Usmíření s domorodci

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Mladší děti, Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 6 až 40
Délka: Do 111 minut
Příprava: Středně dlouhá
Zapsáno: 13. 8. 2022 v 21.00
 
V naprostém tichu zjisti a předveď sekvence póz

Pravidla

K vytisknutí: papír pro každou pózu (kresba pózy a přiřazené písmeno), vytisknuté písmena sekvencí póz, vytisknutá abeceda póz, vytisknuté sekvence póz
Potřebný počet organizátorů: celkem 7-8 včetně hlavního organizátora (lze uspořádat v 5 vedoucích)
- 1-2 dvojice vedoucích na hlídání (1 šátek do dvojice),
- 1-2 vedoucí na přijímání póz,
- 1 organizátor na vysvětlování hry a kontrolu pravidel po celou dobu hry,
- 1 vedoucí na Místo smíření

Cíl hry: naučit se tiše pohybovat v lese, schopnost domluvit se v týmu v tichosti

Základní informace: Hra je časově omezena a hraje se na týmy o minimálním počtu 3 lidí.

Příběh:
Týmy trosečníků se nachází na pustém ostrově. Zjistili, že na něm nejsou sami. Nachází se zde i domorodci, kteří jsou k nim od první chvíle nepřátelští. Naštěstí se jim povedlo najít deník jiného trosečníka, který také žil na tomto ostrově a do deníku sepsal instrukce, jak si domorodce usmířit.

Domorodci jsou hrdým kmenem, který uctívá ducha přírody. Tento duch je nejvíce přítomen v lesech a má rád ticho a harmonii. Největším prohřeškem v kultuře kmene je proto rušení klidu. V případě cizinců jsou natolik striktní, že jim zakazují zvuky jako je dupání nebo praskání větviček. Už vůbec jim tedy neumožňují mluvení. To je i důvod, proč byli ze začátku tolik nepřátelští vůči většině trosečníků, kteří se s nimi snažili komunikovat anebo pouze komunikovali mezi sebou.

Domorodci používají k uctívání boha přírody pózy, které jsou ekvivalentní k písmenům v abecedě. V rámci jazyka uctívajícího ducha přírody existují i pózy, které je možné předvést pouze ve více lidech.

Podrobný popis hry

Zápisky trosečníka
- na ostrově bydlel trosečník, který dokázal porozumět rituálům a kultuře domorodců
- v nalezeném deníku jsou popisky toho, jak se pisatel smířil s domorodým kmenem
- sekvence póz potřebné ke smíření očísloval a zapsal pomocí písmen
- zároveň sepsal instrukce, které popisují, jak vycházet s domorodci
- pisatel ale nepřiložil pózy, které tyto slova symbolizují, ale pouze uvádí, že písmena se svolením domorodců připsal na jejich posvátné tabulky

Sekvence póz
- každá sekvence má své číslo, aby od sebe byly sekvence jednoduše odlišitelné
- skládají se z písmen, kdy každé písmeno označuje jednu pózu
- pózy je třeba předvádět v pořadí uvedeném v dané sekvenci
- některé pózy je nutné předvádět ve více lidech - jedná se o kombinaci póz, které jsou uvedené v příslušném čtverečku
- v případě kombinace póz není třeba stát ve stejném pořadí jako je uvedené na posvátné tabulky

Svatyně - místo, kde jsou posvátné tabulky s výjevy póz a jejich přiřazenými písmeny
- jedna posvátná tabulka obsahuje jedno vyobrazení pózy a jedno písmeno, které přísluší k dané póze

Obydlí domorodců - místo, kde týmy získávají body za předvedené sekvence
- po nacvičení sekvence póz sem dobíhá tým, aby předvedl tuto sekvenci a získal tím body
- pokud je u domorodce volno, tak můžou začít proces předvádění
- pokud je u domorodce jiný tým, tak se přicházející tým zařadí do fronty a musí počkat bez mluvení na řadu
- v případě vydávání hlasitých zvuků může domorodec poslat kohokoliv na Místo smíření - odchází pouze daný člověk, zbytek týmu může zůstat
- proces předvádění začíná tím, že tým/jednotlivec prsty ukáže číslo sekvence a domorodec ho po něm stejně zopakuje
- následně může být předvedena sekvence
- každý krok sekvence musí být odsouhlasen domorodcem, teprve potom můžu tým/jednotlivec pokračovat v předvádění
- každý krok sekvence může předvádět jiný člověk/jiná kombinace lidí ze stejného týmu
- je povoleno jedno chybné ukázání pózy - pokud se tak stane, tak domorodec bez mluvení naznačí opakování pózy
- pokud dojde k druhému pokažení pózy, tak jsou ti, co zrovna předváděli danu pózu (ne všichni, co jsou přítomni za daný tým) posláni za hanobení posvátných póz na Místo smíření - ostatní předvádějící se můžou zařadit na konec fronty a pak zase předvádět, až přijdou na řadu
- pokud je sekvence správně předvedena, tak se předvádějící můžou zařadit na konec fronty
- nelze předvádět dvě sekvence ihned po sobě, pokud někdo další čeká na předvádění

Místo smíření s duchem přírody
- kruh, do kterého musí soutěžící v případě, že ho tam pošle domorodec za rušení ducha přírody
- nachází se zde domorodec, který kontroluje, že došlo k očistnému procesu
- v případě, že je vedro, tak polití hlavy nebo umytí nohou až po kolena
- v případě, že je zima/mokro, tak jde o
Prostor mezi výše uvedenými místy (hrací plocha)
- všude v prostoru mezi výše uvedenými místy se pohybují dvojice domorodců
- jeden z domorodců má zavázané oči a druhý ho vede
- domorodec se zavázanýma očima poslouchá své okolí a bez mluvení dává druhému domorodci najevo, pokud a kde slyší zvuky, které nepatří do přírody (a tedy ruší ducha přírody)
- pokud slepý domorodec opravdu identifikuje zvuky vydávané soutěžícím, tak ho doprovázející domorodec oslovením pošle na Místo smíření s duchem přírody

Hodnocení
Vyhrává ten tým, který získá v průběhu hry nejvíc bodů. Body lze získat předváděním sekvencí póz. Při vyhodnocení jde o to, jestli byla sekvence předvedena pouze jedním týmem (2 body za danou sekvenci) nebo více týmy (1 bod za danou sekvenci).

Tipy
- Při první hře si týmy složené z dětí ve věku 7-13 let nejdříve zjistili pózy, které si namalovali do jejich kopie listů deníku. Teprve potom předváděli domorodcům. Pro průběžné předvádění bych je motivoval například různým ohodnocením sekvencí dle zbylého času (např. dát jim tabulku ohodnocení na základě 10 min intervalů), aby si předvádění nenechali až na posledních X minut hry.
- Zjednodušte některé pózy na cca 3 políčka.
Potřeby: Připínáčky, dva šátky, papíry s pózami
Hru přidal: Vojtěch Kania
Zdroj nebo autor: Vojta
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!