce sebraných životů atp.) a přidělí se jim věhlas. Max věhlas za kolo bude 3. Pokud postava zemře v boji (tzn. v létě), pak se nejprve přidělí věhlas postavě v rámci vyhodnocení a následně se její věhlas přidělí klanu. Pokud se stane, že klan nemá dostatek zásob a kvůli toho postava zemře, pak její věhlas nejde klanu (postava zemřela hlady a ne v boji).

Zkusme to na příkladu. Po hře přijde pět bojovníků. První vzal 13 životů, druhý 10 životů, třetí vzal také 10 životů, čtvrtý vzal 5 životů a pátý 2 životy. První tedy dostane věhlas 3, druhý a třetí dostanou věhlas 2 a čtvrtý dostane věhlas 1. Pátý žádný věhlas nedostane. Stejně tak se seřadí dle úspěšnosti lovci a štítonoši. Pokud první bojovník měl před létem věhlas 3 a v létě zemřel, pak se v rámci vyhodnocení zvedne jeho věhlas na 6 a ten se přidělí klanu, protože tento bojovník zemřel v boji. Hráč si může vzít novou postavu, která bude mít tři životy, protože v době smrti byla postava bojovníka na levelu 3.

Obětování


Pokud hrajete alespoň osm cyklu můžete v polovině vyhlásit cestu do Upssaly. Klany mohou obětovat libovolné množství postav, přičemž věhlas pro klan bude o jedna vyšší.

Kartičky postav


Každá postava ve hře, má svou kartičku postavy, kde je vyznačený její level a případně připsány výhody, vyplývající z pokroku celého klanu (viz. Technologický pokrok dále). V létě má hráč kartičku u sebe, nicméně po létě jsme jim kartičky vždy vzali a zaktualizovali. Předešli jsme tak ztrátě kartičky. Navíc před dalším létem se těšili na kartičky a na to jak postoupili. Level v kartičkách jsme vyznačovali při vyhodnocení a výhody související s technologickým pokrokem si řešili Jahrlové (vedoucí klanu).
Jendoduché kartičky postav jsou součátí příloh na těchto stránkách a také jsou naznačeny v na konci tohoto dokumentu.

Uspořádání klanu


Klan


Klan má svoji barvu (modrá, žlutá, nebo červená). Klan má jednoho Jahrla (vedoucí klanu) a ten je od začátku do konce stanoven. Jahrl má poslední slovo v několika záležitostech: (1) jakého typu bude nová postava po smrti, (2) komu se koupí životy za zásoby klanu (viz. kapitola Suroviny) a (3) nakupuje technologický pokrok za poklad (viz. dále).

U klanu evidujeme následující věci:

 • Suroviny a poklad
 • Věhlas
 • Technologický pokrok
 • Přízeň bohů


Suroviny a poklad


Jedním z důležitých faktorů jsou celkové suroviny klanu, které se získávají v rámci hry v létě. Za suroviny si budou moci kupovat životy. Jeden život bude stát tolik kolik je věhlas postavy a pokud je věhlas nula, pak život stojí jednu surovinu. Suroviny jsou důležité, aby postavy v zimě neumírali hlady, jelikož v zimě automaticky přijde postava o život, pokud se za ni nezaplatí suroviny v ceně jejího věhlasu.

Suroviny i poklad jsme měli ve formě půlmetrových klacků, které byly nastříkané barvou. Nicméně je možné zvolit i barevné kartičky. Suroviny i poklad byly ve dvou barvách. Suroviny jsme měli zelené a modré. Zelené byly za jedna a modré za tři. Modré se později daly sbírat jen z lodě. Nicméně později, když klany mají lepší postavy a potřebují více surovin, jsme zvedli cenu zeleného klacku na dva a modrého na čtyři. Je nutné klany před každým létem informovat o tom, jaká je cena a kolik jakých surovin je v poli. Ať ví na co se zaměřit.

Poklady jsme měli stříbrné a zlaté. Zlaté byly za dva poklady a obvykle se vyskytovaly jen ve městech, které někdo střežil. Za poklad se bude kupovat technologický pokrok klanu a přízeň bohů. Jedná se o výhody, které bude možné kupovat pouze za poklad. Je možná konverze mezi pokladem a surovinami na základě kurzu 1:4.

Věhlas


Věhlas klanu roste, když v létě zemře nějaká postava vikinga. Věhlas klanu naroste o tolik, kolik je věhlas vikinga po vyhodnocení léta. Za věhlas budou dražit dospěláky na finální hru. Věhlas klanu neroste, pokud nějaký viking zemře hladem!

Technologický pokrok


Technologický pokrok bude určovat některé jejich možnosti při hrách. Technologický pokrok se bude kupovat za poklady. Technologický pokrok je detailně rozepsán na konci pravidel.

Přízeň bohů


Přízeň bohů bude mít bude mít podobu jednorázových karet. Je možné koupit za poklad. Karty přízně bohů jsou součástí příloh na těchto stránkách a také jsou na konci tohoto dokumentu. Cena se může měnit podle toho kolik pokladů mají klany u sebe. Obvyklá cena za přízeň bohů byla 5 pokladů.

Etapa plenění a lovu (léto)


Toto je hlavní hra, která tvoří jádro celých vikingských válek. Každé léto je relativně krátká hra (10 - 20 min).
Hráči jednotlivých klanů běhají na vymezeném území a lovci sbírají suroviny a poklady. Území by mělo být dost velké, aby hráči nevysbírali suroviny za pě minut. Pro třicet hráčů je ideální území o velikosti fotbalového hřiště.

Každý klan má tzv. Basecamp, ve kterém jsou hráči klanu na začátku shromážděni. Klan má v basecampu papírové koule a lovci sem nosí poklady a suroviny. Každý lovec má v basecampu jednu svoji hromadu. Z basecampu není možné již přinesené suroviny a poklad nikým ukrást. Basecamp je jediné místo, kde můžou bojovníci vždy sebrat kouli i bez štítonoše.

Bojovníci se snaží zasáhnout co nejvíce protihráčů koulí. Je zakázán jakýkoliv fyzický kontakt (ani štítem). Pokud je kdokoli zasažen koulí, tak předává život bojovníkovi a odchází do nemocnice, kde si může aktivovat nový život. Pokud je zasažen lovec se surovinami nebo pokladem, tak je položí na zem. Pro aktivaci životu hráč udělá v nemocnici tolik dřepů, kolik je jeho věk a poté dostane na novou kartičku života razítko. Pokud už život nemá, tak zůstane v nemocnici a počká na konec etapy. Při cestě do nemocnice zasažený hráč drží ruce nad hlavou. Platí pravidlo, že při předávání životu nemůže dojít k zásahu (říká se nahlas, že se předávají životy a hra se na chvilku přeruší). Pokud útočník spěchá (třeba chrání lovce), tak může říct zasaženému, ať mu život nechá v nemocnici s jeho jménem.

Varianty hry plenění a lovu:

 • V herním území se může nacházet skupina nepřátelských bojovníků (vedoucích), kteří budou lup bránit.
 • Hrací pole byl dlouhý pás lesa a basecampy byly uprostřed. Na jednom konci byly suroviny a na druhém poklady.
 • Do hry můžeme umístit města, což jsou male vyznačené území (třeba šňůrkou mezi stromy). Největší poklady pak mohou být umístěné ve městech. Ve městě bude obránce (nebo dva), což jsou vedoucí s velkým štítem, jedním životem a hromadou koulí. Toto může být spojeno i s technologickým pokrokem, že některé město (nebo všechny) můžou dobývat jen klany s příslušným pokrokem. Toto není v těchto pravidlech zohledněno, ale nic vám nebrání si technologický pokrok upravit.
 • Podobně mohou být vyznačené území se surovinami, kam mohou jen lovci s daným pokrokem (tzv. úrodné území). Toto je v technologickém pokroku.
 • Suroviny jsou umístěny jen ve dvou nebo třech hůře přístupných místech.
 • V hracím poli je hranice, kterou je možné překonat jen v jednom nebo dvěma místech (na tzv. mostech). Většina surovin a pokladů je za touto hranicí. Přechod hranice (most) může být střežený.
 • Jakmile klany trochu postoupí a koupí první loď (viz. Technologický pokrok), pak je vhodné umístit na hrací pole moře, což je území, kde jsou suroviny, které lze sbírat pouze z lodě.
 • Když měly všechny klany dvě lodě, pak jsme zařadili tzv. „Vylodění”. Tzn. že klany měly basecamp v moři což byla louka u lesa. V moři se může jezdit jen lodí a z lodi mohli vystoupit až na kraji lesa. Boj na louce mezi loďmi byl možný a na louce byly i nějaké suroviny. Nicméně poklad byl až na pevnině (tedy v lese).


Loď


Loď jsou ideálně spojené dva zahnuté 2-3m klacky a dvě kratší spojující větve na šířku lodi za které hráči loď nesou. Nicméně může větší nebo menší, ale ať už je to jakkoli, lodě by měly být všechny přibližně stejně velké. Loďe v první hře vůbec nejsou. Přidají se do hry teprve později, až si někdo koupí loď v rámci svého technologického pokroku. Pro loď platí následující pravidla:

 • Lodě bojují jen mezi sebou. Z lodě není možné střílet na lidi mimo lodě a naopak.
 • Pokud je loď mimo basecamp, tak v ní musí být minimálně dva hráči (ať mrtví nebo živí). Loď tedy mimo basecamp nikdy nemůže zůstat opuštěna ležet!
 • Kdo je zasažen v lodi, tak z ní nesmí hned vystoupit! Vystoupí může vystoupit jenom, když se loď vrátí do basecampu. Do té doby jezdí s lodí. Nicméně mrtvý se počítá do hráčů v lodi, takže tam mohou být klidně dva mrtví, kteří s lodí jezdí, ale nemohou nic dělat. Mrtvý hráč do lodi nastoupit nesmí. Mrtví v lodi musí na dálku hlásit ostatním, že jsou mrtví, nebo mít ruce nad hlavou.
 • Do lodi klanu mohou hráči klanu nastupovat a vystupovat podle potřeb, ale musí platit pravidlo číslo 2. V některých hrách jsme měli vyznačeno moře a vystupovat a nastupovat se mohlo jen na okraji moře a na moře se mohlo jen s lodí.

Loďe do hry vnášejí zajímavé strategické možnosti. Je vhodné pravidla pro lodě vždy před létem zopakovat (jakmile jsou lodě ve hře).

Zima


V zimě (tzn. V době mezi pleněním) se pochopitelně musí spočítat suroviny, zlato, zbylé životy a věhlas jednotlivců i klanu. Po tomto vyhodnocení, které proběhne vždy hned po létě, Jahrlové zváží nákup životů a technologického pokroku. Také jsme jednotlivé plenění prokládali hrami, kde docházelo k vikingskému výcviku. Mohly to být souboje jeden na jednoho, nebo souboje celých klanu proti sobě na vyznačeném poli. Pravidla soubojů byly různé, většinou omezený počet koulí a štít. Za tyto souboje se mohou dávat suroviny a vyrovnat tím třeba horší stav některého klanu.

Pro urychlení vyhodnocení jsme tuto aplikaci. Nicméně vyhodnocení je možné provádět i ručně, ale je to pracnější.

Finální hra o nadvládu


Poslední hrou je hra o nadvládu klanu, která trvá hodinu. Každý klan má vyznačený kruh o průměru 5m do kterého mohou jen lovci. Kolem kruhu nesmí být přímo stavěny zábrany. A kruhy v lese tvoří trojúhelník uprostřed kterého byla nemocnice pro obnovu životů.

Na začátku má klan ve svém kruhu 15 klacků od barvy ostatních klanu (nemá tam klacky ve své barvě). Lovci se snaží přenést klacky z kruhů ostatních klanu do kruhu svého klanu. Na konci finální hry se počítají body: za klacek vlastní barvy 4b, za klacek jiné barvy 2b, za život nepřítele 1b. Každý ve hře o nadvládu hraje s nejsilnější postavou, která v průběhu her zemřela v boji (dostala se do Valhaly). Proto se předposlední hra hraje tak, aby všichni v klanu zemřeli. Ideální je když se proti nim postaví dostatek krytých vedoucích s velkými štíty a s dostatkem životů. Každá postava má ve finální hře 2x level postavy, ale minimum je 4. Lovci by do finální hry měli mít +2 životy. V nemocnici pak během finální hry nechte hráče čekat dvě minuty.

Do hry o nadvládu se navíc zapojí i vedoucí. Klany si je před finální hrou postupně vybírají v pořadí jaké odpovídalo jejich věhlasu. Takže klan s největším věhlasem si vybere prvního dospělého, pak klan s druhým nevětším věhlasem a tak dokola. Dospělí jsou bojovníci se čtyřmi životy, malým štítem a možností mít vždy pouze jednu kouli, kterou si mohou sebrat. Nesmí mít nic po kapsách.


Technické poznámky k realizaci • Vždycky jsme hráli se třemi klany. Dva jsou málo a čtyři jsme nezkoušeli, protože se nám zdálo lepší, když klan měl spíše více lidí (10-15) a nikdy to nehrálo třeba 60 dětí.
 • Suroviny i zlato jsme měli ve formě asi půlmetrových klacků, které byly nastříkány barvou. Klacky jsme před etapou napíchali do země, nebo opřeli o stromy (vše viditelně, nic se neschovává). Je tam výhoda, že každý jasně vidí kolik klacků nesete a trochu to snižuje chuť podvádět. Nicméně suroviny i poklad mohou být pouhé barevné kartičky z tvrdého papíru.
 • Na začátku klany nemají lodě a ve hře byl jen jeden typ surovin (zelené klacky) a jeden typ pokladu (stříbrné klacky). Vše za stejnou cenu. Později (když proběhly dvě léta) jsme přidali modré klacky, kde jeden modrý klacek byl za více surovin, ale dal se sbírat jen z lodě. Také jsme přidali města, kde byly zlaté klacky, které byly za dva poklady.
 • Klacky byly umisťovány vždy dále od basecampů. Většinou byl scénář takový, že jsme měli na jedné straně lesa basecampy pár metru od sebe (5m) a na druhé straně lesa byly suroviny a poklady. Vzdálenost pak dost závisí na počtu dětí a jejich zdatnosti. Čím jsou klacky dále, tím déle pak trvá hra. Nicméně může to vést k tomu, že se donese relativně málo klacků.
 • Pro hratelnost byla důležitá příprava každé etapy. Hrací pole se postupně měnilo (viz. varianty hry plenění), nicméně důležité bylo dát do hracího pole dostatek surovin, ale ne příliš mnoho. Modré klacky v moři, které se mohly sbírat jen z lodi, měly obvykle větší hodnotu než zelené klacky. Ať cenu jednoho klacku nastavíte jakkoli, tak celková hodnota klacků v poli by měla být zhruba 1,5 násobek celkového součtu věhlasu postav. Například na začátku, když mají všichni věhlas nula dejte do hry P x 1.5, kde P je počet hráčů. Klacky pokladů pak dávejte do hry dle toho jak chcete aby rychle postupoval technologický pokrok a taky kolik zhruba plánujete etap. Pokud plánujete šest cyklů, pak bude zlata v každé etapě více, než když plánujete deset cyklů.
 • Je vhodné jahrlům před etapou jasně popsat co je v další etapě čeká. Tzn. kde bude moře, nějaká hranice, města, kde bude nejvíce surovin. Klany pak lépe plánují strategii a boj je vyrovnanější a zábavnější. Mohou se tak i lépe domluvit spolu proti jinému klanu, což se stává, pokud má jeden klan navrh.
 • Při prvním hraní jsme pro evidence údajů o postavách používali mazací tabuli. To bylo dost pracné, takže jsme následně vytvořili tuto aplikaci v JavaScriptu. Nejkomplikovanější je udělení věhlasu po létě. To nám aplikace prováděla automaticky. Tzn. nejprve se zadalo kdo co ukořistil a aplikace hned ukáže pořadí a umožní přidělit věhlas. Aplikace zároveň spočítá suroviny, zlato a věhlas klanu po létě.
 • Jedna etapa se hrála vždy tak dlouho dokud byly v terénu klacky a lovci, kteří se je snažili donést. Obvykle šlo o 15 – 20 minut.
 • Ve chvíli kdy si první klan koupí úrodné země, tak se ve hře vyznačí oblast se surovinami a všem se vysvětlí, že tam mohou jen lovci příslušného klanu. To se musí zdůraznit všem na začátku ve chvíli kdy už tento pokrok někdo koupí. Když mají úrodné území všechny klany, pak to ve hře přestanete řešit (pro zvídavé vikingy je od té chvíle úrodné území celé hrací pole ;)).
 • Pokud je ve hře nepřekročitelná Hranice pak je vhodné, aby ji jeden nebo dva lidi hlídali jestli se dodržují pravidla.
 • Bylo zajímavé kombinovat moře s hranicí. Tzn. dali jsme do hracího pole hranici, která se mohla překročit jen v jednom místě. Ale na kraji hranice bylo moře, přes které bylo možné hranici objet na lodi.
 • Hra je zábavná, pokud jsou klany vyrovnané. Pokud se ukáže, že je nějaký klan slabší, zvažte přidání dospělého (Ódinova posila) do další etapy, popřípadě umístění klanu do basecampu s lepší pozicí.
 • Pokud máte klany, kde jsou i mladší děti (my jsme to hráli s dětmi 6 - 15), tak je vhodné těm nejmenším lovcům dát domečky ze stromů. Ideálně ne všech stromů. Tzn. pokud dítě objímá strom, tak není možné jej zasáhnout.
 • Ve hře je typicky pár hráčů, kteří mají problém s dodržováním pravidel. Tam je někdy nutné na takového vikinga nasadit bodyguarda, který ho během hry sleduje. Důležitá je pak domluva v klidu mimo oči ostatních, kde se mu vysvětlí, že tím se hra pro všechny kazí.
 • Nákup životu jednotlivým postavám, vždy řešil primárně Jahrl, který má v tomto ohledu poslední slovo. Nicméně je vhodné jej usměrňovat a ponoukat ke vhodným nákupům životů zejména u postav s malým počtem životů, či malým věhlasem (protože u nich je život zatím levný).
 • Pokud se stane, že loď má na léto jen jeden klan, pak je vhodné proti nim postavit jednu nepřátelskou loď se dvěma vedoucími.
 • My jsme na táboře stavěli i opevnění, které klany dobývaly. Nicméně to se ukázalo jako problematické. Pro klany je dost obtížné v rámci těchto pravidel sbírat suroviny, bránit se ostatnm klanům a zároveň útočit na opevněné města. Opevněné město tedy musí střežit vždy jen málo vedoucích s málo životy, nebo prostě opevněné města hrát jinak. Např. že všichni mají štíty, hazejí koule a snaží se město dobýt (tzn. Žadné sbírání surovin). Může se zahrát v rámci zimy.


Technologický pokrok


Existuje pět kategorii technologického pokroku: Navigace, Boj, Obchod, Dobývání měst, Lov. V každé kategorii pak je mnoho úrovní pokroku a je nutné koupit nejprve nižší úroveň než můžete koupit úrovně vyšší. V některých bodech se pokrok větví, takže výsledkem je tzv. strom technologického pokroku. My měli vytvořený velký strom s vyznačenými body na nástěnce a zapichovali jsme tam špendlíky, když si klan daný pokrok koupil. Nicméně nejdůležitější je zaznačit výhody pro jednotlivce do jejich karet postav (např. Lovcům zaznačit že unesou klacek navíc atp.).

Cena za pokrok je takováto:

 • Level 1 – 4 poklady
 • Level 2 – 6 poklady
 • Level 3 – 8 pokladů
 • Level 4 – 12 pokladů
 • Level 5 – 16 pokladů


Navigace
Level 1 – Klan si může postavit jednu loď.
Level 2 – Klan si může postavit dvě lodě.
Level 3a – Klan si na lodě může připevnit až čtyři velké štíty.
Level 3b – Na loď si může klan připevnit až 15 koulí, ze kterých může bojovník libovolně brát.

Boj
Level 1 – Bojovníci klanu mohou mít u sebe o kouli více.
Level 2 – Štítonoš klanu může mít u sebe o kouli navíc.
Level 3 – Lovci klanu mohou sebrat kouli a podat ji bojovníkovi.
Level 4a – Štítonoši klanu mohou mít vždy velký štít.
Level 5a – Bojovníci klanu mohou sbírat koule.
Level 4b – Bojovníci klanu mohou mít dvě koule navíc.


Obchod
Level 1 – Klan může směnit tři poklady za jednu surovinu.
Level 2 – Klan může směnit tři suroviny za jeden poklad.
Level 3a – Klan může směnit dva poklady za surovinu.
Level 4a – Je možné směnit tři poklady za dvě suroviny.
Level 3b – Klan může směnit dvě suroviny za poklad.
Level 4b – Klan může směnit tři suroviny za dva poklady.

Města
Level 1 – Klan může dobývat město.
Level 2 – Lovci klanu mohou do hry donést tzv. obléhací opevnění. To jsou tři velké štíty, které jsou umístěné na zemi (klan si je může nějak spojit dohromady) a vikingové tohoto klanu se za tyto štíty mohou schovat. Lovec, který přináší štít nesmí nést klacky.
Level 3 - Do hotového obléhacího opevnění může klan donést jednu zásobu 10 koulí v pytli. Pytel přinese lovec. Pokud je lovec po cestě zasažen, tak položí pytel na zem a může jej sebrat jen lovec ze stejného klanu. Když je pytel v obléhacím opevnění, pak z něj mohou bojovníci tohoto klanu brát koule a házet.
Level 4 - Klan má k dispozici ještě jeden pytel s 30 koulemi. Opět se jedna o pytel do obléhacího opevnění.

Lov
Level 1 – Klan s tímto pokrokem může lovit v úrodných zemích.
Level 2 – Každý lovec unese o jednu surovinu více.
Level 3a – Každý lovec klanu může nosit malý štít.
Level 4a – Každý lovec klanu unese o dvě suroviny více.
Level 3b – Klan má každou etapu o 20% více surovin, zaokrouhluje se dolů.


Technologický pokrok je pochopitelně možné upravit. Vhodné může být přidat technologický pokrok týkající se přístupu do určitých herních ploch, které si do léta vymyslíte.

Závěrem


Hra byla připravena a navržena pro zběsilý vikingský víkend pro partu asi třiceti dětí ve věku 10 - 15. Hra je hodně běhavá, ale rozhodně je v ní dost prostoru pro taktiku. Víkend se povedl a rozhodli jsme se hru zahrát v pomalejším tempu i v průběhu týdenního tábora. V případě jakýchkoliv otázek mě neváhejte kontaktovat na emailu rad.baca@gmail.com. Popis pravidel můžete nalézt také na tomto odkazu.
Potřeby: Kartičky postav, klacky surovin a pokladu, páska na vyznačení basecampů, popřípadě měst a hranice
Hru přidal: Radim Baca
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!