Den Trifidů

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 20 až 40
Délka: Delší
Příprava: Náročná
Zapsáno: 21. 1. 2008 v 21.00
 
Hra vyžadující sebeovládání, psychickou vytrvalost a týmovou spolupráci

Pravidla

Večer před hrou vybereme pod nějakou záminkou od všech účastníkú šátky na zavázání očí. Před vlastní hrou rozdělíme seznam účastníků do 5-6 členných týmů a přidělíme jim vidící průvodce. Týmy by měly být vyvážené, ale nemusí být v něm nutně lidé, kteří jsou nejlepšími přáteli. Za vidící (vůdce skupin) vybíráme tiché účastníky, kteří se vyhýbají situacím, kdy by měli být středem pozornosti.

Brzo ráno všechny účastníky vzbudíte a hned jim zavážete očí. Odvedete je do společenské místnosti, kde si poslepu poslechnou "rozhlasovou relaci":

Poslyšte zvláštní hlášení - poslyšte zvláštní hlášení:
Včera v noci pozorovala většina obyvatel naší země pozoruhodné úkazy na obloze. Bohužel tyto úkazy způsobily, že dnes ráno většina našich spoluobčanů nevidí. Zatím nevíme zda na trvalo či nikoli. Jsme skupina aktivních lidí kteří vidí. Rozhodli jsme se zachránit co nejvíce vidících lidí tím, že je převezeme na izolovaný ostrov a tam založíme kolonii.
Poslyšte naši výzvu!
Každý vidící člověk ať s sebou vezme 5 zdravých nevidících lidí, mužů i žen, kteří mohou být příští kolonii užiteční, a přivede je na transportní shromaždiště do 10.00 hod. Přesně v 10.00 hod. odlétá poslední transportní vrtulník na ostrov.
Každá skupina musí mít s sebou zápalky a vše, co uznáte za užitečné. Cesta na shromaždišě je označena barevnými fáborky.
Důležité upozornění! Pozor na trifidy! Tyto průmyslové rostliny, schopné pohybu, začaly být velmi agresivní. Reagují na hluk a zabíjejí lidi v okruhu pěti metrů svým žahadlem. Je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti a pohybovat se tiše!
Na vaší cestě vám pomáhej Bůh!!


Po "odvysílání zprávy" sundejte vytipovaným vůdcům skupin šátky, odveďte je z místnosti a přiveďte k nim slepé členy jejich skupiny. Pak jim řeknete kde je první značka trasy a hra může začít. To znamená že oblékání, balení atd. se děje již poslepu, pod vedením vidících vůdců.

Skupina se vydá po fáborcích a cestou narazí na několik překážek. Po celou dobu hry může mluvit jen vůdce skupiny. U každé překážky je instruktor, který potichu vůdci vysvětlí v čem překážka spočívá a jaký je na její splnění vymezený čas. Pokud skupina ůkol nesplní, nebo jej nestihne v časovém limitu, přijde o jednoho člena. Obětovaný člen zůstane u překážky na určeném místě se zavázanýma očima až do konce hry. Na trase se může v průběhu hry objevit trifid - projevuje se svistivým zvukem (točení drátu se závažím nad hlavou). Všichni ze skupiny si musí lehnout na břicho a v naprosté tichosti se plazit do té doby, než svist utichne.

PŘEKÁŽKY
1. Pomocí dvou lan nad sebou (tzv. manévrů) překonat vzdálenost v šířce 15 metrů. Pokud neprovádíme nad vodní hladinou, musíme hráče jistit (jistí i vedoucí skupiny, který potom překážku musí také překonat).
2. Lezení po čtyřech potokem a následné podlézání opravdu nízké lávky nad potokem.
3. Rozdělat poslepu oheň a přivést vodu do varu. Oheň rozdělávají nevidící, vidící smí pouze radit.
4. Vidící vůdce si zlomil nohu, nevidící sestaví nosítka a až do konce trasy jej nesou (alespoň 2 km).
5. Vidící vůdce spustí své členy ze skály do vody a členové podle zvuků plavou (nemusí byt hluboký rybník, stačí když se budou brodit po pas ve vodě) na druhou stranu vodní hladiny ke zdroji hudby. U ní se shromáždí a vůdce je odvede na nedaleké transportní shromaždiště.

Důležité je připomínat vůdcům, že se na shromaždiště musí dostat do předem stanoveného limitu (tento časový limit stanovujte s rezervou, aby byla velká šance se na shromaždiště dostat včas).

Moment "zabíjení členů" je velmi důležitý. Skupina (resp. vidící vůdce) musí rozhodnout, který člen skupiny je z hlediska přežití ostatních nejméně důležitý.
Trať musí být náročná, ale bezpečná. Při závěrečném plavání poslepu pluje neustále po hladině raftový člun s připravenými instruktory - záchranáři. Protože se plave v šatech, je vhodné na transportním shromaždišti rozdělat oheň a mít připraven hrnec teplého čaje a dostatek hrníčků. Instruktoři z překážek, které již byli překonány všemi družstvy, se přesouvají k závěrečným překážkám, kde je zapotřebí kvůli bezpečnosti více dopomáhajících lidí (slaňování do vody, plavání...). Obětované členy (s rozvázanýma očima) však posílají samostaně do tábora (nikoliv na transportní shromaždiště).
Potřeby: fáborky z krepového papíru na označení trati, zápalky, horolezecká lana, šátky na zavázání očí (a dále podle překážek např. raftový člun)
Hru přidala: Igorek
Zdroj nebo autor: Zlatý fond HER 2
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Animato.cz
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!