Univerzita

Oblíbené hry, osobní poznámky a seznamy jsou funkce pro přihlášené uživatele.
Přihlaš se nebo si založ nový účet.

Věk hráčů: Starší děti, Dospívající a dospělí
Počet hráčů: 10 až moc
Délka: Do 111 minut
Příprava: Sebevražedná
Zapsáno: 6. 3. 2017 v 21.45
 
Velká (především) vědomostní hra pro hodně hráčů s potřebou mnoha vedoucích.

Pravidla

Úvodní fáze
Na začátku hry se hráči rozdělí na skupinky a budou postupně chodit za vedoucími, kteří jim představí projekty, na nichž se můžou podílet. Hráči se samostatně rozhodnou, jakých projektů se budou chtít účastnit. U každého projektu bude informace o tom, jaké vzdělání je na něj potřeba a kolik bodů dostanou, když se projekt uskuteční. Projekt se uskuteční pouze v případě, že pracovníci získají dohromady potřebné vzdělání. O své volbě se však nebudou moct předem domlouvat. Je vhodné omezit počet projektů, které si můžou hráči vybrat (za vhodné číslo považuji 3).
Dále hráči nafasují lísteček, na kterém bude kolonka na jméno a kolonka pro každou fakultu, kam budou její správci psát dosažené vzdělání. Například pod políčkem MAT bude načmárané Bc, až se hráč dostane dál změní se to na Mgr. a nakonec na Dr.
Mezitím vedoucí připraví svá stanoviště (fakulty) a hra může začít.

Hra
Hráči se snaží dosáhnout takového vzdělání, aby mohli uskutečnit projekty, k nimž se zapsali. Vzdělání budou získávat na fakultách.
Na každé fakultě je možné složit tři zkoušky (splnit tři různě obtížné úkoly), bakalářské, magisterské a disertační. Za složení bakalářských zkoušek získá hráč titul bakaláře (Bc), za složení magisterských magistra (Mgr) a za disertační doktora (Dr). Musí se jít postupně, není možné dělat rovnou doktorát, či dělat doktorát už po bakalářských zkouškách. Před každým titulem bude ještě zkratka fakulty (např. matematická fakulta: MAT).
Jestli bude mít někdo připomínky, že je to ve skutečnosti jinak, má pravdu, ale tohle je jenom hra.
Hráči by měli mít k dispozici knihy. Například slovníky, tabulky a encyklopedie. Připojení k internetu je dnes skoro všude, ale knihy mají větší kouzlo. Nenudili by se, kdyby měli pocit, že nic nezvládnou.
Hra by měla trvat okolo dvou hodin. Jakmile čas vyprší, hráči odevzdají své kartičky vedoucím, kteří hru vyhodnotí.

Vyhodnocení
Hráči vedoucím odevzdají své lístky, kde budou mít napsané tituly. Vedoucí následně zjistí, které z projektů se podařilo dokončit a které nikoliv. U projektů je napsáno například, že je třeba 12PEA. Bakalář se počítá jako jeden PEA, magistr jako dva a doktor jako tři. 12PEA dá tedy dohromady jak dvanáct bakalářů, tak 4 doktoři.

Fakulty
Zde jsou fakulty, které tvoří univerzitu. Úkoly, které jsem k nim napsal jsou samozřejmě čistě orientační.

Matematická (MAT):
Bakalářské zkoušky:
Z5–I–2
František Nudílek se zabýval tím, že psal po sobě jdoucí přirozená čísla. Začal takto:
1234567891011... Po čase ho to přestalo bavit, dokončil právě rozepsané číslo a kriticky
se podíval na svůj výtvor. Zjistil, že v posloupnosti číslic, které napsal, se vyskytuje pět
jedniček bezprostředně za sebou.
1. Kolik nejméně po sobě jdoucích přirozených čísel musel František napsat?
2. Kolik nejméně číslic musel František napsat?
(Řešení: 1.112, 2.228)

Magisterské zkoušky:
Z7–I–3
Turisté plánovali dlouhou túru na tři dny s tím, že každý den ujdou třetinu celé trasy.
To dodrželi jen první den. Druhý den ušli pouze třetinu zbylé cesty a třetí den, unaveni,
jen čtvrtinu zbytku. Posledních 24 km do cíle je dovezlo terénní auto.
Jak dlouhá měla být celá túra a kolik kilometrů turisté ušli první, druhý a třetí den?
(Řešení: 24,16,8)

Disertační zkoušky:
Vymyslete vzorec, který zvládne spočítat, z kolika zápalek se bude skládat ntý útvar v řadě. Útvar je v příloze.

Fyzikální fakulta (FYZ):
Bakalářské zkoušky:
Otázka typu: vytlačí víc vody z kádě tenhle kus polistirenu, nebo tahle poloprázdná lahev?
Magisterské zkoušky:
Spočítat nějaký náročnější příklad, pro žáka 7. třídy například, kolik se ohřeje hrnek, nalijem-li d o něj vroucí vodu (veškeré číselné údaje, potřebné k výpočtu zkoušení mohou znát)

Disertační zkoušky:
Vymyslet pokus, kterým by se dal demonstrovat určitý fyzikální jev, např rozdíl tepla a teploty.

Právnická fakulta (JUD):
Bakalářské zkoušky:
Zapamatovat si a po několika minutách odříkat znění některého zákona.
Magisterské zkoušky:
Vysvětlit pojmy jako jsou právní norma, právnická a fyzická osoba či znát legislativní proces ČR.
Disertační zkoušky:
Sestavit návrh zákona se vším všudy (včetně důvodové zprávy atd.), který by zefektivňoval českou justici

Lékařská fakulta (MUD):
Bakalářské zkoušky:
Popsat různé kosti a valy na lidském těle.
Magisterské zkoušky:
Popsat příznaky, nebezpečí a způsob léčení u tří různých nemocí.
Disertační zkoušky:
Zasvěceně se vyjádřit k určitému problému dnešního lékařství, například eutanázii.

Sportovní fakulta (STV):
Bakalářské zkoušky:
Udělat deset kliků a třicet dřepů.
Magisterské zkoušky:
Složitější gymnastický cvik, například hvězda nebo deset přítahů.
Disertační zkoušky:
Vymyslet a popsat pravidla vlastní hry, hratelné v hrajícím kolektivu.

Pedagogická fakulta (PEA):
Bakalářské zkoušky:
Vyjmenovat všechny předměty, které se musí učit děti na prvním stupni. A říct, kolik má jaká třída povinných hodin týdně.
Magisterské zkoušky:
Znát vyjmenovaná slova, být schopný kotoulu a jakés takés hře na hudební nástroj. Umět čitelně psát.
Disertační zkoušky:
Navrhnout a zdůvodnit jak vylepšit české školství.

Strojní fakulta (MCHN):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen postavit model jeřábu z nějaké složitější stavebnice. Např. Merkuru.
Magisterské zkoušky:
Vedoucí dá zkoušenému nefunkční model, zkoušený ho musí opravit.
Disertační zkoušky:
Udělat vlastní nákres nějakého mechanizmu, který by usnadňoval lidem práci. Se vším všudy.

Architektonická fakulta (ARCH):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen poznat budovy a určit autory i staveb: Lossova Vila, Katedrála sv. Víta, Katedrála Sagrada Familia, Turning Torso a Bratislavský hrad
Magisterské zkoušky:
Charakterizovat antický, románský, gotický, renesančí, barokní, rokokový a klasicistní sloh.
Disertační zkoušky:
Udělat vlastní návrh budovy, která by zkrášlila místo, kde se hra hraje.

Ekonomická fakulta (ECN):
Bakalářské zkoušky:
Být schopen popsat vývoj kurzu měn a významných firem v posledních měsících.
Magisterské zkoušky:
Jmenovat vývoj nadnárodních společností a používaných peněz v posledních deseti letech.
Disertační zkoušky:
Navrhnout způsob, jak zlepšit ekonomickou situaci České republiky a patřičně ho zdůvodnit.


Lingvistická fakulta (LING):
Bakalářské zkoušky:
Určit jazyky u věty: "Není mi dobře" v Angličtině, Němčině, Francouzštině, Španělštině, Polštině a Italštině.Magisterské zkoušky:
Přeložit souvětí: Říkalo, že kdybys byl nejel do toho Chorvatska s jeho matkou, bylo by tě zítra navštívilo. do libovolného cizího jazyka.
Disertační zkoušky:
Vymyslet, jak obohatit český jazyk o nějaký nový a krásný prvek.
Potřeby: Encyklopedie, slovníky, matematickofyzykální tabulky, hromady papírů
Hru přidal: Hobit
Zdroj nebo autor: ČCE (byly použity úlohy z 58. ročníku matematické olympiády)
 


Načítám komentáře...
Vyhledávání hervyhledat hry Přidat hrupřidat hru
 
Hranostaj v mobilu!
Hranostaj.cz nyní jako mobilní aplikace! Get it on iTunes! Get it on Google Play × Neruš!